HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Zakończenie rorat
w naszej wspólnocie parafialnej

23.12.2015r.


     Pan jest blisko, naprawdę blisko. Przed nami jedyna, niepowtarzalna noc, noc Narodzenia Pana. To szczególny czas. Staraliśmy się jak najlepiej na to niezwykłe spotkanie z Bożą Dzieciną przygotować. 29 listopada rozpoczął się tegoroczny Adwent, czas czuwania i oczekiwania na przyjście Pana. W tym okresie w kościołach w całej Polsce odprawiana jest Msza Święta ku czci Najświętszej Maryi Panny- roraty. W kościele w tym czasie płonęła przy ołtarzu dodatkowa świeca tzw. roratka, symbolizująca Maryję. Mroki świątyni rozpraszały lampiony, z którymi dzieci przychodziły na roraty. Warto zauważyć bardzo liczny udział dzieci w tegorocznych roratach.
     W naszej wspólnocie parafialnej roraty odprawiane były o godz. 17:15. Tegoroczne roraty przeżywaliśmy pod hasłem: Drzewo życia. Chrzest źródłem miłosierdzia.
     Towarzyszyło nam w czasie rorat stylizowane drzewo, na którym codziennie pojawiała się naklejka z kolejną prezentowaną postacią. Jako pierwsza pojawiła się postać Mieszka I władcy Polski, który w 966 roku przyjął Chrzest. Mniejszą plansze otrzymały dzieci w pierwszym dniu rorat, zaś w kolejnych dniach naklejki z postaciami ważnymi dla historii chrześcijaństwa w Polsce. W kolejnych dniach prezentowane były postacie: Świętego Wojciecha, św. Braci Męczenników, św. Jacka, św. Królowej Jadwigi, św. s. Faustyny, św. Jana Pawła II, Marianny Popiełuszko od, której możemy się uczyć trudnej sztuki przebaczania. Wielu świętych i błogosławionych „ wyrosło” na drzewie życia, które swoimi korzeniami sięga do Chrztu Polski w 966 roku.
     Roraty były czasem poznawania życia i dróg wiary, tych, którzy przyjęli Chrzest Święty i byli świadkami wiary, nie zawahali się podejmować czynów miłosierdzia w swoim życiu. Także my, przed kilku, kilkunastu, a może kilkudziesięciu laty zostaliśmy przyniesiony przez naszych rodziców do kościoła i zostaliśmy ochrzczeni. Czy dzięki łasce wiary, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym doznając miłosierdzia świadczymy je innym.
     Może to właśnie postacie poznane podczas rorat pomogą nam odnaleźć drogę do Boga.
     Ostatnia Msza Święta roratnia A. D. 2015 została odprawiona 23 grudnia, oczywiście przy licznym udziale dzieci. Tegoroczne rozważania roratnie prowadził dla dzieci Ks. Paweł. Na ostatnie roraty dzieci przyniosły plansze. Podsumowanie rorat nastąpi 6 stycznia 2016 roku, ale już dziś każde dziecko otrzymało dyplomik za udział w roratach i szopkę. Dzieci przygotują w swoich domach miejsce dla Jezusa, bo jak podkreślał Ks. Paweł, trudno obchodzić urodziny bez Solenizanta.
     Pan jest blisko, naprawdę blisko… Czy znajdzie przygotowane mieszkanie w naszych sercach?ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie