HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DTrwamy na nowennie…
dzień trzeci i czwarty

10.08.2019r.


„O, święty Rochu, błagamy:
Ciebie, trzymamy się.
O pomoc, radę wołamy,
Ty pomagać nam chciej”( pieśni)


     Piękne duchowo są te przedodpustowe dni w naszym sanktuarium wypełnione modlitwą, udziałem w Eucharystii, zasłuchaniem w słowo Boże i pochylaniem się nad myślami przekazywanymi w naukach rekolekcyjnych. Trzeci dzień nowenny przypadł w piątek. O godz. 18:00 została odmówiona koronka do miłosierdzia Bożego, po niej wybrzmiały Godzinki o Świętym Rochu Wyznawcy. Następnie rozpoczęła się msza św. Przy ołtarzu stanęli ks. Sebastian Łagódka i ks. kan. Krzysztof Ordziniak.
     Rozpoczynając konferencję ksiądz rekolekcjonista zaznaczył, że wpatrujemy się w świętego Rocha, który był doskonałym uczniem Chrystusa. Ponieważ Chrystus był jego mistrzem i nauczycielem rezygnował z wielu spraw należących do świata, aby nie przeszkadzały mu w zdobywaniu Bożej mądrości. Kontynuując ksiądz Sebastian pytał: co to znaczy być uczniem Chrystusa. Zaznaczył, że by być uczniem Chrystusa trzeba pójść za Nim. Celebrans zwrócił uwagę, że każdy z nas przez sakrament chrztu jest wezwany do tego by być uczniem Chrystusa- dodał - że jest to warunek zbawienia. Ksiądz rekolekcjonista zaakcentował, że istotą bycia uczniem Chrystusa jest podążanie za Jezusem. Kontynuując kapłan przywołał przykład dobrego pasterza za którym podążają owce, bo znają głos pasterza, ufają mu. Pasterz nigdy nie chce krzywdy swoich owiec – dodał. W dalszej części konferencji powiedział: „ Pasterz idzie pierwszy, ci którzy są jego uczniami idą za nim. I dlatego Pan Jezus powie w swojej Ewangelii do uczniów ja jestem drogą, ja jestem prawdą i ja jestem życiem. Tak jakby chciał powiedzieć nam: naucz się chodzić tą drogą, wsłuchuj się w prawdę, którą będę ci mówił, abyś osiągnął prawdziwe życie”. Jak zaakcentował kaznodzieja św. Roch realizował to wskazanie i podążał zawsze za Chrystusem, mimo że, wiązało się to z wieloma wyrzeczeniami i trudnymi doświadczeniami. Święty Roch wierzył, że nie ma innej drogi, ani nie ma innej prawdy niż ta, którą ma Bóg. Podkreślił, że trzeba nieustannie wsłuchiwać się w prawdę i być posłusznym prawdzie, posłusznym Bogu. Jednocześnie celebrans zaznaczył, że w czasach współczesnych człowiek ma problem z posłuszeństwem. Wynika to z faktu, że każdy chce być niezależny. Trudno być posłusznym powiedział kaznodzieja, ale posłuszeństwo jest jednym ze znaków bycia uczniem Chrystusa. Istotą grzechu jest brak posłuszeństwa Bogu, dodał ksiądz rekolekcjonista. Jednocześnie zaznaczył, że posłuszeństwa trzeba się uczyć, by być uczniem Chrystusa. Ksiądz Sebastian wyjaśnił zebranym w mikstackim sanktuarium, że ważne jest by to posłuszeństwo wynikało z zaufania Bogu. Zachęcał, byśmy prosili św. Rocha o umiejętność bycia posłusznymi Bogu w zaufaniu. Podkreślił, że ważne byśmy mieli w sobie ducha posłuszeństwa i ducha zaufania.
     Następnie ksiądz rekolekcjonista przeczytał wiersz ks. Jana Twardowskiego „Zaufałem drodze”. To ulubiony poeta celebransa, a przytoczony wiersz- jak powiedział- patronuje mu na drodze jego wiary. Ks. Sebastian zakończył piątkową konferencję słowami: „ Zaufałem drodze, tą drogą jest Chrystus, zaufałem prawdzie, tą prawdą jest Chrystus, bo ufam i chcę żyć, prawdziwie nie tylko tu, ale wiecznie, a tym życiem też jest Chrystus”.
     Dziękujemy księdzu rekolekcjoniście za słowa do nas skierowane, za kolejne cenne wskazania, które będą pomocne w przemianie naszego życia, w naszym podążaniu Bożym drogami. Kolejna nauka rekolekcyjna zapewne wielu zmobilizowała do rachunku sumienia z naszego zaufania i posłuszeństwa Panu Bogu. Potrzebujemy takich chwil refleksji, zatrzymania, wskazówek do pracy nad sobą, po to by wybrać Jezusa, który jest drogą, prawdę, życiem, bo w każdym z nas jest tęsknota za życiem wiecznym. Po mszy świętej ks. kan. Krzysztof Ordziniak poprowadził modlitwę nowennową. Tak wiele próśb podziękowań popłynęło ku niebu w ten piątkowy wieczór. Po zakończonej nowennie wiele osób podchodziło, by uczcić relikwie naszego niebieskiego Patrona. (Galeria nr 1).
     Sobota była czwartym dniem nowennowego czasu. Mimo sobotniego dnia dzieci w godzinach przedpołudniowych przyszły na kolejne spotkanie w ramach VIII edycji Szkoły Świętego Rocha. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą . Był w czasie tego spotkania czas na śpiew i zajęcia na świeżym powietrzu. Ich organizacją zajęła się s. Małgorzata. Były kolejne informacje o życiu św. Rocha. Święty Roch był pielgrzymem, a jego pielgrzymi szklak prowadził przez Francję i Włochy. Więc były w Rochowej Szkole zajęcia językowe. Poprowadziła je Pani Iza. Poprzez tegorocznej Szkoły młodzi poznają dziedzictwo kulturowe. W sobotnie przedpołudnie odbyli wirtualną wędrówkę szlakiem kapliczek, figur i krzyży przydrożnych znajdujących się w Mikstacie. Niespodziankę dla uczestników Rochowych spotkań przygotował ich inicjator i organizator ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Jaką? Każde dziecko otrzymało „firmową” koszulkę Szkoły Świętego Rocha. Pięknie się w nich prezentują.
     Na godzinę 18:00 do sanktuarium przyszli przed wszystkim dorośli. Tym razem Eucharystię poprzedziła modlitwa nowennową, którą poprowadził ks. kustosz Krzysztof Ordziniak. Następnie ks. Sebastian Łagódka, nasz rekolekcjonista, sprawował mszę święta, natomiast ks. kan. Krzysztof posługiwał wiernym w konfesjonale. Rozpoczynając czwartą konferencję ksiądz rekolekcjonista zaznaczył, że czynimy kolejny krok w drodze bycia uczniami Chrystusa po której nas prowadzi święty Roch. Ks. Sebastian przywołał słowa z modlitwy nowennowej mówiące o tym, że jest on z Bożej opatrzności lekarzem duszy i ciała. Prosiliśmy w modlitwie Boga, by zachował nas nie tylko od choroby ciała, ale i duszy. Kaznodzieja dodał, że chorobą duszy jest grzech. Zaznaczył, że jeśli Pan Jezus uzdrawiał to najpierw uzdrawiał duszę. Kontynuując kapłan podkreślił, że dawniej choroba postrzegana była jako konsekwencja grzechu. Ksiądz rekolekcjonista powiedział: „Największą chorobą, która nas toczy jest grzech. Choć czasem to bagatelizujemy wydaje nam się nam te choroby naszego ciała są trudniejsze. Choroby naszego ciała dotykają tylko ciała, dotykają tylko naszego życia tylko tu na ziemi. Grzech, który uderza w naszą duszę, uderza w nasze życie wieczne". Kapłan zwrócił uwagę zebranych w sanktuarium, że warto, że trzeba przypominać sobie, czym jest grzech. Następnie przywołał słowa papieża Franciszka mówiące o tym, że grzech nie jest plamą,ale zranieniem. Celebrans podkreślił, że z niewielką raną możemy sobie poradzić sami, poważna rana wymaga pomocy, interwencji lekarza. Przywołał słowa Chrystusa „ Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają”. Ksiądz Sebastian zwrócił uwagę słuchaczy, że traktowanie grzechu jako plamy rodzi niebezpieczeństwo traktowania spowiedzi jak pralni. Zaakcentował, że Jezus porównuje się do lekarza. Kontynuując kapłan powiedział: „Jezus chce, żebyśmy pamiętali, że grzech nas rani, żebyśmy to zrozumieli. Czasami ludzie wierzący wpadają w taką pułapkę i mówią tak: jak nie czuję grzechu, to chyba go nie mam, a jak go czuje to jest”. Kaznodzieja zachęcała do postawienia sobie pytania, które choroby są groźniejsze, czy te które odczuwamy, czy te które nie dają objawów, a niszczą człowieka. Podkreślił, że analogicznie nie musimy grzechu czuć, ale potrzebujemy lekarza, który nam powie, pokaże nam, że grzech nas niszczy. Ksiądz rekolekcjonista podkreślił, że Jezus wskazywał ludziom co jest dobre co jest złe, ale nie wszyscy tego słuchali i słuchają, bo człowiek będąc istotą wolną może Boga przyjąć bądź odrzucić. W dalszej części konferencji zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo sytuacji, w której człowiek wie, że coś jest złe, ale nie uznaje tego za grzech. „ Bóg jest wspaniałym lekarzem. Jest tym, który przenika nasze serce, nasze sumienie, ale nie może nam pomóc jeśli my nie poprosimy go o tę pomoc, jeśli my nie otworzymy sami przed nim serca” dodał kapłan. Zwrócił uwagę, że Bóg jest zawsze gotowy, by uleczyć nasze zranione serca, ale jest lekarzem bezradnym wobec tych, którzy ukrywają przed nim swoje zranienia i nie potrafią się do nich przyznać. Ksiądz rekolekcjonista zaakcentował, że podstawowym skutkiem grzechu jest lęk przed Bogiem. Grzech niszczy nasze zaufanie do Pana Boga, a pojawia się w nas lęk. „ Dlatego Jezus przyszedł nas odkupić i zbawić, ale On też przyszedł odnowić w nas oblicze Boże. Pan Jezus robi wszystko, aby w nas ten lęk przełamać” kontynuował kaznodzieja. Zwrócił uwagę, że w Piśmie Świętym 365 razy pojawiają się słowa „ nie bój się”. Te słowa „nie bój się” dane nam są na każdy dzień. Przywołując napis na obrazie Jezusa Miłosiernego Jezu ufam Tobie podkreślił znaczenie przełamania lęku. Ksiądz rekolekcjonista podkreślał, że gdy przystępujemy do sakramentu pokuty, który jest sakramentem uzdrowienia Pan Jezus zaczyna nas leczyć poprzez swoją łaskę. W dalszej części konferencji wierni usłyszeli słowa mówiące o znaczeniu obecności sakramentu pokuty w życiu człowieka. Celebrans podzielił się z zebranymi w sanktuarium myślą, którą jak sam zaznaczył, otrzymał zapewne pod wpływem natchnienia Bożego „ Drogę do konfesjonału trzeba wykuć na pamięć, żeby umieć tam trafić po ciemku, na czworakach”. Zaznaczył, że św. Roch miał dar uzdrawiania z choroby ciała, ale i dar kojenia dusz ludzkich, naśladował w swoim życiu Jezusa. Kończąc ks. Sebastian powiedział: „Prośmy dziś świętego Rocha, aby wstawiał się za nami, byśmy przełamywali nasze lęki, nasze obawy i korzystali z sakramentu miłosierdzia, sakramentu pokuty jak najczęściej i doświadczali tej cudownej łaski uzdrowienia jaką daje Chrystus”. Kolejne ważne słowa padły podczas wygłoszonej przez księdza Sebastiana. Z pewnością staną się one dla impulsem do refleksji i zmiany nastawienia do sakramentu pokuty, sakramentu, w którym z ufnością, szczerością i jeszcze większym zaufaniem powierzać będziemy Jezusowi nasze zranienia, by On tak naprawdę stał się lekarzem naszych poranionych przez grzech serc. Dziękujemy! Bardzo potrzebne były nam te słowa w tym przedodpustowym czasie…
     Po mszy świętej była okazja do uczczenia relikwii świętego Rocha. Wielu z niej skorzystało i zapewne w cichości serca jeszcze raz wypowiedziało prośby czy podziękowania, które przez wstawiennictwo św. Rocha zaniesione zostały przed Boży tron. A święty Roch jest naprawdę skutecznym patronem. Trwamy, czuwamy, modlimy się, słuchamy Bożego Słowa, karmimy się Ciałem Chrystusa. Uroczystości odpustowe coraz bliżej. Piękny jest ten nowennowy czas… (Galeria nr 2).


Link do III konferencji wygłoszonej przez ks. Sebastiana Łagódkę
https://drive.google.com/open?id=1blEcW932tb03hq7Jcl6ifH5j-hKhTbld

Link do IV konferencji wygłoszonej przez ks. Sebastiana Łagódkę
https://drive.google.com/open?id=1CrTtcZFIvth-IlChoyv1dBt16uGoJ4GECopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie