HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Święto Miłosierdzia Bożego
w naszej wspólnocie
Rozpoczęcie sezonu motocyklowego

03.04.2016r.


     3. kwietnia, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy obchodziliśmy w Kościele Święto Miłosierdzia Bożego. W tym roku obchodzone ono było w czasie szczególnym Jubileuszu Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Przygotowania do tego Święta rozpoczęliśmy w Wielki Piątek odprawiając Nowennę przez dziewięć kolejnych dni Nowennę do Bożego Miłosierdzia. Bogaty w wydarzenia był ten wyjątkowy, jak wskazują zapiski Dzienniczku s. Faustyny dzień w naszej wspólnocie.
     O godz. 9:30 w kościele farnym sprawowana była Msza Święta za czcicieli Bożego Miłosierdzia z Mikstatu i Komorowa. Nie mogło oczywiście w tym dniu zabraknąć Koronki do Miłosierdzia Bożego. Tę odmówiliśmy przepełnieni wiarą i ufnością w obietnice złożone przez samego Jezusa s. Faustynie w naszym Sanktuarium o godz. 15:00. Polecaliśmy w niej naszych zmarłych, ale także nas samych. Potrzebują Bożego Miłosierdzia nasi zmarli, ale potrzebujemy także my sami. A jak zapowiedział Jezus „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). Wielu z nas skorzystało z tego szczególnego czasu łaski.
     W tym roku po raz czwarty w naszej wspólnocie w Święto Miłosierdzia po koronce odprawione zostało nabożeństwo Drogi Światła, czyli czternaście spotkań ze zmartwychwstałym Panem. Na ołtarzu ustawiona została figura zmartwychwstałego Pana i 14 paschalików, które podczas rozważań kolejnych spotkań ze zmartwychwstałym Panem były odpalane od paschału. ( galeria 1). Był to dla nas czas zadumy i refleksji nad naszym spotkaniem i doświadczenia zmartwychwstania Pana.
     Po zakończonym nabożeństwie sprawowana była Msza Święta. Od czterech lat właśnie w Święto Bożego Miłosierdzia odbywa się w naszym Sanktuarium otwarcie sezonu motocyklowego. W związku z tym przybywają w tym dniu do naszego sanktuarium właściciele pojazdów jednośladowych, by prosić o Boże błogosławieństwo dla siebie, rodzin, innych użytkowników dróg. W ich intencji modlił się podczas Eucharystii Ks. Kan. Krzysztof , zaś Ks. Paweł prosił o potrzebne łaski dla czcicieli Bożego Miłosierdzia z Mikstatu i Komorowa. (galeria 2)
     Homilię w czasie tej Mszy Świętej wygłosił Ks. Kan. Krzysztof, który nawiązując do słów Ewangelii zwrócił uwagę na podobieństwo w naszej postawie wobec wiary z postawą św. Tomasza. Podkreślił, że łatwo nam jest wierzyć i trwać przy Jezusie wtedy kiedy wszystko w życiu nam się układa, trudniej chwilach prób, doświadczeń. Zaapelował do zebranych:„ Pamiętajmy, niewiara i nieufność bardzo ranią przepełnione miłosierdziem Serce Jezusa. Nie bądźmy zatem niedowiarkami. Nie traćmy ufności w nieskończone miłosierdzie Boże. Niech najczęstsza modlitwą będą słowa: JEZU, UFAM TOBIE”. Nie zabrakło także słów skierowanych w sposób szczególny do kierowców. Ks. Kan. zwrócił uwagę na potrzebę postawy miłosierdzia, ale także szacunku dla życia ludzkiego. Przywołał słowa z Dokumentu Papieskiej Rady ds. Migrantów i Podróżnych wydanego w 2007 roku: „Odpowiedzialność moralna użytkownika drogi, kierowcy lub pieszego, wynika z obowiązku poszanowania dla piątego i siódmego przykazania: „Nie zabijaj” i „Nie kradnij”. (pkt. 47) „Prawo moralne zakazuje wystawiania kogokolwiek na poważne niebezpieczeństwo bez poważnej przyczyny, jak również odmówienia pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie. Z drugiej strony, Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że „cnota umiarkowania uzdalnia do unikania wszelkiego rodzaju nadużyć dotyczących pożywienia, alkoholu, tytoniu i leków. Ci, którzy w stanie nietrzeźwym lub na skutek nadmiernego upodobania do szybkości zagrażają bezpieczeństwu drugiego człowieka i swemu własnemu – na drogach, na morzu lub w powietrzu – ponoszą poważną winę”( pkt 48).
     Po Eucharystii wszyscy udali się na parking. Tu Ks. Kan. po odmówieniu specjalnej modlitwy dokonał poświecenia wszystkich jednośladów i małych rowerków i wielkich motorów. ( galeria 3)
     Nie zabrakło życzeń błogosławieństwa Bożego i opieki św. Krzysztofa. W czasie poświecenia odbyła się zbiórka ofiar na MIVA POLSKA, które zostaną przeznaczone na zakup rowerów dla katechistów pracujących na misjach.
     Po zakończeniu poświecenia kawalkada motocykli i i innych jednośladów przejechał na stadion, gdzie na uczestników otwarcia sezonu motocyklowego 2016 czekało wiele atrakcji.

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie