HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DOstatni dzień nowenny
i procesja z fary do sanktuarium

15.08.2019r.


„Rochu święty, Twej przyczynie
powinniśmy dziękować,
Niech Twe imię wdzięcznie słynie,
Żeś nas raczył ratować”( z pieśni)


     Odpust ku czci św. Rocha to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu naszej parafii. By się dobrze do niego przygotować uczestniczyliśmy przez ostatnie dni godz. 18:30 w mszach św. połączonych z nowenną. W przedodpustowych dni nauki rekolekcyjne głosił ksiądz Sebastian Łagódka. Z pewnością pomogły nam one w przygotowaniu do pięknego, szczególnego odpustowego czasu. Ostatnia nauka wygłoszona została w uroczystość Wniebowzięci Najświętszej Maryi Panny. Rozpoczynając ją, kaznodzieja podkreślił, że w ostatnim dniu rekolekcji przed odpustem Kościół stawia nam Maryję Wniebowziętą, tę która z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Zaznaczył , że jest to spełnieniem obietnicy, iż każdy z nas ma przygotowane w niebie miejsce i Bóg chce każdego z nas tam kiedyś zobaczyć .Nawiązując do słów Ewangelii zaakcentował, że Maryja jest drodze, pielgrzymce wiary. Kontynuując ksiądz Sebastian zaznaczył, że święty Roch jest do Maryi bardzo podobny. Jego życie było pielgrzymką, wędrówką, podczas której ufał Bogu, pełnił Jego wolę , ale jednocześnie służył bliźnim. W dalszej części ksiądz rekolekcjonista wskazał na rys Maryjny jego życia. Przypomniał, że jego narodziny zostały wyproszone przez rodziców za jej wstawiennictwem, litanii , jest wezwanie mówiące o tym, że jest on osobliwym czcicielem Niepokalanej, ale jak podkreślił w sposobie, w jaki wierzył, kochał Boga, służył ludziom. Maryja jest tą, która idzie ale, która wskazuje drogę, ale mówi ty też idź – dodał. . Maryja jest tą ,która wskazuje na Jezusa. Maryja i święci dani nam są po to, by nas pociągnęli w kierunku nieba. Ksiądz Sebastian podkreślił, że św. Roch, nasi święci Patroni z chrztu i bierzmowania mają nam przypominać o tym jaki jest cel naszego życia, mają nam towarzyszyć w trudnej drodze do nieba, mają być dla nas przykładem. Mamy uczyć się od nich miłości do Boga i bliźnich. Zachęcał zebranych, by prosili świętego Rocha o pragnienie bycia podobnym do niego. W dalszej części kaznodzieja przywołał słowa św. Pawła: „ W dobrych zawodach, wystartowałem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”. Kontynuując kaznodzieja prosił świętego Rocha, by umacniał nas na drodze prowadzącej do nieba, bo tam jest pięknie i tam będziemy szczęśliwi. Kończąc konferencję kaznodzieja zachęcał byśmy wyruszyli w drogę do nieba. Powiedział : „Droga do nieba nie zaczyna się po naszej śmierci. Droga do nieba zaczyna się przed naszą śmiercią tu na ziemi, trzeba wyruszyć w wędrówkę. Kiedy ruszyć w wędrówkę. Kiedy pójdziemy na końcu po mszy świętej w procesji to wyobraźmy sobie, że właśnie idziemy tak za Chrystusem, ze św. Rochem, z Matką Bożą, że to jest taki obraz naszego życia. Grunt, żebyśmy szli za Chrystusem”.
     Dziękujemy ks. Sebastianowi za ubogacenie nas słowem Bożym, za wiele cennych i ważnych wskazówek, które pomogą nam w kroczeniu do nieba. Zapewne wielu z nas konferencje wygłoszone przez Księdza pobudziły do refleksji, do rachunku sumienia.
     Wielu wyruszyło w drogę za Chrystusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie w procesji z mikstackiej fary na Wzgórze Świętego Rocha. W znaku relikwii towarzyszył nam święty Roch, ten którego życie kaznodzieja w te rekolekcyjno- nowennowe dni tak wiele razy stawiał nam za wzór, przykład.
     Zgodnie z tradycją, ale i przepełnieni wiarą wyruszyliśmy po tej Eucharystii do Diecezjalnego Sanktuarium św. Rocha miejsca modlitwy, ale i radosnego świętowania.
     W procesji uczestniczyli kapłani posługujący na co dzień w mikstackiej wspólnocie, z niej pochodzący oraz liczna rzesza parafian, gości i pielgrzymów. Po przybyciu do Sanktuarium odśpiewane zostały uroczyste nieszpory i odprawiona Nowenna do Świętego Rocha. Po Nowennie rozpoczęło się całonocne czuwanie modlitewne. Wiele osób w tej nocnej ciszy zapewne nawiedzi Sanktuarium, by z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie i naszym patronem Świętym Rochem podzielić się swoimi radościami i troskami, by podziękować za otrzymane łaski i prosić o dalszą opiekę i wsparcie. Tak wielu z nas doświadczyło Jego przemożnego orędownictwa. Dla wielu z nas jest On naprawdę skutecznym patronem. Był to dla wielu piękny duchowo czas. ..

Link do konferencji ks. Sebastiana Łagódki

https://drive.google.com/open?id=1YS8-Jiuf-_qrAYLWEhcB5d5493cjdjpw


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie