HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DXXXII Niedziela Zwykła

11.11.2018 r.


1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.
2. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.
4. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie zapraszają mieszkańców Gminy Mikstat na widowisko patriotyczne z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 11 listopada o godzinie 15.00 w hali sportowo – widowiskowej.
5. Dzisiaj dzień imienin obchodzi ks. Wikariusz Marcin składamy serdeczne życzenia : Obfitych łask Bożych w posługiwaniu kapłańskim również w naszej wspólnocie parafialnej.
6. Czcicieli Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego zapraszamy na spotkanie w sobotę od godz. 17.00 w kapicy u Sióstr Franciszkanek na ul. Kaliskiej.
7. Podziękowania:
- Rodzinom - za ofiary składane z okazji jubileuszu 100- lecia Konsekracji Świątyni. Bóg zapłać!
- Tym, którzy w minionym tygodniu złożyli ofiary na renowację naszej Świątyni;
- Za ofiary składane dzisiaj na tacę gospodarczą;
8. Polecam prasę katolicką „Opiekun” - możemy przeczytać wiadomości z naszej diecezji, ale i z naszej parafii relacja z jubileuszu, „Niedziela” , „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”.
9. Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem.
• 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.
• 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i przyjęła regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich.Proboszcz
Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak

Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie