HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DBetlejemskie Światło Pokoju
w naszej wspólnocie

20.12.2020r.


„Światło z Betlejem nową światu da nadzieję!
Pokoju płomyk niech ogrzewa nas!” (z piosenki)


     Uroczystość przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju odbyła się na Jasnej Górze 13 grudnia, ale w związku z pandemią koronawirusa i limitem osób mogących uczestniczyć we Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej nie uczestniczyli niej w sposób bezpośredni mikstaccy harcerze. Mogli w niej uczestniczyć przedstawiciele poszczególnych Chorągwi ZHP. Mszę te sprawował, homilię wygłosił i błogosławieństwa zebranym udzielił ks. abp Wacław Depo. Podczas tej mszy Świętej odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju we mszy św. Tegoroczna akcji Betlejemskie Światło Pokoju przebiega pod hasłem „Światło służby”.
     Za pośrednictwem nielicznej grupy braci harcerskiej zgromadzonej na Jasnej Górze Betlejemskie Światło Pokoju trafiło potem do hufców, szczepów, drużyn w całym kraju. Dotarło także do 1 Szczepu Ziemi Mikstackie im. Powstańców Wlkp. Druhny i druhowie zanoszą teraz to wyjątkowe światło wraz z przesłaniem pokoju tak bardzo potrzebnego nam wszystkim do parafii, urzędów, zakładów pracy.
     20 grudnia podczas mszy świętej sprawowanej o godz. 11:00 przez ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka Betlejemskie Światło Pokoju zostało przekazane przez harcerzy dla naszej wspólnoty parafialnej. Przed rozpoczęciem Eucharystii harcerze wnieśli i ustawili Światło Pokoju przed ołtarzem. Po końcowym błogosławieństwie od tego światła zapalony został lampion, który pozostał w naszym kościele. Uczestniczący we mszy wierni zabrali Betlejemskie Światło Pokoju do swoich domów. Do wigilii Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka dni. Płonące w kościele i w naszych domach Betlejemskie Światło przypomina nam i mobilizuje nas do czuwania, bo dzień narodzenia Bożej Dzieciny jest już blisko, naprawdę blisko.
     Niedziela była także dniem kończącym rekolekcje parafialne, które rozpoczęły się w czwartek 17. grudnia. Przebiegały pod hasłem: Święty Józef patron na nasze czasy”. Hasło to nawiązywało do ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Świętego Józefa.
     Mimo panującej pandemii koronawirusa Betlejemskie Światło Pokoju płonie w mikstackim kościele i w domach wielu parafian, którzy w Wigilijną noc będą mogli rozgrzać swoje serca przy ogniu, został zapalony w miejscu, gdzie Słowo stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas, by nas zbawić, ale także po to, by już żaden człowiek na ziemi nie czuł się samotny.
     Chociaż od Betlejem dzielą nas tysiące kilometrów stało się nam ono bliższe.
     Przybliżyło się do nas Betlejem… Niech to światło z Betlejemskiej Groty zbliży do siebie także ludzi.


Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2020 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie