HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyKolejne wyróżnienie dla naszego
Sanktuarium… Tym razem od Opolskiej
Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

26.11.2016r.


     Bogaty wydarzenia i wyróżnienia jest dla naszego Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha rok 2016.Obchodzi w nim nasze Sanktuarium 5- rocznicę ustanowienia. Ktoś może powiedzieć niewielką, ale to kolejna zapisywana karta historii pobudowanego 1786 roku kościoła na Cmentarnym Wzgórzu. Kolejna, ale jakże piękna. Najpierw wpis na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a teraz kolejne wyróżnienie- Medal Świętego Rocha.
     26. listopada podczas obchodów Jubileuszu 25-lecia Opolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej na zamku w Mosznej Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak odebrał przyznany Sanktuarium Medal Świętego Rocha. Tym cenniejszy, że przyznany w roku Jubileuszu. Medal przyznawany jest przez Kapitułę Medalu Św. Rocha z Montpellier na czele której stoi Kanclerz. Jest nim Prezes Opolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej, a obecnie funkcję tę pełni Pan Marek Wisła. Każdy medal jest numerowany. Medal z nr 1 Kapituła w maju 2014 roku przyznała nestorowi opolskiej Weterynarii dr Władysławowi Tomaszewskiemu.
     Decyzję o przyznaniu Medalu Św. Rocha z Montpellier Sanktuarium św. Rocha w Mikstacie podjęto podczas zebrania Kapituły w dniu 28. lipca 2016 roku. Medal, który odebrał Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak jest sygnowany nr 24. Przyznany on został Sanktuarium za promowanie św. Rocha, patrona lekarzy weterynarii.
     Uroczystości rozpoczęła sprawowana w Zamkowej Kaplicy Msza Święta. Była ona dziękczynieniem za XXV lat działalności Opolskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. Modlitewną pamięcią objęci zostali także lekarze weterynarii, których Pan powołał do siebie. Uroczystej Mszy św. bp pomocniczy diecezji opolskiej Paweł Stobrawa. Koncelebransami byli dobrze nam znany, bo od lat pielgrzymujący do naszego Sanktuarium o. Jerzy Brusiło- krajowy duszpasterz Lekarzy Weterynarii i Służb Weterynaryjnych, ks. kan. Krzysztof Ordziniak, kustosz naszego Diecezjalnego Sanktuarium św. Rocha w Mikstacie oraz ks. Damian Cebula, proboszcz parafii Łącznik na terenie której znajduje się Zamek w Mosznej.
     W homilii ks. bp podkreślił znaczenie dziękczynienia w życiu człowieka. Podkreślając znaczenie Jubileuszu przeżywanego przez Opolską Izbę Lekarsko- Weterynaryjną zwrócił uwagę na potrzebę dostrzeżenia dobra, które było udziałem jej członków w ciągu dwudziestu pięciu lat. Podkreślając potrzebę dalszego działania przywołał słowa skierowane przez papieża Franciszka do ludzi młodych: „nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad”.
     Słowa podziękowania za wspólnotę modlitwy skierował na zakończenie Eucharystii do zebranych o. Jerzy Brusiło.
     Po Mszy Świętej rozpoczęła się konferencja XXV - lecie Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podczas której, wykład zatytułowany „ Weterynaria wczoraj i dziś” wygłosił dr Grzegorz Dejnek. Z kolei dr Zdzisław Dobkowicz przedstawił prezentację "Historii powojennej weterynarii", a lek. wet. Marek Wisła "25 obrazów na ćwierćwiecze Naszej Izby". Podczas uroczystości odbyło się wręczenie odznaczeń, nagród dla członków Izby oraz wręczenie prawa wykonywania zawodu. W tej części uroczystości wręczone zostały także cztery medale św. Rocha. Jeden z nich, Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak, kustosz, ten, który przyznano dla naszego Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha. Jak wygląda ten medal? Na medalu Św. Roch przedstawiony jest w pozycji siedzącej i obejmuje psa, wiernego towarzysza na pielgrzymim szlaku, a w pewnym okresie życia jego jedynego żywiciela. Na otoku medalu znajduje się maksyma: Sanitas animalium pro salute homini,( zdrowie zwierząt dla zdrowia człowieka). Na rewersie na otoku umieszczony jest napis: Opolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna * 1991 *.W centrum rewersu znajduje się litera V z wężem Eskulapa. W tle znajduje się godło Opola i Wieża Piastowska wpisana w kontur województwa opolskiego. Pięknie prezentuje się medal.
     To kolejne wielki wyróżnienie dla naszego Sanktuarium, ale także wyraz uznania dla dzieł w nim podejmowanych, dostrzeżenie wkładu pracy w to, by tak popularny kiedyś w naszym kraju kult św. Rocha na nowo rozkwitał w różnych zakątkach kraju.
     Święty Roch jak wiemy jest m.in. opiekunem zwierząt, patronuje chorym, aptekarzom. Od 2007 roku jest także niebieskim Patronem miasta Mikstat. W 2001 roku ks. Kard. Józef Glemp ustanowił św. Rocha patronem polskich lekarzy weterynarii. Sprawujący opiekę duszpasterską nad ta grupą zawodową O. Jerzy Brusiło rozpoczął poszukiwanie kościoła pw. Świętego Rocha, do którego mogliby pielgrzymować. W 2004 roku nawiedził także nasz kościół na Cmentarnym Wzgórzu i stwierdził, że to jest właśnie to miejsce, którego szukał. W następnym roku przybył na uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierza z grupą lekarzy weterynarii. I tak już pielgrzymują od kilkunastu lat. Wpisała się ta pielgrzymka na stałe do scenariusza uroczystości odpustowych. A Kapituła Medalu św. Rocha dostrzegła, że jest to miejsce szczególnego kultu świętego Rocha, miejsce skąd promieniuje on do różnych zakątków naszego kraju. Mikstackie Sanktuarium promuje św. Rocha, ale i św. Roch promuje Mikstat. Promują naszego mikstackiego św. Rocha pielgrzymujący tu co roku ze swym duszpasterzem O. Jerzym polscy lekarze weterynarii. Ale nasze Diecezjalne Sanktuarium dostrzeżone przez Opolską Izbę Lekarsko- Weterynaryjną jest otwarte każdego dnia, więc może nie warto czekać by je nawiedzić do odpustu.
     Więc dziękując za otrzymane wyróżnienie mówimy Bóg zapłać! I zapraszamy – Święty Roch zaprasza i czeka…

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie