HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyMsza Święta z okazji Imienin
Ks. Proboszcza Krzysztofa i Ks. Wikariusza

24.07.2016r.


     25. lipca wspominamy w Kościele, Świętego Krzysztofa, który jest patronem pielgrzymów, marynarzy, tragarzy, introligatorów, kierowców, flisaków. To także Patron naszego Księdza Proboszcza oraz Księdza Wikariusza. Najpiękniejszym prezentem jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi jest modlitwa.
     W związku z tym w niedzielę, 24 lipca o godz. 10:30 Ks. Kan. Grzegorz Klapa sprawował w intencji Solenizantów Mszę Świętą, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i siły potrzebne do sprawowania kapłańskiej posługi w naszej wspólnocie.
     Homilię w czasie tej Mszy Świętej wygłosił Ks. Kan. Krzysztof. Nawiązując do słów Ewangelii zwrócił uwagę na rolę modlitwy, której nauczył Jezus swoich uczniów. Przywołując postać św. Siostry Faustyny oraz św. Jana Pawła II wskazał na rolę i znaczenie rodziców w kształtowaniu życia modlitewnego. Podkreślił, że w naszej modlitwie powinny pojawiać się często trzy słowa: przepraszam, dziękuję, proszę. Zaakcentował, że modlitwa jest spotkaniem, rozmową z Bogiem i jeśli zabraknie jej w naszym życiu oddalamy się od Niego. Kaznodzieja wskazał, że w chwilach, gdy trudno nam jest się modlić ważna jest obecność przy Jezusie. Zachęcał nas do częstego nawiedzania kościoła farnego i Sanktuarium, by choć przez chwilę w ciszy być z Jesusem. Podkreślił znaczenie ciszy, gdyż jak powiedział to w niej najłatwiej usłyszeć głos Boga.
     Mszę Świętą uświetnił chór i orkiestra parafialna.
     Po Mszy Świętej nadszedł czas na życzenia dla Solenizantów. Najpierw w imieniu całej wspólnoty parafialnej złożył je Ks. Proboszczowi i Ks. Wikariuszowi główny celebrans, Ks. Kan. Grzegorz. Były oczywiście życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi, orędownictwa św. O. Pio. Znalazł się w tych życzeniach „ Rochowy” akcent, bo posługę Kustosza Sanktuarium Ks. Kan. Krzysztof spełnia z wielkim zaangażowaniem, dzięki czemu mikstacki Święty Roch znany jest nie tylko w Polsce.
     Potem przyszedł czas na życzenia od przedstawicieli parafii. Życzenia Ks. Proboszczowi i Ks. Wikariuszowi złożyła delegacja Służby Liturgicznej Ołtarza, dzieci, orkiestry parafialnej, chóru, zespołu charytatywnego.
     Naszym Kapłanom życzymy obfitości Bożych łask, dużo zdrowia, sił, opieki Świętego Krzysztofa na każdy dzień. Niech Święty Roch nasz Patron oręduje we wszystkich potrzebach. Niech Wasza posługa w naszej parafialnej wspólnocie wyda stokrotny plon.
     I jeszcze jedno życzenie… W czasie tej Mszy Świętej wzrok Księdza Proboszcza kierował się momentami na rusztowania, które ustawione są w prezbiterium. Księże Kanoniku Krzysztofie, życzymy by wspólnie z nami, Twoją parafialną rodziną, udało Ci się doprowadzić do końca podjęte dzieło renowacji świątyni.
     Z darem modlitwy życzymy naszym Kapłanom- Solenizantom
                                                                                                SZCZĘŚĆ BOŻE!Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie