HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

10 lat posługi Ks. Kan. Krzysztofa Ordziniaka
w naszej parafii

19.02.2015r.


     Księże Kanoniku Krzysztofie, to już 10 lat. Mówimy za nie z serc płynące Bóg zapłać!
     Małe i wielkie jubileusze są okazją do podziękowań, ale także do refleksji, pewnych podsumowań. 19 lutego minęło dokładnie 10 lat od dnia przybycia do naszej wspólnoty parafialnej Ks. Kan. Krzysztofa Ordziniaka. Pewnie pomyślimy sobie, jak ten czas szybko płynie. Wydaje się nam, że było to tak niedawno...
     Jakie było to dziesięć lat dla naszej wspólnoty? Z pewnością można powiedzieć owocne, naznaczone Bożym błogosławieństwem, orędownictwem naszego niebieskiego Patrona. Dlaczego? Bo gdyby nie Boże błogosławieństwo, ale także wielkie zaangażowanie Ks. Kanonika Krzysztofa, troska o to, by parafianie stworzyli autentyczną wspólnotę to z pewnością nie udałoby się podjąć i zrealizować tak wielu inicjatyw.
     Ks. Krzysztof został posłany do naszej parafii 19 lutego 2005 roku i ustanowiony jej Administratorem. 1 września tego samego roku został mianowany dziekanem dekanatu mikstackiego, warto tu może przypomnieć, że najmłodszym w diecezji kaliskiej. 15 lipca 2006 roku, po przejściu na emeryturę długoletniego proboszcza parafii, Ks. Kan. Kazimierza Mądrego, Ks. Kan. Krzysztof został mianowany proboszczem.
     Jak minął ten czas? Na codziennej pasterskiej posłudze: sprawowaniu Mszy Świętych, posłudze w konfesjonale, katechezie, odprawianych nabożeństwach, organizowaniu pielgrzymek, dyżurach w biurze parafialnym, na dzieleniu radości i trosk parafian.
     Przez to dziesięciolecie Ks. Kanonik połączył węzłem małżeńskim dziesiątki par, kilkaset dzieci poprzez udzielenie sakramentu chrztu włączył do wspólnoty Kościoła. To z Jego rąk kilkaset dzieci po raz pierwszy przyjęło Jezusa do swego serca.
     Nie zabrakło w tym okresie także czasu na odwiedziny chorych. Tak wielu parafian przygotował Ks. Krzysztof na spotkanie z Panem w Ojczyźnie niebieskiej poprzez udzielenie Sakramentu Chorych i wiatyk. Kilkuset parafian odprowadził Ks. Kan. na miejsce wiecznego spoczynku, na nasze Cmentarne Wzgórze.
     To tam znajduje się miejsce tak przez nas wszystkich cenione i ukochane, mały drewniany, zabytkowy kościół, w którym mikstaccy parafianie oddają cześć Świętemu Rochowi.
     Tę wielką cześć i miłość do tego miejsca i Jego patrona dostrzegł i docenił u swoich parafian od samego początku Ks. Krzysztof. I chyba bardzo ukochał tego naszego Świętego Rocha i to miejsce. Dlaczego? Bo bez tego trudno byłoby o tak wielkie zaangażowanie i determinację w pozyskiwaniu dotacji i funduszy na renowację zabytkowego kościoła. Wypiękniał nam w tych ostatnich latach: odnowiony ołtarz główny z obrazem Świętego Rocha, ołtarze boczne św. Rozalii i Przemienienia Pańskiego, płaskorzeźby polichromowane, polichromia na suficie, chrzcielnica, nowa podłoga, kute kinkiety. To wszystko sprawiło, że wnętrze Sanktuarium prezentuje się tak pięknie jak chyba nigdy w swojej wielowiekowej historii. Dostrzegają to także pielgrzymi, którzy niejednokrotnie powtarzają, „ ale urokliwe to miejsce i tak pięknie zadbane”. W trosce o rozwój duchowy parafian, ale także pielgrzymów, Ks. Kustosz zadbał, by przy Sanktuarium stanął mobilny konfesjonał, by nawiedzający je mieli stworzone właściwe warunki do pojednania się z Bogiem i ludźmi.
     W ostatnich latach, dzięki pozyskanym środkom udało się zagospodarować otoczenie wokół Sanktuarium. Alejki zostały wyłożone kostką granitową, a ustawione niedawno przy nich latarnie i podświetlenie Sanktuarium zachęca do nawiedzania tego miejsca także w godzinach wieczornych. Przy Sanktuarium został także wykonany parking.
     Wielką inwestycją, którą udało się zrealizować w ostatnich latach, także dzięki pozyskanemu przez Ks. Krzysztofa dofinansowaniu była wymiana dachu na kościele pw. Świętej Trójcy.
     Gdy Ks. Krzysztof zaproponował rewitalizacje parku parafialnego niewielu wierzyło, że jest ona możliwe. Znalazła się jednak grupa parafian, którzy z wielkim zaangażowaniem, poświęcając swój wolny czas trudzili się, by uporządkować teren dawnego parku. Potem przyszedł czas na jego zagospodarowanie, częściowe nasadzenie nowych drzew i krzewów. W parku pojawiły się ławki, altanki, plac zabaw, a na skalniku znalazło się miejsce dla figury św. Rocha. Podjęta inicjatywa rewitalizacji parku zyskała uznanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego i została nagrodzona w konkursie. Potem przyszedł czas na organizowanie w parku festynów.
     Cieszy nasze oczy odnowiony krzyż stojący przy kościele Świętej Trójcy autorstwa Pawła Brylińskiego.
     Nie sposób wymienić wszystkie inwestycje zrealizowane w parafii w ostatnim dziesięcioleciu. Było ich wiele, ale oprócz tych mających wymiar materialny Ks. Kan. Krzysztof podjął szereg inicjatyw, które miały na celu rozwój życia duchowego w naszej wspólnocie parafialnej.
     Dostrzegając miłość parafian do Świętego Rocha Ks. Kan. rozpoczął poszukiwanie nowych form kultu. Oczywiście, nieodłącznym elementem tego kultu są uroczystości odpustowe połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt.
     Święty Roch jest patronem chorych, dlatego Ks. Kan. zaproponował, by w niedzielę poprzedzającą odpust odbywały się w sanktuarium Parafialne Spotkanie Chorych i ich Opiekunów. Natomiast w każdy II poniedziałek miesiąca odprawiana jest w Sanktuarium Świętego Rocha Msza św. w intencji chorych i starszych parafian. W przededniu odpustu odbywają się sesje popularno- naukowe, które mają na celu popularyzuję wiedzy o Świętym Patronie. Z inicjatywy Ks. Kan. wydany został modlitewnik do Świętego Rocha, foldery, karty pocztowe, a od dwóch lat na dzień odpustu przygotowywany jest biuletyn „ Ze Wzgórza Świętego Rocha”. Z inicjatywy Ks. Kustosza w każdy poniedziałek odprawiana jest w Sanktuarium Msza Święta, a po niej Nowenna.
     Ciekawą inicjatywą, którą podjął Ks. Kan. w trosce o rozwój kultu św. Rocha jest „Szkoła Świętego Rocha”. To cykl ośmiu spotkań dla dzieci i młodzieży w okresie bezpośrednio poprzedzającym uroczystości odpustowe. Jest to czas wspólnej modlitwy i zabawy, pochylania się nad postacią niebieskiego Patrona miasta. Ks. Kan. wie, że jeśli chcemy, by piękne tradycje odpustowe były kontynuowane, to trzeba je przekazać najmłodszym.
     Ksiądz Kanonik wprowadził także niedzielne Msze Święte w Sanktuarium. Sanktuarium tętni życiem. W Niedzielę Miłosierdzia w Sanktuarium odmówiona jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, nabożeństwo Drogi Światła, a po nim Msza Święta o Boże błogosławieństwo dla kierujących pojazdami jednośladowymi. Po Mszy Świętej na parkingu przy Sanktuarium odbywa się poświecenie rowerów, skuterów, motocykli.
     Dzięki zaangażowaniu Ks. Kan. Krzysztofa w 2007 roku Święty Roch został ogłoszony niebieskim Patronem miasta Mikstat, a w 2011roku kościoła na Cmentarnym Wzgórzu Diecezjalnym Sanktuarium. Sanktuarium jest przedmiotem szczególnej troski Ks. Kanonika.
     Sanktuarium „żyje” gdy przybywają do niego pielgrzymi. Mogą oni zawsze liczyć na to, że jeśli zapowiedzą chęć jego nawiedzenia z pewnością będzie na nich oczekiwał Ks. Kustosz. W 2014 dzięki podjętym przez Ks. Kan. staraniom został zrealizowany program „Ziarno” poświęcony postaci św. Rocha. Wiele scen do tego programu zostało nagranych w Mikstacie. Tak wiele ludzi usłyszało o tym, że w naszej mikstackiej wspólnocie jest on szczególnie czczony.
     Czas posługi Ks. Kan. Krzysztofa to czas wielu kolejnych propozycji nabożeństw. Oprócz wspomnianej już Nowenny do Świętego Rocha, także Koronka do Miłosierdzia Bożego, nabożeństwo ku czci św. Maksymiliana, Plenerowe Drogi Krzyżowe w okresie Wielkiego Postu, nabożeństwa Dni Krzyżowych przy krzyżach znajdujących się na terenie naszej parafii, Apele Jasnogórskie w I soboty miesiąca, nabożeństwa fatimskie. W 2011 roku przeżywaliśmy wspólnie spotkanie z Matką Bożą w znaku Obrazu Nawiedzenia.
     Dzięki organizowanym przez Ks. Kan. pielgrzymkom nawiedziliśmy wiele ciekawych miejsc w naszym kraju.
     Co roku w ostatnią sobotę karnawału wraz z zespołem charytatywnym Ks. Kan. organizuje biesiady. Przed kilkoma dniami odbyła się X już „Biesiada Mikstacka”.
     Nie sposób wymienić wszystkie inicjatywy podjęte w parafii w ciągu ostatnich dziesięciu lat. I chociaż może czasami pojawiały się głosy krytyki, to jak mówi przysłowie „Jeszcze się taki nie narodził, który by wszystkim dogodził”.
     Nie byłoby możliwe zrealizowanie tak wielu inicjatyw, gdyby nie umiejętność zjednywania sobie ludzi przez Ks. Kanonika dla różnych działań.
Zaangażowanie Ks. Krzysztof i wielość podejmowanych przez Niego inicjatyw duszpasterskich dostrzegł Ks.      Biskup zaliczając Go 16 sierpnia 2009 roku do grona kanoników honorowych kapituły konkatedralnej w Ostrowie Wlkp.
     Dostrzegamy także i my parafianie. Niech ta dziesiąta rocznica podjęcia posługi w naszej mikstackiej wspólnocie będzie okazją do wyrażenia wdzięczności za sprawowaną posługę sakramentalną, za świadectwo wiary i zaufania Bogu, za zaangażowanie w rozwój kultu Świętego Rocha, za troskę o nasze świątynie, za wszelkie podejmowane dzieła materialne, ale przede wszystkim za troskę o nasz rozwój duchowy. Bóg zapłać za wszelkie doświadczone dobro, za uśmiech. Za to dobrze nam znane powiedzenie „ damy radę” ,za dziesięć lat posługi wśród nas!
     Niech Pan obdarza Cię, Księże Kanoniku, obfitością łask, a Święty Roch, któremu z takim oddaniem posługujesz w Jego Sanktuarium niech wspiera swym orędownictwem wszelkie Twoje inicjatywy i działania! Potrzebujemy tego wsparcia, przed nami kolejne wyzwania...

SZCZĘŚĆ BOŻE!Zdjęcia w GaleriiCopyright (c) 2012 - 2014 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie