HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDni Krzyżowe w naszej parafii

22_24.05.2017 r.


     Po VI Niedzieli Wielkanocnej, w poniedziałek, wtorek i środę przeżywamy w kościele dni modlitw o urodzaje i błogosławieństwo Boże dla ludzi pracy. Liczniej niż zwykle gromadzili się w tych dniach w naszej świątyni wierni, by błagać Boga, właściwe warunki pogodowe, dobre urodzaje, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. Codziennie w modlitwie Ojcze nasz… prosimy Boga „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…”. By tego chleba nie zabrakło na stołach, by ludzie nie cierpieli głodu potrzebne jest Boże błogosławieństwo. W naszej wspólnocie w tych dniach, nazywanych także „ Dniami Krzyżowymi” wychodzimy w procesji z naszych świątyń, by śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych oraz modląc się o urodzaje, o właściwą pogodę błagać Boga o to, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. Modlitwą obejmowane są także osoby pracujące.
     Poniedziałkowe nabożeństwo „ Dni Krzyżowych” poprowadził ks. kan. Krzysztof Ordziniak w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Jest bowiem tradycją w mikstackiej wspólnocie parafialnej, że w każdy poniedziałek gromadzimy się w nim na Nowennie do Świętego Rocha, który nie tylko jest patronem kościoła na Cmentarnym Wzgórzu, ale od dziesięciu lat także patronem miasta. 22 maja w Sanktuarium nie zabrakło oczywiście nabożeństwa majowego, nowenny, ale także nabożeństwa błagalnego o urodzaje. Wtorkowe nabożeństwo Dni Krzyżowych zostało odprawione wokół kościoła farnego pw. Świętej Trójcy. Stacje modlitewne zostały wyznaczone przy krzyżu misyjnym, kolejna przy zabytkowym krzyżu wykonanym przez Pawła Brylińskiego, ostatnia przy grocie lourdzkiej. Potem wierni wrócili do kościoła, gdzie odprawione zostało nabożeństwo majowe, a po nim Eucharystia.
     W środę wieczorem mikstaccy parafianie znów zgromadzili się w swej świątyni na modlitwie o urodzaje, bo wiedzą, że mimo postępu techniki bez Bożego błogosławieństw człowiek sam nic nie może uczynić. Warto podkreślić liczny udział parafian w tym mającym ponad 1500 -letnią tradycję nabożeństwie. To wyraz wiary, zaufania Bogu, a także przywiązania do tradycji przodków, którzy wielką ufność pokładali w Bogu. Cieszy także udział w tym nabożeństwie najmłodszych parafian.
     W tym miejscu może warto wspomnieć o genezie tego nabożeństwa. Jan Uryga pisze: „ Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował św. Mamert, biskup miasta Vienne w Galii(…). W pierwszych latach biskupiej posługi Mamerta, prowincje, w której wypadło mu pełnić tę posługę nawiedzały różne katastrofy: pożary, trzęsienia ziemi, klęski nieurodzaju itp. W 469 roku w czasie sprawowania przez biskupa Mamerta liturgii Wigilii Paschalnej w ratuszu miasta wybuchł groźny pożar. Wierni opuścili kościół i pobiegli ratować swoje mienie. On sam został w przy ołtarzu. Upadł na kolana i przez całą noc modlił się gorąco o uratowanie miasta. Przed świtem udało się ugasić pożar i wierni powrócili do świątyni, gdzie biskup powiedział im, że przyrzekł Bogu, iż w ciągu trzech dni wszyscy razem przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego będą się modlić, prosić i błagać Boga o wszelkie błogosławieństwo. I tak przez trzy dni brali wierni udział w procesjach pokutno- błagalnych, a z biegiem czasu ustały w mieście klęski i nastąpił prawdziwy pokój. (…) Z biegiem czasu Dni te przyjęły się w całym Kościele jako dni modlitw o urodzaje” ( podano za: J. Uryga, Rok polski w życiu, tradycji i obyczajach ludu, Włocławek 2006, s.243-244).
     I tylko trochę żal, że w wielu parafiach nie tylko miejskich, ale także wiejskich nie odprawia się już tego nabożeństwa. Dobrze, że znaleźliśmy w tych dniach czas i uczestniczyliśmy nabożeństwach Dni Krzyżowych. To wyraz naszej wiary, zaufania Bogu, ale i odpowiedź na hasło roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. Więc szliśmy i modląc się głosiliśmy…


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie