HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DŚwięta Trójca uczczona w Mikstacie

04.06.2023r.


„Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu:
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
temu, który jest w Osobach trojaki,
w Bóstwie jednaki”(z pieśni)


     W niedzielę po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego obchodziliśmy w Kościele Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Niezwykle bogata w wydarzenia była niedziela 4. czerwca w mikstackiej wspólnocie parafialne. W tym dniu obchodzona była uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która od stuleci patronuje kościołowi farnemu. Dzień odpustu, to dla każdej wspólnoty wielkie święto. W dzień uroczystości Trójcy Świętej rocznicę I Komunii Świętej przeżywały dzieci uczęszczające do klasy IV, a dzieci, które w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swego serca zakończenie „ białego tygodnia”.
     Uroczystą sumę odpustową odprawił i homilię wygłosił ks. Daniel Zarębski proboszcz parafii Czarnylas.
     W homilii celebrans zaakcentował, że spotykamy się z tajemnicą Trójcy Przenajświętszej i przywołał słowa św. Augustyna mówiące o tym, że Bóg Ojciec jest jak zapalona świeca, Syn jest jak zapalona świeca i Duch Święty jest jak zapalona świeca, ale światło jest jedno. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że słowa Ewangelii zdają się nie odnosić do Boga Trójjedynego, gdyż opowiadają one o spotkaniu Jezusa z Nikodemem, który stawia sobie pytanie kim jest Jezus. Przychodzi na rozmowę, która wiele mu wyjaśnia, ale nadal pełen jest pytań i wątpliwości. Celebrans zwrócił uwagę, że sercem usłyszanej Ewangelii są słowa: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Kontynuując pytał, „gdzie tu jest miejsce żeby się spotkać z Trójcą Świętą i dodał, myślę, że w tym co Jezus czyni z nim, czyli w spotkaniu”. Celebrans wyjaśnił, że jeśli spojrzymy na Boga Trójjedynego to jest to tajemnica bycia razem, bycia ze sobą w sposób najdoskonalszy. Bóg jest miłością z której mamy czerpać i do której mamy zdążać. Jezus pokazuje Nikodemowi jak ważna jest wspólnota. Ważną rolę w spotkaniu Jezusa z Nikodemem spełnia Duch Święty, który ma doprowadzić do tego, że prawda o tym, że Bóg umiłował świat …ma dojść do serca człowieka w podwójny sposób: przez tego, która głosi Dobrą Nowinę i przez przygotowanie serca człowieka tego, który tę nowinę słyszy. Kontynuując celebrans zaakcentował, że Nikodem, który usłyszał od Jezusa, że ma się na nowo narodzić, daje się Jezusowi poprowadzić. Dobra Nowina, którą usłyszał Nikodem doprowadziła go do tego, że uznał iż Jezus jest dla niego kimś ważnym. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że ważne byśmy przy Panu Bogu, przy Panu Jezusie przebywali, gdyż Pan Bóg zaprasza nas do wspólnoty z Nim i do bycia z Nim. Jest to zadanie dla każdego z nas – dodał celebrans. Zachęcał byśmy przyjrzeli się w jaki sposób my tworzymy wspólnoty. Zwrócił uwagę, że możemy tworzyć wspólnotę dobrą albo złą. Ksiądz Daniel zaakcentował, że jesteśmy zaproszenie do tworzenie wspólnoty na wzór Trójcy Przenajświętszej pełnej miłości. Zachęcał byśmy przychodzili do Jezusa, adorowali Go i prosili by nas prowadził. Musimy wyzbyć się egoizmu, by nasze wspólnoty były dobre. Kończąc celebrans powiedział: „ Otwórzmy nasze serca, by Bóg w Trójcy Jedyny, w którego wierzymy był dla nas źródłem naszej miłości, którą będziemy włączać we wspólnotę, która tworzymy. Amen”.
     Po zakończonej Mszy Świętej został wystawiony Najświętszy Sakrament i odmówiona Litania do Trójcy Przenajświętszej, a następnie odbyła się procesja eucharystyczna wokoło kościoła. Zakończyło ją błogosławieństwo.
     Trójca Święta towarzyszy nam każdego dnia i chociaż nie jesteśmy w stanie objęć rozumem jej istoty, to wierzymy w jednego Boga w trzech osobach. Tę tajemnicę objawił nam sam Jezus Chrystus.
     Oprawę muzyczna uroczystości przygotował chór parafialny prowadzona przez s. Beatę Czop.

Modlitwa do Trójcy Świętej:

O Trójco Święta, która przez łaskę
w mojej duszy mieszkasz.
Adoruję Cię.
O Trójco Święta, która przez łaskę
w mojej duszy mieszkasz.
Uświęć mnie.
O Trójco Święta, która przez łaskę
w mojej duszy mieszkasz.
Spraw, abym kochała Cię coraz więcej.

O Ogniu, który ciągle gorejesz, a nigdy nie gaśniesz,
o żarząca Miłości, która nigdy nie ziębniesz,
rozpal, rozpłomień mnie całkowicie,
abym Cię coraz więcej kochała.
O Duchu Święty, Ojcze miłości,
użycz nam miłości.
O Wieczna Miłości,
bądź moją Miłością.
O Jezu krwawa Ofiaro Miłości,
uczyń mnie żywą, świętą i Bogu przyjemną
ofiarą dla Ciebie.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2023 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie