HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDziękczynienie Jubilatów w naszej farze

13.02.2019r.


„Małżeństwo to taniec dwojga ludzi do muzyki, którą mają w sercu” Lara Harris

     Staje się już tradycją, że małżonkowie z terenu miasta i gminy obchodzący jubileusze spotykają się w naszym na wspólnej Eucharystii. Poprzedza ona spotkanie, na które Jubilaci zostali zaproszeni przez lokalne władze. Przybywają najpierw do świątyni, by podziękować Bogu, ale i sobie wzajemnie za wspólnie przeżyte lata. Zapewne przeżywali na tej wspólnej drodze chwile radosne, ale i czasami i trudne, ale wytrwali, wierni złożonym przed laty przyrzeczeniom małżeńskim. Tych wspólnie przeżytych lat mieli za sobą wiele ci, którzy przybyli do mikstackiej fary. Byli wśród nich szmaragdowi, złoci i srebrni jubilaci. Za te wspólnie przeżyte lata dziękowali Bogu, ale i prosili o błogosławieństwo na kolejne podczas mszy świętej sprawowanej o godz. 12.00 przez ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka w dniu wyjątkowym - 13. lutego. W tym dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Małżeństwa. Przed rozpoczęciem Eucharystii zebrani w kościele obejrzeli spot „ Zachowaj rytm” przygotowany na ten dzień przez Fundację Narodowego Dnia Życia. Rozpoczyna go piękna myśl Lary Harris „Małżeństwo to taniec dwojga ludzi do muzyki, którą mają w sercu”. Do tej myśli nawiązał witając małżonków na początku mszy świętej ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Podziękował im jednocześnie za świadectwo ich wierności tak potrzebne we współczesnym świecie. W homilii ks. kan. Krzysztof przytoczył słowa Platona „ Ten tylko Cię, kocha kto kocha Twoją duszę”. Kontynuując kaznodzieja powiedział: „ Myślę, że ta prawda sprawdziła się w Waszym życiu, skoro trwacie ze sobą tak długo i pragniecie Bogu za to co było podziękować i zapewnić Boga i nas tu obecnych, że pragniecie trwać dalej”. Zaakcentował, że prawdziwa miłość jest cierpliwa, łaskawa, daje nadzieję, pomaga kroczyć przez życie, mimo różnych nieraz trudnych sytuacji, a jubilatom pozwoliła dzielić radości i troski przez wiele lat, pomaga trwać w zdrowiu i chorobie. Jubilaci zaś dają wspaniałe świadectwo trwania przez długie lata w związku małżeńskim, zwłaszcza tym, którzy rozpoczynają wspólne życie, ale także tym, którzy przeżywają kryzysy. Nie mogło oczywiście zabraknąć słów życzeń. Kończąc homilię ks. kan. przywołał słowa ks. Karola Wojtyły z dramatu „Przed sklepem jubilera”: „Ciężar tych złotych obrączek to nie ciężar metalu, ale ciężar właściwy człowieka, każdego z was osobno i razem obojga...". Po homilii odśpiewany został Hymn do Ducha Świętego, a następnie Jubilaci odnowili złożoną przed 25, 50, 55, bądź też 60- laty przysięgę małżeńską.
     Podczas tej Eucharystii jubilaci przyjęli komunię świętą pod dwiema postaciami. Po końcowym błogosławieństwie ks. kan. Krzysztof składał małżonkom życzenia. Każda para na pamiątkę spotkania otrzymała wizerunek świętego Rocha. Niech patron miasta czuwa nad małżonkami i ich rodzinami.
     Z Bożym błogosławieństwem małżonkowie przy dźwiękach Marsza Mendelsona wkroczyli w kolejne lata wspólnego życia. Wraz z jubilatami modlili się przedstawiciele władz miasta i gminy.
     Po mszy świętej Jubilaci udali się do restauracji „ Zielone Wzgórze”. Tu odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz miasta. Były odznaczenia, pamiątkowe dyplomy, kwiaty i czas radosnego spotkania przy stole.
     Był to dla małżeńskich par, szczególny czas, świąteczny czas. A po nim powrót do codzienności i dzielenia radości i trosk, trwania przy sobie w zdrowiu i w chorobie, dopóki śmierć ich nie rozłączy, bo prawdziwa miłość nigdy nie ustaje…


Link do spotu, o którym mowa w tekście:

https://opoka.news/13-lutego-obchodzony-jest-swiatowy-dzien-malzenstwaZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie