HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D50 lat działalności mikstackiej
orkiestry parafialnej

07.01.2024r.


„Muzyka podnosi na wyżyny Boga, na te wyżyny, które są Bogiem i które w Chrystusie dotykają ziemi, przyciągają ją do siebie i wznoszą ku sobie”(Kard. J. Ratzinger)

     W uroczystości Chrztu Pańskiego, 7 stycznia, nasza orkiestra parafialna przeżywała 50-lecie działalności. O godz. 10.30 sprawowałem Mszę świętą prosząc o życie wieczne, dla tych którzy w niej grali, a których Pan powołał do siebie. Prosiłem także o potrzebne łaski dla tych, którzy obecnie w niej grają i dla ich rodzin. W homilii zwróciłem uwagę na znaczenie życia chrztem jako świadectwa dla tych, wśród których żyjemy. Przywołałem słowa papieża Franciszka, który podkreśla, że żyją wiarą rodzice wychowujący z poświęceniem swoje dzieci, ci którzy pracują, by zapewnić rodzinie utrzymanie, osoby cierpiące i im pomagające i wiele innych. Zwróciłem uwagę, jak ważnym wydarzeniem jest chrzest w życiu człowieka, bo dzięki niemu stajemy się dziećmi Bożymi, członkami Kościoła. Podkreśliłem, że nie oznacza to, że zawsze będziemy blisko Boga, że nigdy nie zgrzeszymy. Bóg daje nam wskazówki, przykazania, które pokazują nam , co w życiu poza Nim jest ważne: rodzina, budowanie relacji, miłowanie, przebaczanie, pomaganie, wprowadzanie jedności i pokoju. Podkreśliłem, że wielu żyje Ewangelią i nawet tego nie zauważa, ale są i tacy którzy dążą do zdobycia dóbr materialnych, sławy, uznania niszcząc innych. Nawiązując do słów Ewangelii podkreśliłem, że my podobnie jak Jan Chrzciciel mamy prowadzić ludzi do Chrystusa, że skoro jesteśmy uczestnikami we wspólnocie Kościoła powinno to być widać w naszym życiu, w jaki sposób? „Żyjemy Ewangelią, żyjemy Bogiem, miłujemy, przebaczamy, wprowadzamy jedność i pokój, pomagamy, uśmiechamy, jesteśmy życzliwi dla wszystkich, bez wyjątku, dzień po dniu, coraz bardziej” –dodałem na zakończenie homilii.
     Jubileusze są okazją do dziękczynienia. Ze wzruszeniem stanąłem w tym dniu przed członkami orkiestry parafialnej i jej kapelmistrzem p. Stanisławem Sztukowskim, by podziękować im za ich zaangażowanie i poświecony czas. Przypomniałem, że orkiestra parafialna została założona przez ks. kan. Bernarda Langkaua, który wyposażył orkiestrę w instrumenty muzyczne. Przywołałem także nieżyjącą już panią Irenę Nędzyńską, dzięki zaangażowaniu której, udało się pozyskać środki na zakup mundurów dla orkiestry oraz dwóch instrumentów. W ciągu pięćdziesięciu lat działalności orkiestry były i trudne chwile. Mediacji podjął się wtedy burmistrz Miasta i Gminy Henryk Zieliński. Jubileusz stał się okazją do podziękowania mu za podjęty wówczas trud. Kryzys udało się zażegnać i orkiestra świętowała jubileusz 50- lecia działalności. Wiele osób, które na przestrzeni lat tworzyli orkiestrę odeszło już do Pana. O radość wieczną dla nich prosiłem podczas sprawowanej Eucharystii. Podziękowałem członkom orkiestry za uświetnianie grą uroczystości religijnych i patriotycznych w naszej parafii.
     Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Koncert w wykonaniu orkiestry parafialnej przeniósł nas w klimat świąteczny.
     Konferansjerkę poprowadził kapelmistrz p. Stanisław Sztukowski. Przybliżył uczestnikom koncertu wykonywane utwory. W wykonaniu orkiestry parafialnej mogliśmy wysłuchać następujących utwory: Adeste Fideles, Bóg się rodzi, Nad Betlejem, Radośnie dzisiaj śpiewajmy, Ave Maria, Deck the Halls, We Wish You, Joy to the World. Każdy wykonany przez orkiestrę utwór nagradzany był gromkimi brawami.
     Po koncercie z gratulacjami pospieszyli do jubilatów przedstawiciele Klubu Senior Plus. Skierowali także podziękowanie dla p. Artura Witkowskiego za zaangażowanie na rzecz działania orkiestry.
     Następnie głos zabrał Pan Burmistrz, który zwrócił uwagę, że jeśli w Mikstacie dzieje się coś ważnego to w wydarzeniach tych uczestniczy starosta powiatu ostrzeszowskiego pan Lech Janicki. Jest i dziś – podkreślił burmistrz. Podkreślił, że jubileusz pięćdziesięciolecia działalności jest wielkim wydarzenie. Powiedział, że „Orkiestra jest najwspanialszym instrumentem złożonym z wielu instrumentów”. Następnie skierował słowa podziękowania dla orkiestrantów za uświetnianie uroczystości państwowych i religijnych. Kończąc powiedział: „ Tutaj w mikstackiej farze na nieboskłonie jak spojrzymy jest mnóstwo aniołów. Niech te anioły Wam zawsze towarzyszą”. Następnie głos zabrał pan Starosta, który podkreślił, że ten jubileusz jest historią pisaną tutaj w Mikstacie. Wyraził nadzieję, że ten jubileusz będzie inspiracją do jeszcze większego zaangażowania i uczestniczenia w przeglądzie orkiestr odbywającym się w Czajkowie.
     Po słowach życzeń i gratulacji nadszedł czas na bis. Potem była jeszcze pamiątkowa fotografia i czas na radosne spotkanie przy stole. Życzę orkiestrze parafialnej opieki Bożej na każdy dzień. Niech nigdy nie zabraknie w naszej parafii osób, które będą chciały poświecić swój czas na udział w próbach, dzięki czemu będziemy mogli ciszyć się w czasie różnych uroczystości grą parafialnej orkiestry. Niewiele parafii może pochwalić się istnieniem orkiestr przy nich działających. Nasza działa już pół wieku będąc nie tylko dumą parafii, ale Mikstatu.

                                                                                         ks. Krzysztof Ordziniak


Linki do fragmentów koncertu:
https://drive.google.com/file/d/1E23IUcdLz-BQ-CmFfZKXkiFiuJCoE28d/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XaeuYhCXzbbS-DTKQ0SxZeHxSFXvVoaT/view?usp=sharing
Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2024 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie