Wykaz proboszczów od 1598 roku

1. ks. Wojciech Kurello (1598)
2. ks. Wojciech z Odolanowa (1598-1636)
3. ks. Jan z Borku Delaskowicz (1636-1645)
4. ks. Józef z Bużenia Grodkowicz (1645-1656)
5. ks. Grzegorz Tuławski (1656-1657)
6. ks. Wojciech Więckowski (1657-1676)
7. ks. Adam Niesobowicz (1676-1677)
8. ks. Jakub Wojciński (1677-1689)
9. ks. Paweł Wojciński (1689-1690)
10. ks. Bartłomiej Potworzewski (1690)
11. ks. Antoni Królikowski (1690)
12. ks. Stanisław Świętkowicz (1690)
13. ks. Andrzej Fogler (1690-1691)
14. ks. Ignacy Olszewski (1691-1697)
15. ks. Mikołaj Jankowski (1697-1710)
16. ks. Józef Maniszewski (1710)
17. ks. Alexy Świderski (1710-1715)
18. ks. Jan Sępkowicz (1715)
19. ks. Wojciech Schneider (1715-1719)
20. ks. Marcin Osuchowski (1719-1721)
21. ks. Jan Staszkowski (1721-1725)
22. ks. Alexy Świderski (1725-1727)
23. ks. Marcin Osuchowski (1727-1741)
24. ks. Augustyn Trachowski (1741-1744)
25. ks. Jan Szukalski (1744-1745)
26. ks. Bartłomiej Jasiński (1745-1751)
27. ks. Mateusz Wierzbiński (1751)
28. ks. Paweł Możański (1751)
29. ks. Stanisław Pluciński (1751-1761)
30. ks. Wojciech Irzycki razem z ks. Wojciechem Starowiczem (1761-1762)
31. ks. Andrzej Hamerski (1762-1765)
32. ks. Wawrzyniec Starowicz (1765-1774)
33. ks. Marcin Pierzchalski (1774-1775)
34. ks. Walenty Łapczyński (1775-1791)
35. ks. Wojciech Kierzewski (1791-1808)
36. ks. Łukasz Marszałkowski (1808-1822)
37. ks. Ludwik Szymkiewicz (1822-1834)
38. ks. Idzi Żgliński (1834-1843)
39. ks. Michał Trońkowski (1843-1851)
40. ks. Antoni Klajner (1851-1853)
41. ks. Symforyan Tomicki (1853-1858)
42. ks. Józef Poszwiński (1858-1860)
43. ks. Wojciech Sierakowski (1860-1863)
44. ks. Franciszek Iwaszkiewicz (1863-1885)
45. ks. Józef Kawrowski (1885-1890)
46. ks. Józef Jurek (1890-1893)
47. ks. Antoni Zarzycki (1893-1906)
48. ks. Franciszek Ruszczyński (1906-1920)
49. ks. Bonifacy Rosochowicz (1920-1946)
50. ks. Józef Paschke (1946-1954)
51. ks. Bernard Langkau (1954-1983)
52. ks. Kazimierz Mądry (1983-2006)
53. ks. Krzysztof Ordziniak (2006 – …)