HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyUroczystości odpustowe ku czci
Świętego Rocha w naszym Sanktuarium

16.08.2016r.


     „Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas…”
     Za nami szczególne dni, dni modlitewnego czuwania i radosnego świętowania. Za nami odpustowy czas. Przeżywaliśmy go w szczególnym czasie Roku Jubileuszu Miłosierdzia, 1050 - rocznicy Chrztu Polski, 5. rocznicy ustanowienia kościoła na Cmentarnym Wzgórzu Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha oraz 650 –lecia miasta.
     Główne uroczystości odpustowe przeżywaliśmy w dniach 15-16 sierpnia. Poprzedził je czas nowenny oraz spotkań w Szkole Świętego Rocha.
     15. sierpnia Lekarze i Służby Weterynaryjne przeżywali swoje modlitewne spotkanie z Bogiem i swym Patronem Świętym Rochem w naszym Sanktuarium. W 2001 roku Ks. Kard. Józef Glemp ustanowił Świętego Rocha Patronem polskich lekarzy weterynarii. W 2004 roku po raz pierwszy przyjechali oni wraz ze swoim Krajowym Duszpasterzem O. Jerzym Brusiło. Urzekło ich to miejsce swoim klimatem, niezwykłą atmosferą i pielgrzymują tu co roku. W tym roku po raz trzeci spotkali się w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nieco spokojniej jest jeszcze w tym dniu w Sanktuarium, więc łatwiej o modlitewne skupienie, chwile refleksji, zadumy. O godz. 13:00 pielgrzymi spotkali się w Sanktuarium na Eucharystii, którą w intencjach przybyłych sprawował O. Jerzy Brusiło. Pielgrzymów przywitał w Sanktuarium Ks. Kustosz Krzysztof Ordziniak, który życzył pielgrzymom owocnego spędzenia czasu przed obliczem ich Patrona oraz zachęcał do udziału w uroczystościach odpustowych także następnego dnia. Po Mszy Świętej odmówiono wspólnie modlitwę lekarza weterynarii i pracownika weterynarii przez wstawiennictwo św. Rocha ( galeria 1).
     W tym samym dniu o godz. 15:00 w sali MGOK-u odbyła się XII sesja popularno-naukowa cyklu „Siła wiary, kultu i tradycji”. Podczas sesji podjęta została problematyka niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz wpisu naszych uroczystości odpustowych na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Odbyła się także promocja książki Jerzego Aleksandera Splitta „Mikstat. Opowieść o mieście białej lilii i świętego Rocha” ( galeria 2).
     Czas wielkiego świętowania rozpoczęła procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiami niebieskiego Patrona z kościoła farnego na Wzgórze Mikstackie, gdzie znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha. W tym roku przezywaliśmy ją przy pięknej pogodzie. Z feretronami, sztandarami przy dźwiękach orkiestry parafialnej przeszliśmy na miejsce głównych uroczystości. Przekraczając bramę prowadzącą do Sanktuarium w pewnym sensie przekraczamy granice oddzielająca profanum od sacrum, w szczególną przestrzeń świętowania. W Sanktuarium zostały odśpiewane uroczyste nieszpory i odprawiony ostatni dzień Nowenny do Świętego Rocha ( galeria 3).
     Po Nowennie rozpoczęło się całonocne czuwanie modlitewne. Ta noc, to miejsce panujący tu specyficzny klimat sprzyja refleksji i modlitewnej zadumie. Wiele osób w tej nocnej ciszy nawiedziło Sanktuarium, by przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie i naszym patronem Świętym Rochem podzielić się swoimi radościami i troskami, by podziękować za otrzymane łaski i prosić o dalszą opiekę i wsparcie. O godzinie 21:00 swój czas spotkania z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie i naszym niebieskim Patronem przeżywała młodzież.
     O godz. 24:00 odprawiona została pasterka. Sprawowali ją kapłani pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej. W tym roku przewodniczył jej Ks. Ryszard Zieliński, który w tym roku obchodził 25. rocznicę świeceń kapłańskich. Podczas pasterki A.D. Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak przekazał na ręce Jubilata papieskie błogosławieństwo. Homilię podczas pasterki wygłosił główny celebrans. Powiedział mi. in. „ Przybyliście ze wszystkich stron; od wschodu i zachodu, z północy i południa, przynosząc swoje doświadczenia, by powierzyć je Świętemu Wyznawcy - Rochowi. Nosicie w sobie wiele pragnień i planów na jutro. I od dziś będziecie mówić wspólnym językiem Ewangelii, bo to język miłości, braterstwa, solidarności i pokoju” Wskazując na posługę św. Rocha kaznodzieja podkreślił, że realizował on słowa Jezusa „ Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. W końcowej części homilii Ks. Ryszard przywołał postacie kapłanów wywodzących się z naszej wspólnoty parafialnej. Zakończył rozważanie słowami: „Bóg pochyla się gdy widzi wysiłek człowieka zdążającego ku niebu od chrztu poprzez sakramenty święte aż do namaszczenia i dojścia do celu gdzie nas oczekuje ze Świętymi w niebie, także ze Świętym Rochem Wyznawcą. Naśladujmy Jego wiarę, nadzieję i miłość złożoną w Bogu. Po zakończenie Eucharystii trwała nadal Adoracja. Niesamowity był nastrój tej pasterki, która ze Święta Matki Bożej Zielnej przeprowadziła nas w dzień wspomnienia narodzin dla nieba naszego niebieskiego Patrona.( galeria 4).
     O godz. 8:00 Ks. Kan. Zbigniew Mielcarek przewodniczył Mszy Świętej wotywnej. . Homilię w czasie tej Mszy Świętej wygłosił Kan. Kan. Henryk Sikora proboszcz parafii pw. Świętego Rocha Radostowie, diecezjalny duszpasterz rolników. Nawiązał w niej do postawy litości i miłosierdzia. Podkreślił, że „ Święty Roch ciągle ten obraz Chrystusa pełen litości, zatroskania, tej życzliwości, pomocniczości nosił w swoim sercu. On sam pozostaje żywym przykładem dla każdego z nas, właśnie tego, co Chrystus nam jako zadanie zalecił: „ Błogosławieni miłosierni”. W dalszej części homilii Ks. Kan. Henryk podkreślił, że powołani do czynienia miłosierdzia są wszyscy. Zaakcentował, że współczesny świat bardzo potrzebuje świadków miłosierdzia. Powiedział m.in. „ Ten nasz Święty sprzed wielu wieków, dzisiaj nas ludzi nowoczesnych bogatych w różne dobra materialne chce ubogacić innym bogactwem( …) Czyż nie potrzeba nam ludzi takich apostołów z tym gestem, sercem na dłoni, takich właśnie jak ten nasz Święty”. Kaznodzieja zachęcał zebranych, by ten odpustowy dzień był czasem mobilizacji do czynów miłosierdzia, ale także czasem dziękczynienia za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy od Boga i bliźnich.
     Po tej Mszy Świętej odbył się obrzęd błogosławieństwa zwierząt. W tym roku dokonał go Ks. Bp Łukasz Buzun . Tradycyjnie już na obrzęd przybyli ze swoimi zwierzątkami nie tylko mikstaccy parafianie, ale pielgrzymi i turyści z najodleglejszych zakątków kraju. W tej przedziwnej procesji, która jak zwykle przechodziła przed bramą prowadzącą do Sanktuarium zobaczyć można było prawie całą Arkę Noego. Były konie, kucyki, krowy (co prawda tylko trzy), cielątka wiezione na przyczepie, świnki morskie, chomiki, małe i duże króliki, psy i koty różnych ras i wielkości, szynszyle, gołębie, gęś ,kura i kaczka niesione przez swych właścicieli, papugi, a nawet jaszczurka, szynszyle, kameleon i wiele innych zwierząt. Wszystkich nie sposób wymienić. Obrzęd błogosławieństwa zwierząt zakończyło wypuszczenie prze ks. Biskup i ks. kustosza gołębi, które symbolizują pokój, ale także Ducha Świętego. Była to niezwykle barwna „procesja”, gdyż właściciele zwierząt dokładają wszelkich starań, by ich zwierzęta prezentowały się w tym dniu jak najpiękniej. Warto tu także podkreślić, że żywiołowe komentarze Ks. Biskupa nadały dodatkowego kolorytu tej jedynej i niepowtarzalnej procesji.
     Obrzęd błogosławieństwa jest bardzo widowiskowy, ma co trzeba podkreślić głęboką wymowę religijna. Święty Roch jest opiekunem zwierząt domowych, stąd w dniu jego wspomnienia w Mikstacie przyprowadza się zwierzęta, by zostały pobłogosławione. Ma to je chronię przed chorobami i zapewnić im opiekę w Rocha. Po błogosławieństwie zwierząt wielu, zwłaszcza młodszych uczestników uroczystości odpustowych udało się na „budy” ( galeria 5).
     O godz. 11:00. Odprawiona została uroczysta suma odpustowa .Przewodniczył jej Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej Łukasz Buzun. Na początku Mszy św. pielgrzymów, przedstawicieli władz gości powitał ks. kan. Krzysztof Ordziniak.
     Homilię w czasie tej Mszy Świętej wygłosił Ks. Bp Łukasz Buzun. Nawiązując do miejsca położenia sanktuarium i słów Ewangelii(z Kazania na Górze) powiedział: „ to miejsce skłania nas do tego, by przyjrzeć się rzeczywistości, w której żyjemy w świetle Ewangelii, aby spojrzeć na siebie świetle wiary, nadziei, miłości, bo tym żył święty Roch, patron dzisiejszego dnia i tego miejsca. Człowiek ośmiu błogosławieństw”. Ks. Bp podkreślił, że to co nas otacza, dobra tego świata są potrzebne, ale nie zaspokoją nigdy pragnienia człowieka. Wskazał, przywołując słowa św. Augustyna, że największym pragnieniem człowieka jest pragnienie bliskości Boga. Podkreślił potrzebę ożywienia pragnienia bliskości Boga za wstawiennictwem św. Rocha. Kaznodzieja podkreślając nasza zależność od innych ludzi powiedział: „ To co dajemy, to też otrzymujemy. Jeśli jesteśmy producentami jakiegoś zła, to tez to zło będzie nas dotykało, jeśli siejemy dobro, to to dobro wydaje owoce nie tylko w życiu innych ludzi, ale także w życiu każdego z nas”. Ks. bp zaakcentował, że św. Roch był człowiekiem zapalonym miłością, odkrył swoje powołanie, którym była służba bliźnim. Jeśli zbraknie tej miłości człowiek traci sens, „bo miłość napełnia ludzkie serca sensem”. Zwrócił uwagę na potrzebę pobudzania wiary w obecność Chrystusa w sakramentach. Ks. bp podkreślił znaczenie sakramentu bierzmowania, który uzdalnia nas do roztropnego korzystania z dóbr tego świata. Kaznodzieja zwrócił uwagę na potrzebę kształtowania swego wnętrza, na właściwe spojrzenie na otaczająca nas rzeczywistość. Wskazał, że „ Święty Roch oddał życie dla Chrystusa i dla drugiego człowieka. Miłość nie zna granic- kontynuował kaznodzieja- cnota ma swoje granice, ale tutaj jeśli chodzi o miłość to nie ma ona granic”. Kierując do zebranych słowa zachęty do pracy nad sobą, do przemiany swego życia Ksiądz Bp stwierdził, że człowiek współczesny często zwalnia się z pracy nad sobą. Hierarcha podkreślił, że święci są osobami nam bliskimi, rozumiejącymi nas, bo sami przeszli przez wiele trudności.
     Kończąc homilię ks. bp powiedział „ Niech ten dzisiejszy dzień ubogaca nasze życie, nasze rodziny. Jest to także spotkanie, które ma wymiar społeczny i też rodzinny. Potrzebne nam są takie spotkania, potrzebne są nam święta, potrzebna nam jest świętość, żeby rozświetlała nasze życie i napełniała je radością , która jest pragnieniem i pokojem, które jest pragnieniem każdego serca”.
     Po Mszy Świętej alejkami cmentarnymi odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem oraz relikwiami św. Rocha. Przed procesją została odmówiona Litania do Świętego Rocha. Po końcowym błogosławieństwie odśpiewano pieśń „ Boże cos Polskę…”
     Po uroczystej sumie uczestnicy V edycji Szkoły Świętego Rocha rozdawali małe chlebki, które uczestnicy uroczystości odpustowych zabierają do domów, by dzielić się nimi z bliźnimi, tak jak nasz Patron dzielił się miłością. Po sumie odpustowej nadszedł czas radosnego biesiadowania. Dla pielgrzymów został przygotowany posiłek w cieniu drzew poniżej Sanktuarium, a parafianie wraz ze swoimi gośćmi udali się na odpustowy obiad do domów ( galeria 6).
     O godz. 18:00 swoje spotkanie z niebieskim Patronem przeżywali najmłodsi parafianie. W intencji dzieci naszej parafii modlił się Ks. Wikariusz, który także skierował do zebranych słowa rozważania. Podkreślił w nich znaczenie przykładu rodziców dla odkrycia i doświadczenia Boga w życiu przez dzieci. Powiedział m.in.: „ Dzieciom łatwiej jest kupić jakieś rzeczy, żeby były ładnie ubrane(…) łatwo jest dać rzeczy materialne, ale to co najtrudniej dać tym dzieciom Pana Boga”. Podkreślił, że dzieci patrząc na dorosłych szukają tego Boga w ich życiu. Ks. wikariusz zachęcił rodziców do refleksji nad tym jakiego Boga widzą ich dzieci w ich życiu.
     Po Eucharystii kapłani udzielili dzieciom indywidualnego błogosławieństwo. Kazde dziecko otrzymało pamiątkowy obrazek i słodycze. Procesja z Najświętszym Sakramentem i relikwiami naszego niebieskiego Patrona powróciła do kościoła farnego ( galeria 7).
     Uroczystości odpustowe A.D. 2016 dobiegły końca. Jako ciekawostkę może warto podać, że uczestniczył w nich trzyletni Roch, który wraz z rodzicami przyjechał na odpust aż z Belgii.
     Nasze uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt w grudniu 2015 roku zostały wpisane na Krajowa Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To oczywiście powód do radości i dumy, ale i wyzwanie. Trzeba bowiem podjąć działania mające na celu przekaz pięknych tradycji odpustowych. Chociaż, chyba nie musimy się zbytnio martwić, bo rośnie nam kolejne pokolenie czcicieli Świętego Rocha. Pięknie prezentowali się nasi młodzi parafianie w „ firmowych koszulkach” Szkoły Świętego Rocha…
     Ciszej zrobiło się w godzinach wieczornych wokół Sanktuarium, ale wielu nawiedzało Sanktuarium, spacerowało cmentarnymi alejkami zatrzymując się przy grobach swoich bliskich.
     A znów za rok, 16 sierpnia odbędą się uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt.

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie