HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DChorzy i starsi u św. Rocha

13.08.2023r.


„Rochu święty, chorych ludzi
Osobliwszy Patronie:
Racz mieć życie wszystkich ludzi
W twojej dzielnej obronie”( z pieśni)


     13. sierpnia, w niedzielę poprzedzająca uroczystości odpustowe do sanktuarium przybyli chorzy, starsi, osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami. To taki parafialny dzień chorych. Święty Roch jest patronem chorych, więc przybywają tu do stóp Jego ołtarza, by złożyć swoje troski, niepokoje, prosić o ulgę w cierpieniu, bądź jeśli taka jest wola Boża o łaskę uzdrowienia. Ich obecność w sanktuarium jest dla nas świadectwo wiary oraz umiłowanie Jezusa i naszego Patrona. Chcą przeżyć w bliskości uroczystości odpustowych swoje spotkanie z Jezusem i Świętym Rochem.
     O godz. 15:00 w ich intencji sprawował mszę świętą ks. Przemysław Kaczkowski, notariusz Kurii Diecezjalnej i rzecznik prasowy naszej diecezji. Ks. kan. Krzysztof Ordziniak i ks. Łukasz Ograbek posługiwali wiernym w sakramencie pokuty i pojednania. Rozpoczynając homilię ks. Przemysław przywołał słowa Jezusa „ Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Zaznaczył, że te słowa zostały wypowiedziane przez Jezusa 2000 lat temu i od tego czas przychodzą do Niego wszyscy, dzieci, młodzi, starsi, dźwigający krzyż cierpienia, choroby, ci którzy są przy Jezusie zawsze i ci, którzy są tylko od święta. Podkreślił, że dziś przyszli tu dźwigający krzyż choroby, starości, by Jezus ich pokrzepił. Kaznodzieja zaznaczył, że Jezus zaprosił nas by, nas ratować, pokrzepiać, karmić swoim Ciałem, które jest pokarmem na życie wieczne. Wskazał, że zrozumienie choroby, starości , niepełnosprawności nie jest możliwe bez Eucharystii. Następnie celebrans podzielił się doświadczeniem z posługi wikariuszowskiej i kapelana w szpitalu. W tej pierwszej spotkał się z sytuacją, gdy wśród stojących do Komunii św. była mama z dzieckiem, które wyciągało raczki i prosiło, by i jemu kapłan podał Jezusa, w szpitalu zaś spotkał starszą osobę, z którą rozmawiał i która w pewnym momencie położyła rękę na puszce z Najświętszym Sakramentem i powiedziała: „Tego nie potrzebuję”. Kaznodzieja zaakcentował, że był to najsmutniejsze zdanie jakie usłyszał jako kapłan. Zaznaczył, że ty nie chodzi o wiek, ale o to, że człowiek żyjący blisko Boga i blisko Eucharystii jest zawsze młody i silny niezależnie od wieku. Ksiądz Przemysław powiedział: „ Gwarantem naszej młodości jest Bóg obecny w Najświętszym Sakramencie. On zapewnia nam młodość, która nigdy się nie kończy”. Kontynuując kaznodzieja podkreślił, że wszystko czego dotknie się Chrystus jest młode. Zaakcentował, że jeśli nie rozumiemy naszego krzyża, cierpienia to w Jezusie jest nasza nadzieja, bo On jest obecny w całym naszym życiu. Mamy nadzieję, że będzie z nami w momencie naszej śmierci i wtedy także nas dotknie dając nam młodość, której nic nie zniszczy. Kończąc ks. Przemysław powiedział: „ Zobaczmy naszego patrona Rocha, który błaga, żeby Pan dał nam tę łaskę zdrowia, a dzisiaj tą nasza łaska jest nasza młodość niezależnie od wieku, a dzisiaj żebyśmy przez sakrament namaszczenia, później przez Komunię św. a wcześnie przez spowiedź szczerą ze swego życia byli dotknięci przez Pana. On jest naszym życiem, On jest naszym zdrowiem, naszym zmartwychwstaniem. Amen”. Wiele ważnych słów zostało wypowiedzianych w tej homilii, słów, które wymagają naszej refleksji, bo niosą wiele nadziei.
     W czasie Eucharystii ks. Przemysław , ks. proboszcz Krzysztof udzielali Sakramentu Chorych. Wiele osób skorzystało z tej okazji i go przyjęło. Podczas tego modlitewnego spotkania był czas na Adorację Najświętszego Sakramentu. Po chwili adoracji w ciszy ks. Przemysław udzielał zebranym w sanktuarium i wokół niego błogosławieństwa lourdzkie, a w tym czasie, pod przewodnictwem ks. kan. Krzysztofa odmawialiśmy Litanię do Imienia Jezusa.
     Obchodzony 13. sierpnia Dzień Chorych właściwie rozpoczyna uroczystości odpustowe. Dla wielu osób, które w tym dniu przybyły do sanktuarium to jedyne w roku spotkanie z niebieskim patronem.
     Dobrze, że w scenariuszu uroczystości odpustowych pojawił się ten wyjątkowy dzień, Dzień Chorych. Mamy w ten sposób możliwość podziękowania chorym i starszym za ofiarowane w naszych intencjach modlitwy i cierpienia. Mamy okazję, by spotkać się z tymi, dzięki którym piękne i mające głęboki wymiar religijny zwyczaje zostały przekazane kolejnym pokoleniom. Chorzy, cierpiący i starsi są przecież skarbem Kościoła, są skarbem naszej parafii, naszych rodzin.

Link do homilii:
https://drive.google.com/file/d/15a87TOWwT9g23tVeFUSz2fBz6oOYdGZJ/view?usp=sharingZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie