HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DKsiądz Kanonik Paweł Kubiak
odszedł do Pana

18.11.2019r.


     18. listopada Pan powołał do siebie, długoletniego proboszcza mojej rodzinnej parafii w Tursku Ks. Kan. Pawła Kubiaka. Ostatni okres Jego życia naznaczony był cierpieniem, znoszonym z cierpliwością i w duchu zaufania Bogu. Gdy dowiedziałem się o chorobie swojego Ks. Proboszcza otoczyłem Go modlitewną wraz z wami, mikstackimi parafianami prosząc Pana Boga o łaskę uzdrowienia i ulgę w cierpieniu. Inny był jednak zamysł i plan Boga względem Ks. Kan. Pawła. Dane mi było towarzyszyć śp. Ks. Kan. Pawłowi w ostatnich chwilach Jego ziemskiej wędrówki, przy szpitalnym łóżku.
     Śp. Ksiądz kanonik Paweł posługiwał w Tursku w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przez 26 lat. To w czasie Jego posługi sprawowałem prymicje. Swoim modlitewnym wsparciem, dobrą i życzliwą radą towarzyszył mi przez wszystkie dotychczasowe lata kapłańskiej posługi. Z wielką otwartością witał mnie podczas pobytów w rodzinnej parafii. Troskliwością otaczał swoich parafian, powierzone Jego opiece Maryjne Sanktuarium.
     Mogliśmy i my, tu w mikstackiej parafii korzystać z Jego kapłańskiej posługi. Przypomnę kilka takich momentów. W 2017 roku Ksiądz Kanonik Paweł podczas uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha w naszym Diecezjalnym Sanktuarium przewodniczył mszy świętej w intencji pielgrzymów, gospodarzy oraz o Boże błogosławieństwo w pracy i inwentarzu. Posługiwał w parafii wiejskiej i doskonale rozumiał trud pracy rolników. Dał temu wyraz w wygłoszonej wówczas homilii. Zwrócił uwagę, że dzięki ludzkiej pracy pięknieje polska ziemia, że jest ona ubogacana przez człowieka. Jednocześnie zaakcentował że zadaniem, powołaniem wierzących jest osiągniecie zbawienia, w związku z tym powinni znaleźć czas, by oddać chwałę Bogu. Zachęcał licznie zebranych na Mikstackim Wzgórzu wiernych do modlitwy, poszukiwania drogi swego powołania, do pracy nad sobą. Dziś, gdy Pan powołał Księdza Kanonika Pawła te słowa brzmią jak swoisty testament. Słowa te realizował On w swoim życiu. Odpowiedział na słowa zaproszenia Jezusa: Pawle, Ty pójdź za mną i wiernie kroczył drogą swego powołania sprawując sakramenty, troszcząc się o wzrastanie w wierze, tych którzy zostali powierzeni Jego duszpasterskiej posłudze.
     W roku, w którym obchodziliśmy 100.lecie konsekracji naszej mikstackiej fary Ksiądz Kanonik Paweł przewodniczył sumie odpustowej ku czci Trójcy Przenajświętszej. Jak sam powiedział zaproszenie na tę uroczystość sprawiło Mu wielką radość. Ubogacił nas wszystkich swoimi słowem skierowanym do nas. Zwrócił uwagę na potęgę działania Trójcy Świętej w naszym życiu. Jednocześnie przypomniał nam, że zbawienia przyszło przez krzyż i zachęcał byśmy zapytali siebie, czy potrafimy być wierni Bogu w cierpieniu, czy potrafimy, czy umiemy dźwigać swój krzyż. My dziś możemy deklarować Panu Bogu wierność w cierpieniu, ale wiem, że śp. Ks. Kan. Paweł zdał w swoim życiu egzamin z wierności Panu Bogu w chwilach trudnego doświadczania krzyża ciężkiej, nieuleczalnej choroby.
     Ostatni raz Ksiądz Kan. Paweł był w naszej mikstackiej parafii na uroczystościach odpustowych ku czci św. Rocha w 2019 roku. Nikt nie przypuszczał wtedy, że będzie to Jego ostatni pobyt w parafii posługiwania syna Turskiej Ziemi.
     Jestem winien śp. Księdzu Kanonikowi słowa podziękowania za posługę w czasie choroby mojego Taty, za pomoc i słowa kapłańskiej otuchy po Jego odejściu do Pana.
     Wiadomość o śmierci księdza Kanonika Pawła napełniła zapewne smutkiem serca wielu osób, ale jednocześnie rodzi się nadzieja, że przecież kiedyś się spotkamy ze śp. Księdzem Kanonikiem Pawłem, bo przecież wierzymy, że życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy. Więc Bogu niech będą dzięki, że na drogach ziemskiej pielgrzymki postawił śp. Ks. Kan. Pawła, Kapłana, którego życie było świadectwem miłości Boga, Maryi i każdego człowieka.
     Uroczystości pogrzebowe odbędą się wg następującego porządku:
- czwartek, 21 listopada br.:
godz. 18.30 - wprowadzenie do kościoła parafialnego w Tursku i różaniec
godz. 19.00 – Msza św. żałobna;
- piątek, 22 listopada br.:
godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Tursku; po Mszy św. pogrzeb na miejscowym cmentarzu parafialnym.
     WIECZNE ODPOCZYWANIE - RACZ ŚP. KS. KAN. PAWŁOWI DAĆ PANIE NIECH ODPOCZYWA W MIESZKANIU, KTÓRE DLA NIEGO PRZYGOTOWAŁEŚ NA WIECZNY CZAS. AMEN.

Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak


W galerii kilka zdjęć z posługi Ks. Kan. Pawła Kubiaka w naszej mikstackiej parafiiCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie