HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DPaździernikowe spotkanie
z Panią Fatimską

13.10.2021r.


„O, Matko fatimska,
pragniemy Cię czcić,
I dziećmi Twoimi
na zawsze już być” ( z pieśni)


     Za nami ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Od maja do października każdego trzynastego gromadziliśmy się w naszym parafialnym wieczerniku, by rozważać tajemnice różańca, ale także pochylać się nad treścią poszczególnych objawień.
     Przybywających na październikowe nabożeństwo fatimskie witała ustawiona w środkowej nawie pięknie przyozdobiona kwiatami figura Matki Bożej z Fatimy. Przy figurze płonęła świeca. Od niej, po zakończeniu trzeciej tajemnicy, pastuszkowie, w których role wcieliły się dzieci z naszej parafii odpaliły świeczki i zaniosły światło wiernym zebranym w kościele. Na początku ks. proboszcz przybliżył zebranym okoliczności szóstego objawienia się Fatimskiej Pani. W czasie tego objawienie Maryja powiedziała do Łucji: „chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec”. Zapowiedziała także zakończenie wojny. We wrześniu Maryja zapowiadała „ w październiku przybędzie również Nasz Pan, Matka Boża Bolesna i z Góry Karmelu, św. Józef z Dzieciątkiem Jezus, żeby pobłogosławić świat”. Z relacji zgromadzonych wynikało, że zobaczyli św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Maryją. Święty Józef z Dzieciątkiem błogosławili świat wykonując ręką znak w kształcie krzyża. Podczas tego objawienia miał miejsce cud słońca. W jego atmosferę wprowadziły nas przytoczone przez ks. kanonika opisy prasowe z tamtego okresu.
     Odmawialiśmy tajemnice chwalebne różańca świętego. Podczas rozważania zmartwychwstania Jezusa ks. kanonik zaakcentował, że w życiu musimy ciągle dokonywać wyborów pomiędzy dobrem a złem. Wielu osobom zło wydaje się silniejsze i bardziej atrakcyjne. Zaznaczył, że ciągle ludzie wydają wyroki, krzyżują Jezusa, bo wydaje im się, że są silniejsi, ale jest to złudna wizja, ponieważ nie ma takiego grobu, który byłby wstanie zatrzymać Jezusa.
     Pochylając się nad tajemnicą wniebowstąpienia Pana Jezusa zwrócił uwagę, że Jezus wypełniał całym swoim życiem wolę swego Ojca, dlatego trwał w Ogrójcu, nie zszedł z krzyża. Jak zaznaczył ks. kan. Krzysztof Jezus nieustannie przybliżał się do domu swego Ojca i dodał, że nie jest obojętne jaką drogą w życiu kroczymy, bo nie wszystkie prowadza do domu Ojca.
     Przy trzeciej tajemnicy – zesłaniu Ducha Świętego ks. kanonik zaznaczył, że w życiu przygotowujemy się do różnych uroczystości takich jak np. chrzest, ślub, pierwsza Komunia św., jubileusze. Wskazał, że tym przygotowaniom towarzyszy często zamieszanie, bieganie po sklepach. Podkreślił, że Duch Święty pragnie, byśmy byli przygotowani na jego przyjście. Możemy to uczynić poprzez modlitwę. Zaznaczył, że człowiek, który się nie modli nie doświadczy zesłania Ducha św.
     Rozważając czwartą tajemnicę ks. proboszcz zwrócił uwagę, że Maryja była prostą zwyczajną dziewczyną, która nie szukała swoim życiu interesów, nie gromadziła przedmiotów. Jedynym jej „interesem” było narodzenie Jezusa. Maryja całe życie napełniała Bogiem, dlatego jak podkreślił ks. kanonik Bóg otworzył przed nią niebo, bo Bóg zawsze odpowiada miłością na miłość.
     Przybliżając istotę piątej tajemnicy chwalebnej – ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi ks. kan. Krzysztof zaznaczył, że większość królów żyła dla siebie, dla własnej wygody, natomiast Maryja żyła dla Boga, dla ludzi. Wskazał, że chrześcijanie mają być częścią królestwa Maryi, czyli mają żyć dla innych.
     Po zakończonej modlitwie różańcowej odmówiliśmy wspólnie modlitwę Anioła z Fatimy do Trójcy Przenajświętszej. Po jej zakończeniu za krzyżem i figurą Matki Bożej ze śpiewem „ Z dalekiej Fatimy…”, z płonącymi lampionami wyruszyć w procesji wokół kościoła. Z wieży rozległo się bicie dzwonów. Był to znak, że właśnie wybiła godzina 21:00 i czas na Apel Jasnogórski, który zaśpiewaliśmy w łączności z Jasną Górą- duchową stolicą Polski.
     Ksiądz proboszcz udzielił wszystkim błogosławieństwa. Zaśpiewaliśmy „ kołysankę” i powróciliśmy do domów. Piękny duchowo był ten środowy wieczór…


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie