HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018


Egoizm… szyderstwo ...
Pierścień św. Józefa za ...
Prace renowacyjne zreali ...
Dziękczynienie Jubilatów w ...
XXVII Światowy Dzień Cho ...
Uczciliśmy świętą Agatę
Trzeba pamiętać... W 58 ...
Za nami Orszak Trzech ...
Z Bożym błogosławieństwem ...


Życzenia

21.04.2019r.Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

21.04.2019r.Życzenia

18.04.2019r.Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego

05.05.2019r.Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
w naszej parafii

14.04.2019r.


„Wjeżdża Król nasz Jezus cichy do Jerozolimy.
Hołd mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy.
Hosanna, hosanna, hosanna”( z pieśni)


     14 kwietnia przeżywaliśmy kolejną w naszym życiu Niedzielę Palmową, upamiętniającą triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Na pamiątkę tego wydarzenia w kościołach w tym dniu błogosławi się gałązki palmowe symbolizujące życia. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, jest także wielkim świętem młodości. Od 1985 roku dzień ten obchodzony jest jako Światowy Dzień Młodzieży.
     W mikstackiej wspólnocie błogosławieństwo palm odbywało się podczas każdej mszy świętej. Stało się już tradycją, że ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


XI Droga Krzyżowa
ulicami naszego miasta

12.04.2019r.


Jeżeli z Ewangelii Krzyża
uczynisz program swojego życia,
jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż,
w pełni odnajdziesz samego siebie!
św. Jan Paweł II


     12. kwietnia już po raz jedenasty przeżywaliśmy Drogę Krzyżową ulicami naszego miasta. Tradycyjnie, rozpoczęła się o godz. 19:00 przy kapliczce św. Antoniego, zaś zakończyła przy Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha na Cmentarnym Wzgórzu. Mikstacka Droga Ulicami Miasta odbywa się co roku w czasie szczególnym, poprzedza bowiem dzień spowiedzi wielkopostnej w parafii. Stanowi więc ... czytaj »


Wizytacja pasterska
ks. bpa Łukasza Buzuna
w parafii- nawiedzenie sanktuarium

03.04.2019r.


     3 kwietnia był dniem szczególnym w życiu mikstackiej parafii. W tym dniu ks. biskup Łukasz Buzun przybył do naszej wspólnoty na wizytacje pasterską. Była ona okazją do spotkań, rozmów z wiernymi, ale także do wspólnej modlitwy. Około godziny 11:30 ksiądz bp Łukasz wraz ze swoim kapelanem ks. Karolem Gibkim przyjechał na probostwo. Następnie udał się z ks. proboszczem do Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego na spotkanie z uczniami, gronem pedagogicznym i innymi pracownikami. W czasie takiej wizyty nie może zabraknąć spotkania z osobami, które swoimi cierpieniami i modlitwą wspierają dzieła podejmowane w kościele. ... czytaj »


Wizytacja pasterska
ks. bpa Łukasza Buzuna
w naszej parafii

03.04.2019r.


     Dnia 3. kwietnia nasza wspólnota parafialnaprzeżywała wizytację pasterską, którą przeprowadził ks. bp Łukasz Buzun. Ważnym jej punktem była sprawowana o godz. 17:00 Eucharystia. Przewodniczył jej ks. bp Łukasz, a wraz z nim przy ołtarzu stanęli kapłani na co dzień posługujący w naszej parafii oraz kapłani z dekanatu mikstackiego. Przed rozpoczęciem mszy świętej ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak odczytał sprawozdanie, w którym przedstawił najważniejsze wydarzenia z życia parafii w ostatnim pięcioleci. Wskazał najważniejsze inicjatywy duszpasterskie podjęte w tym okresie oraz zrealizowane prace renowacyjne. Skierował słowa podziękowania do wszystkich angażujących się w prace na rzecz naszej wspólnoty ... czytaj »


Foliowa zasłona? Tym razem nie, ale
prace renowacyjne trwają…

28.03.2019r.


     Przyzwyczailiśmy się w ostatnich trzech latach, że gdy rozpoczynał się kolejny etap prac renowacyjnych w kościele pojawiała się foliowa zasłona. Oddzielała nas od miejsca, gdzie prowadzone były prace. Budziła ciekawość, prowokowała pytania: co się za nią dzieje. Warto zauważyć, że mimo braku foliowej zasłony prace renowacyjne trwały i możemy obejrzeć ich efekt. Parafia otrzymała dotacje na prace renowacyjne prowadzone przy elementach drewnianych w ramach projektu „Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie