HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DTrwamy na nowennie przed odpustem
ku czci św. Rocha

13.08.2023r.


Święty Roch, oręduj u Pana we wszystkich naszych potrzebach, które są zgodne z Jego wolą…

     W Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha 16 sierpnia odbędą się wielkie uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt.
     Tradycyjnie, przygotowania duchowe do uroczystości rozpoczęły się 7. sierpnia. Od tego dnia codziennie w sanktuarium sprawowana jest msza święta, a po niej odprawiana nowenna, podczas której odczytywane są prośby i podziękowania składane na karteczkach przez parafian i licznie nawiedzających w tym okresie sanktuarium pielgrzymów.
     Od 2017 roku w czas przygotowania do uroczystości odpustowych wpisują się głoszone codziennie nauki rekolekcyjne. W tym roku w sanktuarium głosi je ks. Przemysław Kaczkowski, notariusz Kurii Diecezjalnej i rzecznik prasowy naszej diecezji.

Pierwszy dzień nowenny

     Przepełnieni wiarą w szczególną opiekę św. Rocha nad naszą wspólnotą przybyli wierni 7. sierpnia na godz. 18:30 do Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha, by uczestniczyć we mszy świętej sprawowanej w intencji próśb i podziękowań kierowanych do Boga przez wstawiennictwo św. Rocha w nowennie. Przed Msza św. odśpiewane zostały Godzinki o św. Rochu Wyznawcy.
     W pierwszym dniu nowenny przy ołtarzu stanęli ks. Przemysław Kaczkowski, ks. kan. Krzysztof Ordziniak, ks. kan. Andrzej Grabański.
     Rozpoczynając pierwszą naukę rekolekcyjną kaznodzieja przypomniał dzień 27 marca 2020 roku, kiedy to Papież Franciszek na Placu św. Piotra odprawiał nabożeństwo bez udziału wiernych. Podkreślił, że wyjątkowość ego nabożeństwa polegała na tym, że towarzyszyło nam poczucie strachu i osamotnienia spowodowane przez pandemię. Ojciec rekolekcjonista podkreślił, że w tym czasie wielu doświadczyło choroby i cierpienia ciała, ale w tym okresie pojawiły się także podziały między ludźmi. Podczas tego nabożeństwa Papież skierował do całego świata m.in. takie słowa „ Wydawało się nam, że możemy żyć zdrowi w chorym świecie”. Kontynuując kaznodzieja podkreślił, że przeżywając rekolekcje przygotowujące nas do odpustu św. Rocha – patrona od zarazy chcemy odkrywać na czym polega choroba tego świata. Zaznaczył, że oprócz chorób ciała znacznie niebezpieczniejsze są zarazy, które powodują, że świat jest chory. Zaakcentował, że zarazy dotykające świat mają początek w naszych sercach. Ksiądz Przemysław wskazał, że w tych rekolekcyjnych dniach będzie nam przewodziło Słowo Boże i św. Roch. Zaznaczył, że w pierwszym dniu nowenny św. Roch zaprasza nas do tego byśmy spojrzeli na rodzinę. Podkreślił, że każdy człowiek ma rodzinę. Ojciec rekolekcjonista podkreślił, że w rodzinie wszystko się zaczyna, to tu rodzi się wiara. Bez rodziny nie są możliwe jakiekolwiek zmiany. Kontynuując powiedział: „ Rodzina jest bogactwem Kościoła. Rodzina jest dla kościoła i dla świata wszystkim, bo tam rodzi się życie”. W dalszej części rozważania Ksiądz rekolekcjonista podkreślił, że rodziny dotknięte są wieloma zarazami. Wśród nich wymienił: przepracowanie rodziców, nieposłuszeństwo dzieci, brak szacunku dla starszych, brak autorytetów, brak poczucia sensu. Zaznaczył, że Kościół ukazuje rodzinę jako coś pięknego i o to, by takie były rodziny chcemy prosić św. Rocha. Ksiądz Przemysław wskazał, że zapewne każdemu rodzina kojarzy się z domem, do którego wracamy. Dalej kaznodzieja pytał co jest sercem domu, co jest w nim najważniejsze? Zaakcentował, że takim najważniejszym miejscem jest stół. Powiedział m.in. „ Stół niezależnie od tego, czy wielki, pięknie przyozdobiony, czy taki gdzieś w naszym domu skromny, może serwetką (…) stół jest miejscem, gdzie buduje się relacje”. Stół jest miejscem rozmów, świętowania. Kaznodzieja zachęcał, zebranych, by postawili sobie pytanie jaką rolę pełni stół w ich domu. Pytał, czy przy tym stole jest miejsce dla każdego? Czy są takie stoły, przy których dla nas nie ma miejsca. Ksiądz Przemysław zwrócił uwagę, że stół pojawia się w kilku miejscach na kartach Pisma Świętego. Zwrócił uwagę na ikonę Andrzeja Rublowa przedstawiającą Trójcę Świętą zasiadającą przy stole, na środku którego znajduje się patena z chlebem. Podkreślił, że ten stół ma cztery boki, trzy z nich są zajęte. Czwarty, to puste miejsce przy stole, przy którym zasiadł Bóg jest miejscem dla każdego człowieka. Kaznodzieja zaznaczył, że pokazuje nam to, że tam gdzie jest Bóg jest miłość i miejsce dla każdego. Jest to zaproszenie do tego byśmy stoły w naszych domach budowali na zasadzie otwartości, przebaczenia i miłości. Następnie Ojciec Rekolekcjonista przywołał opis uczniów zmierzających do Emaus, którzy przy stole przy łamani Chleba rozpoznali Jezusa. Kaznodzieja zaznaczył, że wielu ludzi nie przychodzi do kościoła, my tu jesteśmy, ale jak podkreślił, ci których tu nie ma czekają na nasze świadectwo. Aby tak się stało musimy przeżywać Eucharystię, łamać się chlebem nie tylko w kościele, ale w każdym miejscu w rodzinie, pracy mamy głosić Boże Słowo, dzielić się miłością, przebaczać sobie, dbać o relacje. Kaznodzieja zaapelował, by nasze stoły stawały się miejscem łamania chleba, miejscem dawania świadectwa o wierze,. Prosił byśmy nie bali przyznawać się do naszych słabości, słabości naszych rodziny, bo wtedy Bóg będzie mógł je dotknąć swoją uzdrawiającą łaską.
     Po Mszy św. została odprawiona nowenna do św. Rocha. Była też okazja do uczczenia relikwii.

II dzień nowenny

     W drugim dniu nowenny przy ołtarzu w naszym Diecezjalnym Sanktuarium św. Rocha stanęli ks. Przemysław Kaczkowski, ks. kan. Krzysztof Ordziniak, ks. kan. Andrzej Grabański. W nauce rekolekcyjnej ks. Przemysław zwrócił uwagę na znaczenie sakramentu pokuty i pojednania w naszym życiu. Przypomniał słowa papieża Franciszka wypowiedziane na pustym Placu Świętego Piotra w marcu 2020 roku: „Myśleliśmy, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie”. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że oprócz choroby ciała dotykają nas choroby duszy. One podobnie jak choroby ciała wymagają dookreślenia co nam dolega. Zwrócił uwagę, że coraz częściej ludzie nie dostrzegają grzechu, nie wstydzą się już go, ale chwalą się swoimi grzesznymi zachowaniami. Ksiądz Przemysław zwrócił uwagę, że wiele osób odkłada nieustannie przystąpienie do kratek konfesjonału. Zaznaczył, że łatwiej nam jest mówić o tym co nam się w życiu udało, co osiągnęliśmy, co dobrego zrobiliśmy, niż przyznawać się do tego co nam w życiu nie wyszło, co złego uczyniliśmy. Kaznodzieja zaapelował do zebranych, by nie odkładali sakramentu pokuty i pojednania, bo Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem. Wyjaśnił, że powodem dla którego przystępujemy do kratek konfesjonału jest popełniony grzech, a nie święta, uroczystości rodzinne, czy odpust. Kontynuując kaznodzieja zwrócił uwagę na problem przebaczenia. Zwrócił uwagę, że powinniśmy przebaczać bliźnim nieskończoną ilość razy. Zaznaczył, że często tego przebaczenia potrzebują nasi najbliżsi, że trudno nam jest wyciągnąć ręką do pojednania.
     Wiele cennych wskazówek usłyszeliśmy podczas tej nauki. Zapewne pomogły one wielu osobom głębiej zrozumieć istotę tego tak ważnego dla naszego rozwoju duchowego sakramentu, ale i skłoniły do refleksji nad tym, czy są w naszym życiu osoby, którym nie chcemy nie potrafimy przebaczyć. Po Mszy świętej uczestniczyliśmy w nowennie. Tak wiele próśb i podziękowań popłynęło ku niebu z mikstackiego sanktuarium.

Trzeci dzień nowenny

     Przy ołtarzu ponownie stanęli ks. Przemysław Kaczkowski, ks.kan. Krzysztof Ordziniak i ks. kan. Andrzej Grabański. Kapłani modlili się za zmarłych prosząc o nich o radość życia wiecznego.
     W trzecim dniu rekolekcji ks. Przemysław pochylał się nad kolejną zarazą współczesnego świata - materializmem Rozpoczynając przypomniał, że Roch szybko stracił rodziców, odziedziczył po rodzicach majątek i wtedy w sercu usłyszał głos „Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie”. Ksiądz Przemysław podkreślił, że są to słowa, które wszyscy znamy, ale jak do nich podchodzimy. Roch, kiedy usłyszał słowa Jezusa wykazał się wielkim posłuszeństwem, sprzedał wszystko co miał rozdał ubogim i zyskał skarb w niebie. Następnie przywołał postać Edyty Stein, która jako pierwsza kobieta w historii uzyskała tytuł doktora filozofii. Zaakcentował, że miała przed sobą wspaniałe życie, mogła zrobić karierę w pewnym momencie zaczyna się interesować nauką katolicką, czyta Pismo Święte, dzieła wielkich mistyków. Pod wpływem lektury dziejów duszy św. Teresy Wielkiej stwierdza, że to jest prawda. Przyjmuje chrzest i robi -jak podkreślił kaznodzieja – chrześcijańską karierę, wstępuje do zakonu karmelitańskiego rezygnując ze wszystkiego z kariery, przyjaciół, sławy, bo dla niej najważniejsze było słowo Chrystusa. Kaznodzieja zaakcentował, że święty Roch w tym przedodpustowym czasie ukazuje nam kolejną zarazę, jest nią materializm, czyli przywiązanie do tego co doczesne, brak spojrzenia na wieczność. Ksiądz Przemysław podkreślił, że znamy słowa Pana Jezusa, że mamy przede wszystkim troszczyć się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam dodane. Jednocześnie kaznodzieja zaakcentował, że wszystko wskazuje na to, że ta zasada jest odwrócona. Podkreślił, że współczesny człowiek chce się dorobić, zapewnić bezpieczeństwo materialne sobie i bliskim. Nie myśli, albo odkłada myślenie o Królestwie Bożym na starość. Kaznodzieja zachęcał byśmy zastanowili się jak planujemy czas w niedziele i święta. Jakie miejsce w tym naszym planie zajmuje Eucharystia. Zaznaczył, że jeśli odkładamy sprawy Boże na koniec, a Bóg nie zajmuje pierwszego miejsca w naszym życiu to panuje chaos, poczucie, że wciąż mamy za mało. Tracimy miłość, czas z najbliższymi, ale przede wszystkim wielki skarb zbawienia. Kaznodzieja zaakcentował, że jeśli otrzymaliśmy skarb wiary i zbawienia u początku naszego życia to powinniśmy pięknie żyć cały czas, stawiając Boga na pierwszym miejscu. Następnie Ksiądz Przemysław podzielił się z nami świadectwem posługi kapelańskiej szpitalu. Kontynuując podkreślił, że warto umieć sobie w życiu powiedzieć: wystarczy, bo jest coś ważniejszego życie wieczne. Kaznodzieja wyjaśnił, że mówiąc o materializmie nie mamy na myśli zasobności portfela, ale o nasze przywiązanie do doczesności. Zaakcentował, że warto byśmy otwierali się na Słowo Boże. Nawiązując do słów Ewangelii mówiącej o pannach mądrych i głupich. Te drugie zabrały lampy, ale nie zabrały oliwy. Ksiądz Przemysław zwrócił uwagę, że wszyscy zostaliśmy wyposażeni w narzędzie –wiarę. Podkreślił, że ważne jest byśmy nie byli chrześcijanami z nazwy, byśmy nie tylko o Bogu potrafili opowiadać, ale byśmy żyli wiarą na co dzień. Kończąc kaznodzieja podkreślił, że Roch wyrzekł się wielu rzeczy, ale zyskał świętość. Zachęcał byśmy byli odważni w wyznawaniu wiary.
     Czas bezpośredniego przygotowania do odpustu ku czci św. Rocha trwa. Przez kolejne dni przychodząc do sanktuarium na Eucharystię będziemy wsłuchiwać się w nauki, które pomogą nam w Bożym Duchu przeżyć odpustowy czas, pomogą nam otworzyć się na Bożą łaskę. Wykorzystajmy więc ten rekolekcyjny czas. Zapewne będzie to dla nas piękny duchowo czas, czas refleksji, ale i trudnej pracy nad sobą.

Linki do nagrań nauk rekolekcyjnych:
Dzień 1.
https://drive.google.com/file/d/1JizMv8io9tks5EMw9R2x3HoHqMRwDJYM/view?usp=sharing

Dzień 3
https://drive.google.com/file/d/1MykSZTF_hyQC-kBlhqBDiWD_XRQiF-Ku/view?usp=sharing


Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2023 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie