HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DPrzygotowania do uroczystości odpustowych
w naszym sanktuarium.
II dzień nowenny

08.08.2018r.


„Święty Rochu, ucz nas w życiu codziennym właściwie zagospodarować daną i zadaną nam przestrzeń miłosierdzia”

     Uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha coraz bliżej. Parafianie i pielgrzymi przygotowują się do nich poprzez udział w Mszach św. podczas których głoszone są nauki. W tym roku rozważane są poszczególne błogosławieństwa. W refleksji nad nimi pomagają nam słowa kierowane do nas przez kapłanów z Dekanatu Mikstackiego. W drugim dniu przygotowań duchowych do uroczystości odpustowych o godz. 18:00 odmówiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia. O miłosierdziu sporo usłyszeliśmy w czasie konferencji, którą w tym dniu wygłosił ks. Szymon Grzeszkiewicz, proboszcz parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Kaliszkowicach Kaliskich. Eucharystię poprzedził śpiew Godzinek o św. Rochu Wyznawcy.
     Wraz z ks. Szymonem Eucharystię sprawował ks. kan. Krzysztof Ordziniak. W słowie skierowanym do zebranych celebrans podkreślił, że Pan Bóg pragnie szczęścia człowieka stworzył go do udziału w Bożym szczęściu. Zaakcentował, że człowiek osiągając to szczęście staje się człowiekiem świętym. Podkreślił, że błogosławieństwa nad którymi pochylamy się w przedodpustowym czasie są wezwaniem do kroczenia drogą, która prowadzi do osiągnięcia szczęścia. Szczególnym przedmiotem swego rozważania kaznodzieja uczynił błogosławieństwo mówiące o miłosierdziu. Celebrans podkreślił, że wielokrotnie doświadczamy miłosierdzia od Boga zwłaszcza w sakramencie pokuty. Doświadczenie miłosierdzia powinno nas motywować do świadczenia miłosierdzia wobec bliźnich. Kontynuując ks. Szymon wskazał czym jest miłosierdzie Boże. Powiedział m.in. : „ Miłosierdzie to miłość Boga , który przebacza nam grzechy. Miłosierdzie to troska Boga o to, aby człowiek dobrze korzystał z jego łaski. Miłosierdzie, to otwarcie bram nieba dla człowieka”. W dalszej części rozważania kapłan przywołał przykład św. s. Faustyny, apostołki Bożego miłosierdzia, która całe swoje życie poświeciła na to, by przekonać świat o tym, że Bóg jest miłosierny. Ks. Szymon zachęcał nas do zastanowienia się dlaczego Jezus wygłaszając słowa błogosławieństw mówił „ błogosławieni, którzy”. Dodał, że szczęście, błogosławieństwa człowiek odkrywa w obecności bliźnich, we wspólnocie. Kontynuując podkreślił, że nie możemy żyć bez innych i dopiero w relacji z innymi poznajemy siebie, rozwijamy się. Dawanie miłosierdzia bliźnim jest dla człowieka źródłem szczęścia. Kaznodzieja zachęcał, byśmy doświadczając miłosierdzia od Boga potrafili przebaczać innym i uświadamiali sobie, że drugi człowiek jest także dzieckiem Bożym. Mamy miłosierdzie przyjmować, ale mamy je także okazywać.
     Wiele ważnych słów padło podczas tej konferencji, które zapewne uświadomiły nam ogrom czekającej nas pracy nad sobą. Jakże często zdarza się ,że trudno nam być miłosiernymi wobec bliźnich, a tego uczy nas przecież także nasz niebieski Patron- św. Roch.
     Po Mszy św. ks. kan. Krzysztof Ordziniak przewodniczył nowennie. Odmówiona została modlitwa drugiego dnia nowenny, odczytane prośby i podziękowania wypisane na kartkach przez wiernych. Było ich sporo, bardzo różnej treści. Następnie odmówiliśmy Litanię do św. Rocha. Wielu wiernych oddało cześć relikwiom. Uroczystości odpustowe coraz bliżej, chcemy by był to dla nas owocny czas, więc trwamy na modlitwie.

Link do homilii ks. Szymona Grzeszkiewicza

https://drive.google.com/file/d/1S2384ob5cLPZQAQTJiMEFRFW45Ut1rWA/view?usp=sharing


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie