HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DLipcowe spotkanie z Panią Fatimską

13.07.2023r.


„Fatimska Matko błagamy Cię,
na dzieci swoje zwróć oczy swe.
Nie daj nam zginąć, od grzechu chroń,
a gdy zbłądzimy podaj swą dłoń”(z pieśni)

     W czwartkowy wieczór, 13 lipca, spotkaliśmy się w naszym kościele na trzecim już w tym roku nabożeństwie fatimskim. W nawie głównej stała pięknie przyozdobiona kwiatami figura Matki Bożej Fatimskiej. Nabożeństwu przewodniczył ks. Proboszcz, który we wprowadzeniu podkreślił, że przesłanie trzeciego objawienia ukazuje skutki grzechu ludzkiego zarówno w historii ( wojny) jak i po śmierci (piekło). Lipcowa wizja ukazuje konsekwencje grzechu po to, by na tym tle jeszcze wyraziściej zarysowało się wezwanie do pokuty, modlitwy i poświęcenie dla zbawienia innych. Jak wskazał ks. Kanonik widzenie piekła, które stanowiło pierwszą część objawienia fatimskiego zostało poprzedzone prośbą o modlitwę za grzeszników. Dzieci widziały dusze w morzu ognia. Piekło zostało ukazane dzieciom w Bożym świetle. Ksiądz Krzysztof zaakcentował, że również w trzeciej tajemnicy na pierwszym planie należy umieścić Boże światło. W nim odbija się wizja Ojca Świętego i duchownych idących na stromą górę na szczycie której stoi krzyż i modlących się za martwych ludzi leżących przy drodze. Na szczycie góry pod krzyżem Ojciec Święty i duchowni oraz zmierzające z nimi osoby świeckie zostają zabite. Jak zaznaczył ks. Proboszcz Aniołowie zbierają krew męczenników i skrapiają nią dusze zbliżające się do Boga. Wizja ta ukazuje nam do czego prowadzi życie bez Boga, ale jest równocześnie ukazaniem Bożego miłosierdzia i opatrzności. Podkreślił, że moc zmieniania historii pozostaje nadal w rękach tych, którzy oddają się Bogu i żyją w Bogu. Kapłan podkreślił, że zasadą życia chrześcijanina powinna być „ zasada Jezusa” czyli życie wiarą, nadzieja i miłością, której dowodem jest poświęcenie ofiarowane Bogu. Ks. Kanonik podkreślił, że chodzi tu o miłość, która nie zatrzymuje się w obliczu cierpienia, ale jest gotowa je podejmować ze względu na grzeszników. Kapłan przypomniał, że ukazująca się Maryja prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, o Komunię św. wynagradzającą pierwsze soboty miesiąca. Zaakcentował, że poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi pozostaje w związku z sakramentem Eucharystii, gdyż jedno i drugie ma prowadzić do tego, by wierzący upodabniał się do Chrystusa.
     Podczas lipcowego nabożeństwa fatimskiego rozważaliśmy tajemnice światła różańca. Ku niebu popłynęła modlitwa, o którą nieustannie prosiła i prosi Maryja. Ksiądz Proboszcz zachęcał zebranych, by przedstawili w cichości serca intencje, z którą przybyli na nabożeństwo, ale także prosił o modlitwę za tych naszych parafian, którzy dawno nie korzystali z sakramentu pokuty i pojednania.
     W kontemplacja każdej tajemnicy pomagały nam słowa s. Łucji przywoływane przez ks. kan. Krzysztofa. Przy rozważaniu pierwszej tajemnicy światła - chrzest Jezusa w Jordanie- usłyszeliśmy o tym, że Jezus do rozpoczęcie misji publicznej przygotowywał się przez chrzest, modlitwę i pokutę. To zapewne jest wskazanie i dla nas, byśmy podejmując różne dzieła w swoim życiu poprzedzali je modlitwą. Odczytywane przy kolejnych tajemnicach słowa siostry Łucji pomogły zgłębić nam kolejne tajemnice światła. Druga tajemnica światła: objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej skierowała uwagę obecnych w świątyni na miłość, która jest cnotą trwającą w niebie wiecznie. Abyśmy tam się jednak znaleźli Bóg dając nam Prawo umieścił w nim na samym początku miłowanie, które ma nas skłaniać do wypełniania innych przykazań. Tajemnica trzecia – głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia stało się okazją do zwrócenia uwagi wielość apostolstw, które powinny się jednak opierać na apostolstwie modlitwy. Tylko wtedy może być ono skuteczne i owocne. Ks. Proboszcz zwrócił uwagę, że każdy z nas jest wezwany do współpracy z Jezusem w Jego dziele odkupienia dusz.
     Przy rozważaniu czwartej tajemnicy: przemienienie na Górze Tabor do zebranych w mikstackim wieczerniku wiernych popłynęły słowa: „ Zostaliśmy zatem stworzeni i wybrani przez Boga, abyśmy byli blaskiem Jego wiecznej chwały. Być blaskiem jego chwały to niezwykle wzniosły cel, do którego tylko bóg mógł nas przeznaczyć. Oznacza on zachowywanie w sobie, mocą udziału tej chwały Bożej, którą możemy wielbić Boga; oznacza posiadanie w sobie tej czci Bożej, która możemy wciąż powiększać oznacza przyobleczenie się w godność Chrystusa, którą możemy Boga wielbić”. Rozważając piąta tajemnicę ustanowienie Eucharystii usłyszeliśmy słowa mówiące o znaczeniu Eucharystii dla naszego życia duchowego i o miłości Boga do człowieka.
     Podczas rozważania czwartej tajemnicy światła od świecy stojącej przy figurze odpalone zostały lampiony pastuszków, którzy roznieśli to światło zgromadzonym w świątyni. Ku niebu popłynęła modlitwa Anioła z Fatimy do Trójcy Przenajświętszej. W naszej świątyni, której patronuje Święta Trójca ma ona szczególną wymowę.
     Po zakończeniu modlitwy różańcowej za krzyżem i figurą Matki Bożej ze śpiewem „ Z dalekiej Fatimy…”, z płonącymi lampionami wyruszyliśmy w procesji wokół kościoła. Podczas procesji zabiły dzwony. Od 2011 roku, ich dźwięk codziennie o godzinie 21:00 przypomina o tym, że mamy być, pamiętać i czuwać w łączności z duchowa stolicą Polski, gdzie króluje Ta, która nieustanie wskazuje nam na swego Syna i zachęca: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Słowa Apelu Jasnogórskiego popłynęły ku niebu z mikstackiego kościoła w lipcowy wieczór. Ksiądz Kanonik Krzysztof udzielił zebranym błogosławieństwa.
     A już niedługo kolejne nabożeństwa fatimskie, sierpniowe, które wpisywać się będzie w czas przygotowań do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2023 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie