HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Obchody 3. Maja w naszej wspólnocie
Majówka w Parku

03.05.2015r.


     Jest już tradycją w naszej wspólnocie parafialnej, że 3. Maja, uroczystość Matki Bożej Królowej Polski modlimy się w intencji naszej Ojczyzny – Polski i naszej małej Ojczyzny. W tym dniu obchodzona jest także rocznica uchwalenia Konstytucji w 1791 roku.
     3. maja o godz. 11:00 licznie zgromadzili się w naszej świątyni wierni. Przed kościołem harcerze przylepiali uczestnikom uroczystości naklejki z naszymi barwami narodowymi.
     W uroczystościach uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego p. Lech Janicki, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy p. Łukasz Dybul, Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat p. Henryk Zieliński, dyrektorzy szkół poczty sztandarowe szkół, organizacji oraz druhowie OSP z terenu gminy.
     Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych w atmosferę tamtych dni sprzed 224. laty przenieśliśmy się dzięki inscenizacji przygotowanej przez uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. Przypomnieli nam oni wydarzenia, które doprowadziły do uchwalenia Majowej Konstytucji.
     W atmosferę uroczystości Matki Bożej Królowej Polski wprowadziła nas pieśń „Bogurodzica”.
     Następnie rozpoczęła się Msza Święta, która odprawił i homilie wygłosił Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak. Powiedział m.in. „ Dzień 3. Maja jest dla nas Polaków, dniem szczególnym. W tym dniu w sposób wyjątkowo uroczysty wołamy do Maryi” pod Twoją obronę…”. W dalszej części homilii Ks. Kan. Wskazał na związek naszej historii z kultem Maryi. Podkreślił, że współcześnie nie grozi nam już niewola, ale toczy się walka o ducha narodu, o wierność wartościom.
     Przypomniał słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II na Jasnej Górze: „Można na różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci, można je interpretować wedle wielorakiego klucza. Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego Miejsca. Trzeba usłyszeć echo życia narodu w sercu jego Matki i Królowe”. Kontynuując rozważanie Ks. Kan. Podkreślił, że są takie dni , kiedy należy postawić sobie pytanie jaki obraz Polski przekażemy przyszłym pokoleniom, czy będzie w nim miejsce dla Boga i Maryi. Na zakończenie homilii kaznodzieja przywołał słowa Marii Konopnickiej: „ Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród
     Nigdym ja ciebie, ludu nie rzuciła… Ja- po dawnemu – moc twoja i siła! Bogurodzica!”
     W procesji z darami zostały złożone: flaga narodowa, znicz, „Atlas historyczny Polski”, hostie, wino i woda.      Na zakończenie Mszy św. odśpiewano pieśń „ Boże coś Polskę”. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na Rynek pod pomnik Najświętszego Serca Jezusowego. Tym razem na czele kolumny jechał samochód naszej OSP.
     Po wciągnięciu flagi na maszt przez przedstawicieli harcerzy i odśpiewaniu hymnu przez zebranych okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Burmistrz. Podkreślił w nim znaczenie 3. Majowej Konstytucji dla kształtowania się nowoczesnego narodu oraz przypomniał udział Mikstaczan w tym ważnym wydarzeniu. W związku ze zbliżającym się Świętem Strażaków skierował do nich słowa podziękowania za bezinteresowną służbę ludziom oraz złożył życzenia.
     Po okolicznościowym przemówieniu nadszedł czas na składanie kwiatów pod pomnikiem przez przedstawicieli władz, mieszkańców poszczególnych miejscowości, druhów strażaków, przedstawicieli organizacji. Wyprowadzenie pocztów sztandarowych zakończyło uroczystość na Rynku. Uświetniła ją nasza Orkiestra Parafialna.
     O godz. 16:00 w Parku Świętego Rocha popłynęły pierwsze dźwięki muzyki. Rozpoczęła się „majówka” zorganizowana przez parafię i MGOK, czas radości i zabawy. Nie brakowało w to niedzielne pogodne popołudnie atrakcji. Majówka rozpoczęła się prezentacja zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających przy MGOK-u. Sporo było atrakcji dla najmłodszych. Dzieci chętnie korzystały z placu zabaw, karuzeli, trampoliny. Byli także chętni do przejażdżki na kucykach. Wiele radości młodszym i starszym uczestnikom „majówki” sprawił występ iluzjonisty. Jak zwykle strażacy przygotowali kilka atrakcji. Przybyli na majówkę swoim wozem strażackim. Nie brakowało chętnych do zapoznania się z jego wyposażeniem. Hitem okazało się działko wodne.
     Nie zabrakło na „ majówce” dobrego jedzenia, o które zatroszczył się zespół charytatywny.
     W czasie „ majówki” odbyła się loteria fantowa. Wygrywał prawie każdy los, a nagrody były różne… Jaki, wiedza ci, którzy to pogodne popołudnie i wieczór postanowili spędzić na wspólnej zabawie w Parku Świętego Rocha. Z pewnością tego nie żałują…ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie