HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DIntencje - Mszy św. 26.03. - 02.04.2023 r.

    V Niedziela Wielkiego Postu

  8 00  - 1/ śp. Mieczysław Rycerski (r.), rodziców obu stron.
            2/ śp. Józef, Wiktoria, Julian, Franciszka, Józef Krzywańscy.
            3/ śp. Konrad Sygo (6r.), zmarłych z rodziny Sygo.

10 30  - 1/ śp. ks. Bp. Teofil Wilski (1r.).
            2/ śp. Teresa Cumka (6 r.).

15 00  - Gorzkie Żale.

   po Gorzkich Żalach
 - śp. Stanisława (r.), Szczepan (r.), Babarowscy, Sabina Nowak,
        Sebastian Sułkowski. Poniedziałek

10 00  - 1/ śp. Irena Karwik, Florian Kołodziej, Bronisław Rasiak, Bożena Rasiak,
                Roch Siankiewicz, Stanisław Siankiewicz (M), Grzegorz Urbański,
                Stanisław Siankiewicz (K).
            2/ śp. Lucyna Wietecka, Franciszek Świerkowski, Wojciech Zaremba,
                Zdzisława Frączek, Janina Zaremba, Zenon Słowiński, Grzegorz Calik
                - z intencji pogrzebowych.

18 00  - 1/ śp. Waldemar Berkowski, Janina Krawczyk, Elżbieta Bukowska,
                Julia Stasierska, Edmund Dukała, Józef Golicki, Czesław Kowalczyk,
                Tadeusz Świtoń, Anna Bąk, Jacek Pastucha, Krystyna Lipińska,
                Adam Płokarz, Roch Karolewski, Kazimiera Kaczmarek, Bolesław Korpys,
                Stefan Białkowski – z intencji pogrzebowych
            (Sanktuarium). Wtorek

10 00  - 1/ śp. Jolanta, Krzysztof Goliccy, zmarłych z rodziny.
            2/ śp. Adam Wietecki, Kazimierz Wietecki, Kazimiera Frycia,
                Roch Karolewski, Zdzisława Frączek, Czesław Kowalczyk,
                Franciszek Świerkowski – z intencji pogrzebowych.

18 00  - 1/ śp. Kazimiera Pastusiak, Magdalena Zając, Edward Włódarczyk,
                Róża Ochędzan, Marek Kostka, Wioletta Anioł, Anna Sokołowska,
                Grzegorz Krzywański, Stefania Rainer.
            2/ śp. Bronisława, Stanisław Kowalczyk, Józef Stanisława, Józef Błoch.
            3/ śp. Jan (r.), Janina, Jadwiga Stasierscy, Zygmunt Pacyna. Środa

10 00  - 1/ śp. Tadeusz Junik - z intencji pogrzebowych.
            2/ śp. Mieczysław Psikus - z intencji pogrzebowych.

18 00  - 1/ śp. Krzysztof Krzywański, Teresa Matysek, Edward Mazurkiewicz,
                Krzysztof Monieta, Krzysztof Mucha, Maria Pajączkowska,
                Barbara Pastucha, Leokadia Piec, Łucja Rauk, Emilia Rudzka,
                Włodzimierz Rusiecki, Bogdan Stodolski, Marian Szukalski,
                Stanisław Witkowski, Danuta Załustowicz, Wiesława Zaremba
                - z intencji pogrzebowych.
            2/ W 3r. ofiarowania się Jezusowi przez Serce Maryi z podziękowaniem
                za wstawiennictwo i wyproszone łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo
                dla Zawierzonych i ich rodzin.
            3/ śp. Kazimierz (r.), Bolesława Stasior, rodziców obu stron. Czwartek

10 00  - 1/ śp. ks. Zbigniew Mielcarek, ks. Jerzy Rasiak, ks. Rafał Kowalczyk,
                Witold Osses, Piotr Roguszny – z intencji pogrzebowych.
            2/ śp. Łukasz Ździebkowski – z intencji pogrzebowych.

18 00  - 1/ śp. Stefan Białkowski, Dorota Adamska, Kazimierz Berajter,
                Łucja Dąbrowska, Bogdan Dąbrowski, Waldemar Dera, Halina Fiołka,
                Kazimiera Frycia, Jolanta Golicka, Sebastian Sułkowski, Jerzy Grabowski,
                Krzysztof Hełka, Janina Jarosz, Adam Kaczmarek, Jan Kempa,
                Józef Klepacz, Irena Krysztofiak .
            2/ śp. Karol, Maria, Stanisława, Kazimierz Lesiewicz, zmarłych z rodziny. Piątek

  7 00  - śp. Mieczysław Dąbrowski, Rozalia, Julian Dąbrowscy,
            Pelagia, Władysław Nowak.

Po Drodze Krzyżowej
          - 1/ śp. Stanisław (9r.), Łucja, Czesław Jaskulscy.
            2/ śp. Józef Myja (13r.), zmarłych rodziców i rodzeństwo. Sobota

  8 00  - 1/ Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za bluźnierstwa.
            2/ śp. Józef, Zofia, Bolesław Mańkowscy.
            3/ śp. Kazimierz (10r.), Romania, Sławomir Pawlik,
                Stanisław, Agnieszka Ławiccy.

18 00  - Za Parafian. Niedziela Palmowa

  8 00  - 1/ śp. Janina, Cecylia, Józef Grzesiak, Janina Piechota.
            2/ śp. Halina(4r.), Jan Cecylia, Franciszek Jaźwiec.
            3/ śp. Małgorzata Janasek – z intencji pogrzebowych .

10 30  - śp. Irena Szukalska – z intencji pogrzebowych.

15 00  - Gorzkie Żale.

   po Gorzkich Żalach
 - śp. Szymon Franc, Józef Rokicki, Jan Dera, zmarłych z rodziny.


Copyright (c) 2012 - 2023 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie