KS. SYMFORIAN TOMICKI

     Urodził się 16 sierpnia 1817 r. w Budziszewie k. Rogoźna, dlatego na chrzcie otrzymał imiona Józef Roch Symforian. Jego ojciec Jan Tomicki ur. 1774 był dziedzicem Budziszewa. W dniu 29 października 1816 r. w poznańskiej katedrze Jan Tomicki poślubił Juliannę Rokossowską, a ich pierworodnym synem był właśnie Symforian. Święcenia kapłańskie przyjął 19 września 1846 r. W latach 1852 – 1858 zarządzał parafią mikstacką. Od 1858 r. przeniesiony na probostwo w Konojadzie, gdzie przebywał do swojej śmierci 14 października 1877 r.