HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DTrwamy na nowennie przed odpustem
szósty i siódmy dzień

12_13.08.2020r.


„ Ponieważ Ce Bóg dał nam za Patrona,
niechaj nas zawsze strzeże Twa obrona”


     Tak jak co roku, w przedodpustowych dniach trwamy na nowennie. Mimo panującej epidemii, a może właśnie dlatego, że wokół nas panuje epidemia i padają pytania jak to św. Roch was nie obronił, nie czuwa nad waszą parafią przychodzimy, by pochylając się nad jego życiem wsłuchiwać się w to co on nam chce przez ten szczególny czas powiedzieć, czego chce nas uczyć. Nie zrezygnowaliśmy także ze spotkań w Szkole Świętego Rocha. Na fb powstała grupa Szkoła Świętego Rocha – Diecezjalne Sanktuarium w Mikstacie. Jej członkowie codziennie poznają kolejne etapy życia św. Rocha, wykonują różne zadania, dzielą się swoimi opiniami. Dzieje się w tej nieco innej niż co roku Rochowej Szkole.
     Na Wzgórzu św. Rocha naprawdę czuje się atmosferę zbliżającego się święta. Wzdłuż dróg prowadzących do sanktuarium pojawiły się chorągwie, przy sanktuarium jest już przygotowany ołtarz polowy. Jest pięknie …
     Ważne jest jednak przygotowanie naszych serc. Więc przychodzimy każdego dnia na godz. 18:30 na Eucharystię połączoną z nowenną. Przed Mszą św. jest okazja do skorzystania sakramentu pokuty i pojednania, odmawiany jest różaniec, śpiewane są godzinki o św. Rochu Wyznawcy. Środowej i czwartkowej Eucharystii przewodniczył ks. wikariusz Marcin. Nad życiem świętego Rocha i przesłaniami płynącymi z Ewangelii pomagał się nam pochylać ks. proboszcz.
     W szóstym dni nowenny podczas Eucharystii usłyszeliśmy słowa z Ewangelii św. Mateusza (Mt 18,15-20). Padają tam m.in. słowa „Gdy brat twój zgrzeszy idź i upomnij go”. Stały się one zachętą do pochylenia się nad trudną sztuką upominania i przyjmowania napomnień. Ks. kan. podkreślił, że ta sztuka pouczania, napominania jest dlatego taka trudna, bo jak wskazuje Ewangelia mamy to czynić z miłością. Kaznodzieja zaznaczył, że kiedy czujemy się skrzywdzeni rzadko potrafimy zdobyć się na szczerą rozmowę z „winowajcą”. Rozmawiamy o problemie z innymi, ale nie z nim samym. Kontynuując, przywołał słowa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec” i zaakcentował, że niosą nam one nadzieję, że jeśli zaufamy Panu Bogu to on może przemienić nasze życie. Stanie się to możliwe podkreślił ks. kan. Krzysztof jeśli będziemy trwać w trudnych chwilach przy Jezusie, wytrwale się modlić i słuchać rad dobrych i życzliwych ludzi. W dalszej części rozważania kaznodzieja zaakcentował że sztuki napominania i przyjmowania możemy się uczyć od naszego niebieskiego Patrona. On potrafił przyjąć napomnienia udzielone mu przez umierającego ojca i realizował je przez całe swoje życie. Potrafił i nie bał się upominać innych, ale czynił to zawsze z miłością. Ks. kan. przypomniał nam sytuację z pobytu św. Rocha w Rzymie, gdzie posługiwał on zarażonym, a wielu uzdrowił. Wśród nich kardynała Brytanika. Znak, który uczynił św. Roch pozostał na jego czole budząc ciekawość ludzi. Kardynał prosił Rocha, by „coś z tym zrobił”. Roch nie zawahał się i zganił kardynała, „A ty, czemu się wstydzisz krzyża, na którym Syn Boży, aby cię zbawić, gwoźdźmi przybity jest, i włócznią przebity: nośże, tę zbawienia chorągiew. Czy nie czytasz w Ewangelii, kto chce do wieczności wejść niech weźmie krzyż”. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że św. Roch dał nam przykład upominanie i reagowania na zło i pytał jaka jest nasza postawa w takich sytuacjach, czy potrafimy upominać w duchu miłości i czy potrafimy przyjmować napomnienia udzielana nam przez innych. Kończąc rozważanie ks. proboszcz prosił : Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie, otwórz nasze serca, byśmy z pokorą i ufnością przyjmowali napomnienia udzielane nam przez naszych bliźnich w duchu miłości i wzajemnej za siebie odpowiedzialności.
     Skierowane do nas słowa , wymagają pogłębionej refleksji, zadumy i …przemodlenia, bo zapewne wielu z nas ma problem z udzielaniem napomnień, ale i ich przyjmowaniu. Mamy w naszej wspólnocie piękny wzór do naśladowania.
     Z kolei podczas naszego siódmego nowennowego spotkania ks. kan. Krzysztof skoncentrował się na problemie przebaczania. Do podjęcia refleksji na ten temat zachęcały słowa Ewangelii, przeznaczone na ten dzień( Mt 18,21-19,1). Kaznodzieja zaznaczył, że wobec kolejnego trudnego wyzwania stawia nas Jezus. Mamy przebaczać zawsze, bo i nam wiele darowano. Ksiądz proboszcz podkreślił, że przebaczanie nie jest sprawą prosta, ale uczy nas go Jezus i nasz św. Roch. Zaznaczył, że Jezus tak wiele razy przebacza nam nasze słabości, niewierności, więc i my powinniśmy zdobyć się na dar przebaczenia tym, którzy zawinili wobec nas. Następnie ks. kan. przypomniał nam jedno z wydarzeń z życia naszego patrona – jego wielkie zaangażowanie w posługę zarażony w Piacenza. Roch sam się tam zaraził, udał się do pustelni w lesie. Przeżył, bo pies przynosił mu pyszczku chleb. W pustelni zamieszkał po pewnym czasie Gotard, właściciel psa. Pewnego razu zabrakło im chleba. Gotard udał się do miasta, by prosić mieszkańców o chleb dla Rocha i siebie. Większość mieszkańców mu odmówiła. Gotard wrócił do pustelni rozgoryczony, zasmucony z powodu ludzkie niewdzięczności. Kontynuując ks. kanonik zaznaczył, że niedługo po tym wydarzeniu w mieście wybuch ponownie epidemia, gdy Roch się o tym dowiaduje natychmiast mimo osłabienia choroba udaje się do miasteczka by posługiwać zarażony. Kończąc kaznodzieja powiedział: „Zło dobrem zwyciężać, zapominać i wybaczać urazy w imię miłości do Boga- taka zasadą kierował się nasz Patron. A jaka jest moja postawa? Co wypełnia moje serce zawiść, pamięć o doznanych krzywdach czy gotowość do ciągłego wybaczania?”
     Po Mszy św. odprawiona została nowenna. Ku niebo popłynęły podziękowania i prośby parafian i pielgrzymów, jest ich coraz więcej. Wierzymy, że wszystkie nasz św. Roch zanosi przed Boży tron i jeśli są zgodne z jego wolą wysłucha ich. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga Ojca, on wie co dla nas jest najlepsze, więc zaufajmy…

Zachęcamy do wysłuchania rozważań:

Link do rozważania ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka w VI dniu nowenny
https://drive.google.com/file/d/1r0Jmtx3c86P_qtTdcXuzKceJb7V1JU1r/view?usp=sharing

Link do rozważania ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka w VII dniu nowenny
https://drive.google.com/file/d/1PGxqGEKik5nEmdjZys7zmwBuKtkQZtb-/view?usp=sharingCopyright (c) 2012 - 2020 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie