HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D











Kwietniowe spotkanie
w Szkole Świętego Rocha

16.04.2022r.


„Każdy może do Rochowej Szkoły przyjść, Jeśli tylko chce…”

     W kwietniu w zasadzie odbyły się dwa spotkania uczęszczających do Szkoły Świętego Rocha. Pierwsze z nich w Niedziele Palmową po Mszy Świętej. Osoby, które uczestniczyły w tym dnia we Mszy świętej o godz. 10:30 zapewne zauważyły, że część dzieci przygotowała naprawdę piękne i duże palmy. Byli to uczestnicy spotkań w Szkole Świętego Rocha. Po Eucharystii zgromadziły się na chwilę przy zakrystii. Nie zabrakło słów uznania ze strony księdza Kustosza za wykonanie zadania. Był i drobny upominek na zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
     Drugie spotkanie odbyło się w sobotę 23 kwietnia w salce kominkowej. Rozpoczęło się modlitwą, którą poprowadził ks. kan. Krzysztof. Uczestnicy spotkania usłyszeli od ks. kustosz kolejne miłe słowa o ich zaangażowaniu. Rzeczywiście dzieci z wielkim zaangażowaniem podejmują wszelkie zadania. Ksiądz Krzysztof rozmawiał z dziećmi o okresach liturgicznych w roku kościelnym, koncentrując się okresie Wielkanocnym. Wyjaśnił dzieciom, czym jest czym jest oktawa. Stało się to okazją do rozmowy o „białym tygodniu”. Ksiądz Kustosz wyjaśnił Wam skąd się wzięło określenia biały tydzień. Część dzieci uczestniczących w spotkaniach przystąpiła już do I Komunii św. Zaznaczył, że dawniej sakrament chrztu św. udzielany była raz w roku w uroczystość Zmartwychwstania.
     Podczas kwietniowego spotkania ksiądz Kustosz zabrał dzieci w daleką podróż do Ziemi Świętej. Co prawda była to wędrówka po mapie, ale pewnie wszyscy wiedzą, że po śmierci rodziców św. Roch wyruszył na pielgrzymi szlak. Ksiądz Krzysztof pragnie, by dzieci naśladowały w życiu św. Rocha w dobroci, służbie bliźnim, ale także w poznawaniu ciekawych miejsc, których nie brakowało na jego pielgrzymim szlaku.
     Zajrzał z dziećmi do Betlejem, miejsca, gdzie narodził się Jezus, do Nazaretu, gdzie mieszkał i do Jerozolimy, gdzie udał się z rodzicami i zgubił, kiedy miał 12 lat. Przy tej okazji ks. Kustosz zwrócił uwagę dzieciom, że my także możemy łatwo w życiu zgubić Jezusa jeśli się nie modlimy, nie uczęszczamy na Mszę św., kiedy grzeszymy. Ta wędrówka zaprowadziła po mapie zaprowadziła dzieci do oddalonego o 12 km od Jerozolimy miasteczka Emaus. Tu nie mogło oczywiście zabraknąć nawiązania do odbywającej się w naszej parafii procesji Emaus, która odbywa się w Niedzielę Zmartwychwstania, a jej droga prowadzi z fary do sanktuarium. Potem pojawiła się kolejna mapa, na której zaznaczony był podział Polski na diecezje. Nasi młodzi parafianie szybciutko odnaleźli diecezję kaliską i leżący na jej terytorium dekanat mikstacki. Oni już wiedza jakie parafii należą do dekanatu mikstackiego.
     Wielkimi krokami zbliża się miesiąc maj i nabożeństwa majowe. Ksiądz Kustosz zapraszał dzieci do udziału w nich. Zachęcał, by w role pastuszków podczas majowego nabożeństwa fatimskiego wcielili się uczestnicy Rochowych spotkań.
     W końcowej części spotkania dzieci poznały historię fasolki z monstrancją i pewnie spróbują ją wyhodować. Czekamy na nasiona…
     Nie przypadkowo na spotkaniu znalazła się mapa. Dzieci mają naszkicować mapę Mikstatu, nanieść na niej kapliczki i wyruszyć w maju ze swoimi bliskimi na pielgrzymi szlak, by je nawiedzić.
     Przed uczestnikami spotkań w Rochowej Szkole jeszcze jedno zadanie, w wykonaniu, którego będą potrzebowali Waszej pomocy. Na kolejne spotkanie mają przyprowadzić osobę, która nigdy w Szkole Świętego Rocha. Nie odmawiajcie im, gdy Was poproszą byście poszli z nimi. Może i Wam się te spotkania spodobają. Przyjdźcie, zapraszamy serdecznie!
     Wspominaliśmy o pięknych palmach wykonanych przez uczestników spotkań w Szkole Świętego Rocha. Zobaczcie sami:

https://drive.google.com/file/d/1ehGDt_Zhsq0LtTRXwYKKtfYn9pGL9Bvq/view?usp=sharing


Zdjęcia



Copyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie