KS. WOJCIECH SIERAKOWSKI

     Urodził się w 1827 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1855 r. Po odejściu ks. Poszwińskiego objął parafię mikstacką w 1860 r. Za swoją postawę patrotyczną, a szczególnie pomoc organizowaną dla powstania styczniowego został ukarany przez władze pruskie i zmuszony do opuszczenia Mikstatu (Z.Zieliński, Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1848 – 1865, Lublin 1973, s. 373). Od 1865 r. zarządzał parafią w Opatowie, gdzie zbudował w 1899 r. nowy kościół w stylu neoromańskim. Zmarł 25 sierpnia 1905 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu.