HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Dzień Chorych i Starszych
w naszym Sanktuarium

09.08.2015r.


„Świat bez ludzi chorych byłby światem uboższym, uboższym o przeżycie ludzkiego współczucia, uboższym o doświadczenie nieegoistycznej, niekiedy wręcz heroicznej miłości” ( św. Jan Paweł II)

     Nasze uroczystości odpustowe ku czci Świętego Rocha, patrona Diecezjalnego Sanktuarium, a od 2007 roku także niebieskiego Patrona miasta Mikstat coraz bliżej. Od kilku dni trwamy na Nowennie, nasi młodzi parafianie spotykają się w Szkole Świętego Rocha, a ponadto jak staje się to powoli tradycją w naszej wspólnocie parafialnej za nami spotkanie osób chorych i starszych w naszym Sanktuarium. Światowy Dzień Chorych obchodzony jest 11 lutego. My od kilku lat przeżywamy Parafialny Dzień Chorych, który wpisuje się w obchody uroczystości odpustowych. Święty Roch jest m.in. patronem chorych. Od kilku lat, w niedzielę poprzedzającą uroczystości odpustowe to właśnie oni przybywają na to niezwykłe dla naszej wspólnoty Wzgórze, by u stóp ołtarza zostawić swoje troski, lęki, niepokoje, by tu szukać umocnienia, zrozumienia, prosić o łaskę zdrowia, ulgę w cierpieniu. W tym roku nasz Parafialny Dzień Chorych przeżywaliśmy 9. sierpnia. Jak to już stało się tradycją Mszę Świętą w intencji osób chorych, cierpiących, starszych sprawował kapelan szpitali ostrowskich Ks. Piotr Juszczak. Ksiądz Piotr w czasie tej Eucharystii ubogacił nas swoim słowem. Rozpoczynając homilie powiedział m.in. „ Gromadzimy się na Eucharystii najpierw jako ludzie, którzy wierzą w Boga. Gromadzimy się dalej jako ludzie, którzy przychodzą , aby prosić św. Rocha o wstawiennictwo, ale także by oddać temu wielkiemu patronowi cześć. I gromadzimy się tutaj w sposób szczególny, aby dotykać tajemnicy cierpienia i choroby”. Kontynuując homilie kaznodzieja zaakcentował, że we współczesnym świecie, w którym panuje kult siły, zdrowia młodości, siły człowiek słaby, chory, doświadczający cierpienia spychany jest na margines. Podkreślił, „ taka postawa nie może być jednak obecna w Kościele, taka postawa nie może być obecna we wspólnocie ludzi wierzących, bo jest to wspólnota, która wzoruje się na Chrystusie, która tak jak Chrystus wezwana jest do tego, by pochylać się nad ludźmi chorymi, cierpiącymi, ludźmi słabymi”. W dalszej części homilii Ks. Piotr przywołał słowa św. Jana Pawła II skierowane do chorych w Częstochowie „ Jesteście w społeczeństwie, a zwłaszcza w Kościele, ważni i szczególnie cenni, jesteście na wagę złota”. Podkreślił, że osoby chore są ważne dla Kościoła, bo były ważne dla Chrystusa. To Chrystus, jak kontynuował Ks. Piotr nie przechodził obojętnie wobec ludzkiego cierpienia, to do Niego przynoszono chorych. Następnie kaznodzieja podzielił się świadectwem spotkań i posługiwania wśród chorych. Zwrócił uwagę, że często osobom chorym towarzyszy obawa, by nie być ciężarem dla innych. Przywołując fragmenty z nauczania św. Jana Pawła II podkreślił, że osoby chore są cennym darem dla ludzi zdrowych, gdyż wzywają ich do miłości i czynów miłosierdzia, które są potrzebne do zbawienia. Kontynuując kaznodzieja powiedział: „ Święty Roch jest tutaj dla nas wzorem miłości dawanej bliźniemu, ale Święty Roch uczy nas czegoś dalej. W swoim życiu pragniemy zdrowia, to zdrowia życzymy sobie. Zdarza się, że człowiek mówi: zdrowie jest najważniejsze. Święty Roch postawą swego życia uczy nas jednej bardzo ważnej rzeczy – zgadzania się z wolą Bożą, nawet wtedy, gdy jest to związane z przyjęciem cierpienia”. Kaznodzieja podkreślił, że często trudno jest nam je przyjąć, zaakceptować. Wskazał, że trzeba nadać cierpieniu sens. Przywołał słowa św. Jana Pawła II skierowane do kapłanów, w których uczył ich, „że chorzy są ich największymi pomocnikami i sprzymierzeńcami. I choć ich pomoc nie jest widoczna na zewnątrz, to jednak ofiara, którą składają z cierpienia, i modlitwy, która z tej ofiary płynie, o wiele więcej znaczy niż jakakolwiek inna ludzka pomoc czy aktywność”. Wskazał ponadto, że cierpienie można ofiarować za uświecenie i przemianę świata. Podkreślił, jak bardzo współczesny świat to uświęcenia i przemiany potrzebuje. W dalszej części homilii Ks. Piotr powiedział „ Święty Roch uczy nas zatem dziś najpierw gotowości do posługi wobec chorych, ale także akceptacji woli Bożej . Jedno i drugie niełatwo podejmować w swoim życiu”. Nawiązując do Ewangelii podkreślił znaczenie Eucharystii jako źródła umocnienia i wielkiego daru dla człowieka. Podkreślił potrzebę otwierania się człowieka na Boga. Kończąc powiedział: Troska o chorych, miłość do ludzi doświadczonych cierpieniem i przyjecie woli Bożej to nauka, którą daje nam dzisiaj św. Roch, a słowo Boże, które ukazuje nam Eucharystię przypomina nam, że w realizacji tego nauczania Świętego Rocha potrzeba nam pomocy Bożej, potrzeba nam Komunii Świętej”.
     Po homilii Ks. Piotr oraz Ks. Kan. Krzysztof udzielili Sakramentu Namaszczenia. Wiele osób skorzystało z okazji, by przyjąć ten sakrament, który ma także umacniać człowieka w przezywaniu czasu choroby i cierpienia.
     Po Mszy Świętej została odmówiona modlitwa do Świętego Rocha o zdrowie. Następnie była okazja do oddania czci relikwiom Świętego Rocha. Po zakończonej liturgii nadszedł czas na wspólną agape.
     Kolejny Parafialny Dzień Chorych za nami. Dziękujemy Ks. Piotrowi za umocnienia nas poprzez sprawowaną Eucharystię i skierowane do nas słowa. Dziękujemy osobom chorym za ich świadectwo wiary, zaufania Bogu. Za to, że mimo upału przybyli do tego naszego Sanktuarium, by wspólnie się modlić przed obrazem naszego patrona. Dziękujemy im za ofiarowane cierpienia i modlitwę, bez których zapewne wielu dzieł podejmowanych w parafii nie udałoby się zrealizować.
     Jest jeszcze jedna osoba, której obecność trzeba zauważyć, to Ks. Kan. Grzegorz Klapa. Ks. Kan. Grzegorz w czasie tej Eucharystii posługiwał w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Sam doświadcza, jak wiemy, cierpienia i dźwiga krzyż choroby, ale mimo to służy ludziom potrzebującym. Jego posługa w naszej wspólnocie jest dla nas wielkim świadectwem wiary i zaufania.Zdjęcia w galeriiCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie