HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DMikstackie Betlejem

05.01.2024r.


„Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję Matkę Jego”


     W tym roku mija 800 lat od przygotowania pierwszej szopki. Tę piękną tradycję przygotowywania szopek w kościołach zawdzięczmy Biedaczynie z Asyżu, św. Franciszkowi, który w 1123 roku w Greccio przygotował ją dla swych braci i ludzi z pobliskich miejscowości. Było tam Dzieciątko Jezus, owce, wół i osioł. Ten piękny zwyczaj przygotowywania przetrwał przez wieki.
     Zwyczaj ich przygotowywania z czasem przyjął się i dziś trudno bez nich wyobrazić sobie okres Bożego Narodzenia. Są bardzo różne, mają bogatą wymowę i przybliżają nam wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Są różne małe i duże, wykonane z papieru czy innych materiałów przez dzieci, są też i gipsowe, drewniane. Te, które stoją w naszych domach, czasami są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
     Są w naszych świątyniach. Wystrój tych, często nawiązuje do obchodzonych rocznic, ważnych wydarzeń historycznych, albo do współczesnych spraw ważnych dla parafii, Kościoła, społeczności lokalnych czy wreszcie całego świata.
     Jest i w mikstackiej farze Betlejem, które składa się z dwóch części. Na pierwszą składa się szopa, którą obudowany został ołtarz. Tu na sianie otoczone troskliwym spojrzeniem Maryi i Józefa leży Dzieciątko Jezusa. Zostało uroczyście wniesione i złożone w żłóbku podczas pasterki przez ks. proboszcza. Przed laty zostało przywiezione z Ziemi Świętej. Znalazło się w stajence miejsce dla św. Rocha, patrona miasta. Nad szopą świeci gwiazda betlejemska, ta która kiedyś przyprowadziła pastuszków i mędrców do narodzonego Zbawiciela. Światło betlejemskiej gwiazdy ma prowadzić nawiedzających świątynię w miejsce w niej najważniejsze. Są w koszyczku serduszka wykonane przez dzieci z zapisanymi dobrymi uczynkami. To ich dar dla Bożej Dzieciny.
     W tym roku tło dla szopki stanowi panorama miasta. Niedaleko szopki usytuowane zostało ognisko, przy którym grzeją się pastuszkowie strzegący owiec. To oni jako pierwsi udali się do Betlejem, by oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. W aranżacji wystroju żłóbka wykorzystane zostały dermoplasty zwierząt leśnych, z których większość została wypożyczona z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Zobaczyć tu możemy m.in. zająca, borsuk, srokę, kunę, wiewiórkę, gęś, jeża i inne ptaki i zwierzęta. Drugą część stanowi lasek utworzony z choinek, w którym ustawione zostały kolejne dermoplasty zwierząt leśnych. Są tu sarny, jelenie, daniele, lis. W głębi lasu stoi duża figura św. Rocha. Są też w mikstackim Betlejem żywe zwierzęta. To przy nich chętnie zatrzymują się dzieci. Jest niewielki stawek, w którym pływają małe kaczuszki. Znalazło się miejsce dla kolejki przejeżdżającej wśród pól i łąk, na których znajdują się różne zwierzątka. Sporo się dzieje w mikstackim Betlejem.
     Jest i stajenka w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Została przygotowana przez uczestników Szkoły Świętego Rocha i ich rodziców. Mikstackie sanktuarium jest niewielkie, stąd i stajenka jest niewielka, ale dzieci włożyły w jej wykonanie wiele serca. Tutaj też jest złożone na sianku Boża Dziecina, jest oczywiście Maryja i Józef. Są ci, którzy jako pierwsi pospieszyli pokłonić się długo oczekiwanemu Zbawicielowi, rozpoznając go w maleńkiej Dziecinie. Jest i figurka św. Rocha. Nie mogło zabraknąć zwierząt.
     Czas Bożego Narodzenia w sposób szczególny uświadamia nam wielką miłość Boga do człowieka, tak wielką, że stał się jednym z nas.
     Jezu, „nie było miejsca dla Ciebie, w Betlejem w żadnej gospodzie”..., ale jest dla Ciebie miejsce w naszych sercach. Bo przecież tylko wtedy te Święta będą miały sens, gdy narodzisz się w każdym z nas. Przyszedłeś na ten świat, by nikt z nas już nie był nigdy sam. Więc skoro Jezus przyszedł do każdego z nas, nawiedzajmy nasz parafialny żłóbek przez cały okres Bożego Narodzenia. Otworzyliśmy dla Niego nasze serca, by mógł w nich narodzić się na nowo, On otwiera dla nas drzwi świątyni, zaprasza i czeka, by Swą podniesioną rączką nam błogosławić.
     Nawiedzajmy kościoły, zatrzymujmy się na chwilę modlitwy i refleksji przy przygotowanych w nich żłóbkach. Znajdźmy czas, to jest przecież ofiarowany nam przez Niego czas. A szopki niosą w sobie bogate przesłanie …
     Podnieś rękę Boże Dziecię i błogosław naszym rodzinom, naszej parafii, ojczyźnie. Błogosław całemu światu …ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2024 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie