HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DUczciliśmy Najświętsze Serce Jezusowe

24.06.2022r.


„Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci,
Naszą Ojczyznę i nasze miasto,
Nasze rodziny i nas samych;
Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje”( z pieśni)


     W piątek, 24 czerwca obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Znacznie liczniej zgromadziliśmy się w tym dniu na Mszy Świętej sprawowanej w naszym kościele o godz. 18:30 pod przewodnictwem ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli ks. kan. Andrzej Grabański i ks. kan. Grzegorz Klapa. Na początku Eucharystii celebrans przypomniał, że ustanowienie uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa związane jest z objawieniami jakich doznała św. Małgorzata Maria Alacoque, skromna zakonnica żyjąca w XVII wieku. 10 czerwca 1675 roku, w piątek po oktawie Bożego Ciała podczas objawienia się św. Małgorzacie Pan Jezus zażądał, aby obchodzono oddzielne święto ku czci Jego Serca jako wynagrodzenie przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaje. Pan Jezus wskazał, że święto ma być obchodzone zawsze w piątek po oktawie Bożego Ciała.
     Homilię podczas tej Mszy św. wygłosił ks. kan. Krzysztof. Zaznaczył, że świętujemy miłość jaką obdarza nas Jezusa, a jej symbolem jest Najświętsze Serce. Wskazując na cechy miłości Jezusa podkreślił, że Bóg kocha nas po ludzku, a Jego miłość jest nieskończona, bezgraniczna. Kaznodzieja zaakcentował, że Bóg jest tak kochający, tak miłosierny, że stał się dla nas bezbronny. Tak ukochał człowieka, że pozwolił się ludziom skrzywdzić. Kontynuując celebrans podkreślił, że w kontemplujemy te rany ze smutkiem, ale Serce Jezusa przebite za nasze grzechy nie wzywa do zemsty, ale zaprasza: „ Przyjdźcie do Mnie ( …) a Ja was pokrzepię”. Podkreślił, że jarzmo, które proponuje nam Jezus jest jarzmem dobroci, miłosierdzia, miłości. Jednocześnie zaznaczył, że jarzmo to musi wydawać się groźne dla tych, którzy żyją bezbożnie, są skoncentrowani na samych sobie.
     Nawiązując do objawień Chrystusa św. Małgorzacie Marii Alacoque ks. kan. wskazał na wielość obietnice błogosławieństw dla tych, którzy praktykują nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego. Tym, którzy przez kolejnych dziewięć pierwszych piątków miesiąca przyjmą Komunię św. obiecał, że udzieli łaski ostatecznej i nie umrą bez przyjęcia sakramentów, a Najświętsze Serce Jezusowe będzie dla nich bezpiecznym schronieniem. Kontynuując celebrans pytał, czy nie jest to najlepsza zachęta i motywacja, by zawierzyć swoje życie Bogu? Zaznaczył, że jeśli przeżywamy trudności w duchu chrześcijańskim stają się one zadośćuczynieniem i dają nam udział w misji Jezusa. Kaznodzieja podkreślił, że Jezus z miłości do nas doświadczył ubóstwa, izolacji, zdrady, niezrozumienia, a także goryczy kary i śmierci. Zaakcentował, że w dzisiejszym świecie Chrystus cierpi w całej ludzkości, bo cierpienie jest częścią Bożego planu. Kontynuując dodał: „Kiedy adorujemy dzisiaj Najświętsze Serce Jezusa, adorujemy ludzką wolę Chrystusa, doskonale zjednoczoną z wolą Bożą”. Dalej pytał co widzi Chrystus patrząc w nasze serca, czy tylko grzeszników. Odpowiadając ks. kan. Krzysztof powiedział: „Jezus widzi w nas coś więcej. Serce Chrystusa jest doskonale zakochane w Bogu, co pozwala Jezusowi rozpoznać i pokochać obraz Boga w każdym z nas”. Jednocześnie celebrans zwrócił uwagę, że grzech uniemożliwia nam dostrzeżenie obrazu Boga u siebie i u innych. Kończąc homilię ks. kan. zachęcał byśmy prosili Boga o serca podobne do Serca Jezusowego, kochające Boga i siebie na wzajem miłością jaką ukochał nas Bóg. (galeria nr 1)
     Po Mszy Świętej udaliśmy się w procesji z Najświętszym Sakramentem na Rynek. To miejsce wyjątkowe w naszej wspólnocie parafialne. To tu nasi przodkowie w 1936 roku postawili figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Aktu poświęcenia pomnika dokonał 12 lipca 1936 roku Ks. Bp Dymek. W czasie uroczystości poświęcenia pomnika ówczesny Burmistrz miasta Pan Toboła odczytał akt poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Podczas uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego AD 2022 został on ponowiony przez ks. proboszcz, który odczytał go po odmówieniu litanii do Najświętszego Serca Jezusowego.
     W tym szczególnym miejscu, w tę wielką uroczystość ks. proboszcz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Po błogosławieństwie procesja powróciła do kościoła. (galeria nr 2)
     W uroczystość Najświętszego Serca Jezusa obchodziliśmy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Pamiętajmy o kapłanach w codziennych modlitwach.
     Liczny udział we Mszy św. i w procesji w uroczystość Najświętszego Serca Pana wyraz naszej miłości i wdzięczności za Serce Jezusa, które hojnie obdarza nas swoimi łaskami.


Dziękujemy panu Jackowi Sikorze za udostępnienie zdjęć z procesjiCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie