HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DŚwięto Miłosierdzia Bożego
w naszym Sanktuarium
Rozpoczęcie sezonu motocyklowego

23.04.2017r.


     23. kwietnia obchodziliśmy ustanowione 30. kwietnia 2000 roku przez Świętego Jan Paweł II Święto Miłosierdzia Bożego. Dzień ten był niezwykle bogaty w wydarzenia w naszym Sanktuarium. Już po raz piaty właśnie w Święto Miłosierdzia Bożego odbyło się rozpoczęcie sezonu motocyklowego A.D. 2017.
     Już na kilka godzin przed godz. 14:00, w okolicach sanktuarium rozlegał się warkot motorów. Towarzyszył on przez prawie cały czas tym, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie o Boże błogosławieństwo i pomyślność na drogach dla kierowców, zwłaszcza tych poruszających się pojazdami jednośladowymi. W tej intencji modlił się ks. kan. Krzysztof Ordziniak, kustosz sanktuarium, ks. Marcin Nowicki wikariusz parafii w Kraszewicach, który co warto dodać w Wielką Sobotę zorganizował Moto - Święconkę. Przy ołtarzu stanął także ks. Szymon Grzeszkiewicz, proboszcz parafii w Kaliszkowicach Kaliskich. Homilie podczas tej Mszy Świętej wygłosił ks. Marcin Nowicki. Na początku homilii nawiązując do słów Ewangelii podkreślił, że nie jesteśmy ludźmi zalęknionymi jak Apostołowie lecz ludźmi obdarzonymi łaską i Bożym pokojem. Kaznodzieja zachęcił zebranych, by osobom znajdującym się najbliżej nich powiedziały „ Dobrze, że jesteś”. Te słowa wywołały na twarzach zebranych uśmiech, który jest jak zauważył ks. Marcin „ krzywą prostująca wiele rzeczy”. Kontynuując podkreślił, że Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem przyprowadził zebranych do św. Rocha, który był pielgrzymem, tak jak jest nim każdy z nas. Ks. Marcin wskazał, że jak mówi papież Franciszek imię Boga to miłosierdzie. W dalszej części homilii kaznodzieja podzielił się swoim świadectwem doświadczania radości z naprawionego po długim czasie motoru. Podkreślił, że tej radości potrzebuje każdy człowiek. Zaakcentował radość Aniołów z nawrócenia i podążania człowieka za Chrystusem. W końcowej części homilii ks. Marcin powiedział: „Do tego pragnę Cię dziś zaprosić, by Twoje pielgrzymowanie na motocyklu czy w inny sposób było zawsze w łączności z Chrystusem, żebyś podążał za Nim. Wówczas zobaczysz, że daje On nam swój pokój. Chce byśmy tym pokojem, radością dzielili się z innymi”. Wielu właścicieli jednośladów rozpoczęło sezon z Bożym błogosławieństwem. Po zakończeniu Mszy Świętej na parkingu przy Sanktuarium Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak pobłogosławił pojazdy jednośladowe. Były wśród nich ciężkie, markowe motocykle i małe dziecięce rowerki. Nieważna była wartość jednośladów, które pojawiły się w tym dniu na parkingu przy Sanktuarium. Ważna była wiara ich właścicieli, którzy przybyli tu, by z Bożym błogosławieństwem wyruszyć na drogi, by poznawać piękno świata stworzonego przez Pana. Błogosławieństwo poprzedziła specjalna modlitwa. Na parkingu odczytany został także apel Komendy Powiatowej Policji o rozwagę i ostrożność na drogach. W czasie błogosławieństwa jednośladów zebrane zostały ofiary na MIVA Polska, organizację, wspierającą zakup środków transportu dla misjonarzy. Po zakończonym błogosławieństwie kolumna jednośladów udała się na stadion miejski, gdzie odbył się pokaz udzielania pomocy poszkodowanemu w wypadku motocykliście oraz wiele ciekawych konkursów.
     O godzinie 15:30 zebraliśmy się w sanktuarium na Koronce do Bożego Miłosierdzia. Trudno bez tego nabożeństwa wyobrazić sobie Święto Miłosierdzia, szczególny dzień łaski. Oto słowa obietnicy Jezusa skierowana do s. Faustyny: „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi1 Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i karę w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat”(Dz. 699). Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha otacza cmentarz. Prosiliśmy o miłosierdzie Boże dla zmarłych, ale mamy świadomość, że miłosierdzia Bożego potrzebuje każdy i doświadczamy go nieustanie, zwłaszcza w Sakramencie Pokuty i Pojednania.
     Po Koronce do Miłosierdzia Bożego w sanktuarium sprawowana była Eucharystia. Sprawowali ją ks. kan. Krzysztof Ordziniak i ks. Krzysztof Lipiński. Proszono w niej o wszelkie potrzebne łaski dla czcicieli Bożego miłosierdzia z Mikstatu i Komorowa.
     Po Mszy Świętej na ołtarzu ustawiona została figura Zmartwychwstałego Pana. Na specjalnie przygotowanym stojaku stanęło 14 świec, symbolizujących 14 spotkań ze Zmartwychwstałym Panem. Ta sceneria pomogła nam w przeżyciu nabożeństwa Drogi Światła, które poprowadził ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Po odczytaniu kolejnych rozważań od paschału zapalane były kolejne świece. 14 spotkań ze Zmartwychwstałym Panem było szczególnym czasem refleksji, zadumy. Przygotowane rozważania były w tym niezwykle pomocne, pozwalały odnaleźć siebie w różnych sytuacjach życiowych, ale jednocześnie pokazywały bezmiar Bożej miłości. Pozwala zatrzymać się nad tajemnicą Zmartwychwstania i sensem naszego życia…
     Gdy wierni opuszczali Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha przy ołtarzu płonął paschał i 14 świec symbolizujących spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem. Może uczestniczący w nim wierni, w sposób szczególny w którymś z nich odnaleźli siebie, swoją obecną sytuację życiową, może któreś ze spotkań Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa z uczniami poruszyło ich serca.
     Nabożeństwo Drogi Światła sprawowane było w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha już po raz piaty i zapewne nie ostatni. Wrasta w tradycję Święta Bożego Miłosierdzia w niewielkim rozmiarami, ale wielkim duchem Rochowym Sanktuarium.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie