HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DŚwięta Agata uczczona w naszej parafii

04.02.2024r.


„Panie Jezu Chryste, Ty przenikasz serce moje, Ty znasz moje życzenia, do Ciebie chcę należeć ze wszystkim, czym jestem i co posiadam.”(z modlitwy św. Agaty).

     W niedzielę, 4 lutego przezywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej uroczystości odpustowe ku czci św. Agaty dziewicy i męczennicy. Chociaż jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 5 lutego, jest ju ż tradycją, że uroczysta suma opustowa ku jej czci sprawowana jest w niedzielę. Od 18 lat sprawują ją kapłani z Domu Księży Emerytów im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. W tym roku przewodniczył jej i homilię wygłosił p.o. dyrektora Domu ks. Mateusz Kasprzak. Słowa powitania skierował do przybyłych kapłanów i przypomniał miejsca ich posługiwania przed przejściem na emeryturę ksiądz Proboszcz Krzysztof.
     W słowie skierowanym do zebranych w mikstackiej świątyni kaznodzieja podkreślił, że w Ewangelii usłyszeliśmy słowa o Jezusie, który przyszedł zbawić świat, dokonywał cudów uzdrowienia, wypędzania złych duchów, cudów wskrzeszenia. Zaakcentował, że ludzie którzy żyli w czasach Jezusa chcieli Go spotkać, być tam, gdzie On był, bo wierzyli, że i oni mogą doświadczyć cudu w swoim życiu. Nawiązując do I czytania z księgi Hioba, celebrans podkreślił, że my podobnie jak Hiob możemy doświadczać trudności i cierpienia w naszym życiu. Zaakcentował, że spoglądamy wtedy na Jezusa, który ma moc uzdrawiania i dodawania sił do przeżywania tego co nas w życiu codziennym spotyka. Jak podkreślił ks. Mateusz doświadczyła tego w swoim życiu św. Agata, która poddawana była ciężkim torturom, gdyż pozostawała wierną złożonym Bogu przyrzeczeniom zachowania dziewictwa. Najokrutniejsze tortury nie były w stanie złamać postawy wierności młodej chrześcijanki. Kaznodzieja podkreślił, że tej wierności złożonym obietnicom mamy się uczyć od św. Agaty. Kontynuując celebrans zaznaczył, że dziś stawiamy sobie pytanie co zrobi, żeby być świętym. Wskazał, że święci są między nami i każdy z nas może sobie tę świętość wypracować przez życie wiarą i Ewangelią. Zaznaczył, że Eucharystia jest dla nas zaproszeniem do czerpania z łask z niej wypływających.
     Nawiązując do postaci św. Pawła przypomniał, że był on prześladowcą chrześcijan, ale spotkanie z Jezusem w drodze do Damaszku, odmieniło jego życie –z prześladowcy stał się tym, który głosił Chrystusa. Ksiądz Mateusz podkreślił, że to przykład życia wiarą, który ukazują nam święci. Zaznaczył, że w dzisiejszym świecie widzimy jak wielu ludzi odchodzi od Kościoła. Często przyczyną jest brak wiary, wiedzy, ale także brak znajomości Jezusa, brak zasłuchania się w słowo Boże.
     Celebrans podkreślił, że św. Agata, kiedy poddawana była torturom i poniosła śmierć męczeńską miała 16 lat, czyli tyle ile młodzież przystępująca obecnie do sakrament bierzmowania, sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Kaznodzieja pytał, co się potem dzieje z tą wiarą, dojrzałością chrześcijańską? Brakuje nam pragnienia życia zgodnego z przykazaniami, miłości bliźniego, uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Kontynuując ks. Mateusz zwrócił uwagę, że ze wszystkimi sakramentami związane są przyrzeczenia, obietnice, które mają nam pomagać wzrastać w wierze, stąd tak ważna jest wierność złożonym przyrzeczeniom. Zachęcał zebranych, by w swoją codzienność wprowadzili poznawanie Chrystusa przez jego słowo, ale i na modlitwie. Zwrócił uwagę, że powinniśmy być ludźmi szukającymi Jezusa w sakramentach i drugim człowieku. Kończąc powiedział: „Niech święta Agata wspiera każdego z nas, abyśmy byli wierni naszym przyrzeczeniom, abyśmy byli wierni Ewangelii, sakramentowi chrztu, który otrzymaliśmy. Chociaż dzisiaj nie musimy cierpieć z powodu wyznawanej wiary, to chciejmy być odważnymi głosicielami Chrystusa w naszym życiu, w naszych domach, rodzinach i wszędzie tam, gdzie na co dzień żyjemy. Amen”.
     Przed końcowym błogosławieństwem ks. Mateusz przy ołtarzu św. Agaty odmówił litanię do świętej Patronki, a następnie pobłogosławił chleb, sól i wodę. Chleb św. Agaty ma chronić przed pożarami, przebywającym z daleka od domu ma pomóc przeżyć rozłąkę z najbliższymi. Mają także chronić przed pożarami, podróżujących i kierowców przed nieszczęśliwymi wypadkami, podane zwierzętom mają chronić je przed chorobami.
     Ks. Mateusz skierował słowa podziękowania do ks. Proboszcza za przekazywanie intencji do Domu Księży Emerytów, gdzie sprawowane są msze św. gregoriańskie za zmarłych z naszej parafii.
     Kolejny raz kapłani z Domu Jana Pawła II przeżywali wraz z nami uroczystości odpustowe ku czci św. Agaty, młodziutkiej dziewicy i męczennicy. Dziękujemy im za ich świadectwo wiary, za to, że mimo różnych dolegliwości przybyli, by służyć nam w tym szczególnym dla naszej wspólnoty dniu.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2024 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie