HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Nasze plenerowe nabożeństwa majowe

1_31.05.2015r.


„Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki!
I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję!” ( pieśń)


     Jak Polska długa i szeroka słowa tej pieśni zachęcały nas w maju do oddawania wraz z całym stworzeniem czci Maryi. Słowa tej pieśni wybrzmiewały nie tylko w naszym kościele pw. Świętej Trójcy, czy w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha, ale także wśród pól, łąk. To tam przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach, które są niemymi świadkami ludzkiego losu, ale także wiary i trwałości tradycji przodków. Spotykaliśmy się, by słowami Litanii Loretańskiej wychwalać Maryję, oddawać Jej cześć i powierzać nasze radości i troski. Ponieważ gromadziliśmy się o godz. 21:00 nie mogło w czasie naszych plenerowych modlitewnych spotkań zabraknąć słów Apelu Jasnogórskiego. W te majowe soboty byliśmy, pamiętaliśmy i czuwaliśmy wraz z naszą niebieską Matką.
     Nasze majowe spotkania modlitewne rozpoczęliśmy 2 maja przy figurze Matki Bożej na ulicy Krakowskiej. W czasie tego spotkania w sposób szczególny pamiętaliśmy o naszej Ojczyźnie.
     9 maja udaliśmy się do kapliczki św. Antoniego na ulicę Kaliską. To ważne dla naszej wspólnoty miejsce. Tu stał kiedyś krzyż Pawła Brylińskiego, to tu grzebano ofiary epidemii cholery. Stąd co roku wyruszamy na plenerowa drogę krzyżową. Modliliśmy się tu w sposób szczególny za dzieci przygotowujące się do pierwszego pełnego udziału we Mszy Świętej. Miejscem naszego kolejnego plenerowego nabożeństwa była kapliczka Matki Bożej na ulicy Odolanowskiej.
     23 maja w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego stanęliśmy przy krzyżu, który znajduje się u zbiegu ulic Grabowskiej i Rolnej. W czasie tego modlitewnego spotkania Ks. Kan. Krzysztof zachęcał nas, by w trudnych chwilach stawać wraz z Maryją pod krzyżem, bo wtedy łatwiej nam będzie zrozumieć sens cierpienia. Modlitwą objęliśmy wszystkie intencje, które przywiodły nas na to modlitewne spotkanie, polecając w sposób szczególny 27 dzieci z naszej wspólnoty, które w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego pierwszy raz przyjęły Pana Jezusa do swego serca.
     30 maja zgromadziliśmy się przy kapliczce na ul Młyńskiej. Jest ona poświecona św. Józefowi, opiekunowi Jezusa i Maryi.
     Ostatnie plenerowe nabożeństwo majowe A.D. 2015 zostało odprawione w niedzielę o godz. 19:00 w Komorowie. Zostało ono połączone z obrzędem poświecenia odremontowanej kapliczki znajdującej się koło sali.
     Skończył się maj, miesiąc poświęcony w sposób szczególny Maryi. Za rok znów wyruszymy szlakiem kapliczek rozsianych po naszej parafii, by oddawać cześć Maryi, bo taka zrodziła się w naszej wspólnocie tradycja, a my chcemy ją kultywować i przekazać kolejnym pokoleniom. Wielka jest siła wiary i tradycji w naszej wspólnocie…Zdjęcia w galeriiCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie