HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDzieci u świętego Rocha
i powrót procesji do fary

16.08.2023r.


,,Rochu mój, wołam Cię, usłysz już dziecko Twe.
Kocham, kocham, kocham Cię,
Rochu, Rochu, dotknij mnie, niechaj będę zdrów”


     Piękne duchowo były te ostanie dni w naszej wspólnocie parafialnej. Przeżywaliśmy czas przygotowania do uroczystości naszego niebieskiego patrona poprzez udział w rekolekcjach i nowennie. Dzieci miały swoje spotkania przygotowujące je do odpustu w ramach Szkoły Świętego Rocha. Już prawie za nami odpustowy czas. Już po Mszy świętej w intencji gospodarzy, odbył się wyróżniający nasze uroczystości odpustowe obrzęd błogosławieństwa zwierząt. Za nami najważniejszy element odpustu suma pod przewodnictwem ks. Bpa Łukasza Buzuna. Około godz. 18:00 gwarno zrobiło się na Mikstackim Wzgórzu. Na spotkanie ze Świętym Rochem przybyli rodzice z zupełnie małymi leżącymi w wózkach i tymi trochę większymi dziećmi. Przyszli licznie, bo o 18:00 sprawowana była Msza św. intencji o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Rocha nad najmłodszymi. Mszę św. w tej intencji ks. Mariusz Karbowski sprawujący posługę kapelana w szpitalu na Woli w Warszawie.
     Ksiądz Mariusz wygłosił podczas tej Mszy św. homilię. Na początku zwrócił uwagę, że zgromadziliśmy się tu, by uczcić św. Rocha, którego wizerunek znajduje się w ołtarzu główny zabytkowego kościoła. Zaznaczył, że największą wartością jaką nam pozostawiła św. Roch jest wzór życia chrześcijańskiego. Kaznodzieja postawił zebranym pytanie: Czy jesteś chrześcijaninem? Jednocześnie zaznaczył, że zapewne każdy z nas odpowie, że tak, bo jestem ochrzczony. Dalej kaznodzieja pytał, co czyni nasz chrześcijanami. Zaznaczył, że ani wiara w Boga, ani modlitwa, ani czytanie Pisma Świętego, ani chodzenie do kościoła. Ksiądz Mariusz, zaznaczył, że nawet bycie dobrym nie czyni nas chrześcijanami, bo wielu ludzi, którzy nie wierzą prowadzą uczciwe życie. Kontynuując celebrans podkreślił, że można należeć do Kościoła, ale to nie oznacza, że jest się chrześcijaninem. Kaznodzieja zaakcentował, że prawdziwy chrześcijanin zachowuje przykazania, a to najważniejsze, było wymienione w dzisiejszej Ewangelii:,, Będziesz miłował Pana swego, całym swym sercem, całym swoim umysłem, całą swoją duszą, a bliźniego swego jak siebie samego”. Dalej celebrans powiedział ,, chrześcijaństwo nasze opiera się na dwóch słowach na Bogu i na bliźnim”. Zaakcentował, nie możne mówić, że kocha się Boga jeśli nie kocha się bliźnich. Celebrans zaznaczył, że Bóg chce byśmy kochali wszystkich ludzi, bo każdy człowiek jest dzieckiem Boga, za każdego Bóg oddał życie na krzyżu. Przyszły papież Jan Paweł jak zaznaczył celebrans twierdził, że poprzez uprzejmość, cierpliwość, dobre słowo można być wiernym przykazaniu miłości bliźniego. W dalszej części homilii ks. Mariusz zwrócił uwagę, że Pan Jezus zostawił nam nie tylko przykazanie miłości bliźniego, ale nakazuje nam także kochać swoich nieprzyjaciół, czyli tych którzy zawinili wobec nas, zaszkodzili nam czy nas niszczą. Podkreśli, że chrześcijanie mają najwięcej problemów z miłością nieprzyjaciół. Kontynuują celebrans zaakcentował, że takiej Bożej logiki uczy nas przykładem swego życia nasz Patron św. Roch. Nie tylko przebacz, ale nie mścij się, bo zemsta niszczy człowieka od wewnątrz. Zaś miłość buduje dobro, uzdrawia relacje. Kończąc ks. Mariusz apelował do zebranych ,,Przebaczaj więc, tyle razy, ile razy sytuacja tego wymaga od ciebie, bo i tobie inni muszą wybaczyć. Pan Bóg w swoim miłosierdziu przebacza ci każdego dnia tysiące razy. A Bóg sprawę postawił jasno. W takiej mierze w jakiej ty przebaczysz innym, w takiej mierze On ci przebaczy”.
     Kolejna Eucharystia, którą przeżywaliśmy w tym odpustowym czasie, który dany nam był po to, byśmy się czegoś od naszego niebieskiego patrona uczyli, byśmy coś w swoim życiu zmienili, byśmy nieustannie uczyli się trudnej sztuki przebaczania.
     Po Eucharystii ks. Mariusz odmówił modlitwę przypisana błogosławieństwu dzieci, a następnie wraz z ks. Kustoszem udzielili dzieciom indywidualnego błogosławieństwo. Każde dziecko otrzymało słodycze.
     Przypomnijmy 13 sierpnia swoje spotkanie ze św. Rochem przezywały osoby chore, starsze. To często właśnie one przekazują młodemu pokoleniu wiedze o naszych tradycjach, także tych odpustowy. Uroczystości odpustowe kończy Msza św. w intencji dzieci. Można w pewnym sensie powiedzieć, że zamknięte zostało koło przekazu tradycji. To od młodego pokolenia zależeć będzie, czy zechcą przyjąć i przekazać następnym pokoleniom piękne tradycje odpustowe.
     Po błogosławieństwie udzielonym dzieciom został wystawiony Najświętszy Sakrament, uczestnicy spotkać w Szkole św. Rocha podjęli relikwie św. Rocha i procesja wyruszyła do fary. Uroczystości odpustowe AD 2023 dobiegły końca. Był to naprawdę piękny duchowo czas. Wokół sanktuarium zrobiło się cichy. Do późnych godzin wieczornych cmentarnymi alejkami spacerował wiele osób, zatrzymując się co jakiś czas na chwilę modlitwy, zadumy, by w ten sposób podziękować naszym przodkom za przekazaną wiarę i tradycje.

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2023 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie