HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D











Msza św. w intencji parafii
mikstackiego dekanatu.
Pożegnanie figury św. Michała Archanioła

15.09.2023r.


Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną


     W dniach od 8 do 15 września parafia pw. Narodzenia N.M.P. przeżywała misje z nawiedzeniem w znaku figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień na Górze Gargano. Uroczyste rozpoczęcie misji miało miejsce podczas sumy odpustowej, w której uczestniczyli także wierni naszej parafii. 15 września o godz. 9.00 w sanktuarium w Kotłowie sprawowana była Msza św. w intencji wszystkich parafii Dekanatu Mikstackiego. Mszy św. przewodniczył prowadzący misje ks. Jan Juszko. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli ks. kan. Krzysztof Ordziniak, ks. Łukasz Ograbek, ks. Daniel Zarębski.
     W homilii ks. Jan przywołał postać s. Filomeny, hiszpańskiej mistyczki, która codziennie pytała Boga co ma czynić, aby zapewnić większą chwał Chrystusowi i Kościołowi. Miała widzenie św. Michał Archanioł, który polecił, by rozgłaszała Jego wielkość. Nawiązując do wspomnienia Matki Bożej Bolesnej chcemy wraz z nią stanąć pod krzyżem. Zaznaczył, że stoi tam także św. Michał Archanioł, który wynagradza Bogu za grzechy pychy szatana. W dzisiejszym świecie człowiek często odrzuca wiarę w piekło, w zło, w szatana. Jeśli tak się dzieje to człowiekowi przestaje być potrzebny Bóg, życie według przykazań, miłość do drugiego człowieka. Kontynuując ks. Jan wskazał, że św. Michał Archanioł ma dwa skrzydła, jednym z nich jest prostota, drugim czystość. Dalej zaznaczył, że prostota powinna być w intencjach, a czystość w uczuciach. Dzięki prostocie w wierze mamy zmierzać do celu, jakim jest świętość. Przywołując przykłady świętych celebrans wskazał, że droga każdego z nich do świętości była inna. Podobnie, każdy z nas, ma swoją drogę do świętości, chociaż cel jest ten sam osiągniecie świętości. Zaakcentował, że to od nas zależy jaką drogą pójdziemy, bo jesteśmy wolni. Kontynuując ks. Jan zwrócił uwagę, że w tej wolności człowiek powinien pamiętać o tym, do czego został stworzony. Przywołał słowa z ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli „Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją”. Dalej celebrans wskazał, że ziemia i wszystko co nas otacza zostało stworzone po to, by pomagało nam w dążeniu do celu jakim jest zbawienie duszy, o czym zapomina często współczesny człowiek. Celebrans podkreślił, że Bóg nie zostawia człowieka samego. Przywołał opis widzenia s. Filomeny: „Ujrzałam Najświętsze Serce Pana Jezusa, napełnione miłością do ludzi, idące przez drogi świata. Utrudzone słaniało się na prawo i lewo, doznając ran z powodu przydrożnych cierni. Z poranionego serca spływała krew, użyźniając ziemię. Kiedy to serce, przeszyte na wylot, wydało z siebie łaskę i miłość, zbliżyły się do Niego dwie gwiazdy, aby je podtrzymać. Jedną od prawej strony, czyli od strony boleści, była Matka Najświętsza Niepokalana. Drugą gwiazdą, równie wspaniałą i jasną, ale umiejscowioną od strony miłości, był Święty Michał Archanioł. Najświętsze serce zmieniło się także w gwiazdę, a jej promienie w języki. Chrystus Pan mówił do Matki: Niechaj się stanie to, o co prosisz. Maryja mówiła do Anioła: Leć, leć, roznoś to, co Syn mi daje… Święty Michał odpowiadał: Któż jak Bóg!. W trójkącie gwiazd widziałam obraz Opatrzności Bożej, jednolitość woli. Zarówno Maryja chciała wyprosić, jak Chrystus udzielić, a Święty Michał rozdać”.
     Kończąc kaznodzieja zachęcał, byśmy stali pod krzyżem naszego życia i przypomniał, że św. Michał Anioł obiecał, że szczęśliwy jest ten człowiek i ta rodzina, która się Jemu poświęci, gdyż nie zginą na wieki.
     Był to ostatni dzień misji w kotłowskiej i zakończenie nawiedzenia figury św. Michała Archanioła, więc słowa podziękowania skierował do ks. Jana ks. proboszcz Łukasz Ograbek. Po końcowym błogosławieństwie kapłani udali się przed figurę św. Michała Archanioła. Tu ks, proboszcz Łukasz Ograbek odczytał akt zawierzenia parafii św. Michałowi Archaniołowi.
     Nadszedł czas pożegnania z figurą św. Michała Archanioła z sanktuarium do samochodu – kaplicy procesjonalnie przenieśli ks. kan. Krzysztof Ordziniak, ks. Daniel Zarębski i przedstawiciele parafian. Tu przy samochodzie - kaplicy na znak pożegnania figurę ucałował ks. proboszcz Łukasz . Święty Michał Archanioła w znaku figury pojechała do następnych parafii…

Zdjęcia



Copyright (c) 2012 - 2023 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie