HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DZakończyła się X edycja
Szkoły Świętego Rocha
w naszym sanktuarium

15.08.2021r.


     W dniach 15-16 sierpnia odbywają się co roku w naszej wspólnocie wielkie uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Formą duchowego przygotowania do tych uroczystości jest msza św. z połączona z nowenną odprawiana codziennie od 7 sierpnia
     Będąc kustoszem sanktuarium, w którym od ponad trzystu lat odbywa się podczas odpustu rzadko spotykany w naszym kraju obrzęd błogosławieństwa zwierząt w miałem świadomość, że trzeba poszukać sposobu, by przekazać młodym wiedzę o tradycjach odpustowych, postaci patrona świętego Rocha, historii sanktuarium, a jednocześnie włączyć ich w czas nowennowych przygotowań do odpustu. Zaproponowałem młodym w sanktuarium cykl spotkań przedpołudniowych, łączących modlitwę, śpiew, naukę i zabawę. Spotkania te zostały nazwane Szkołą Świętego Rocha, która w tym roku obchodziła swój mały jubileusz. Odbyła się jej X edycja.
     Pokrótce przedstawię,co robili uczestnicy spotkań w Szkole Świętego Rocha A.D.2021. Przez kolejnych osiem dni do sanktuarium przychodzili młodzi, którzy chcieli poznać bliżej postać św. Rocha, zagadnienia związane z dziedzictwem kulturowym, a także spędzić czas na zabawie z koleżankami kolegami.
     Stałym punktem każdego dnia w Rochowej Szkole była prowadzona przeze mnie modlitwa nowennowa, podczas której odczytywane były zapisane prośby i podziękowania. Po zakończeniu modlitwy dzieci miały okazję do uczczenia świętego Rocha obecnego sanktuarium w znaku relikwii. Ponadto dzieci uczyły się nowych piosenek, nie mogło zabraknąć w czasie spotkań zabaw na świeżym powietrzu, które dla dzieci przygotowywała s. Beata Czop.
     Jak wspomniałem, spotkania miały na celu przybliżenie młodym postaci św. Rocha. Rozmowy o św. Rocha stawały się okazją do odniesienia różnych sytuacji z jego życia do sytuacji, w jakich znajdują się uczestnicy spotkań. Kiedy mówiliśmy o krzyżu w życiu św. Rocha zwróciłem uwagę na staranne wykonywanie znaku krzyża podczas modlitwy, ale i na cierpienia, których doświadczamy. Omawiając poszczególne etapy życia św. Rocha zwracałem uwagę na takie wartości jak: dostrzeganie potrzeb bliźnich, posługa bliźnim, umiejętność przebaczania. Zwróciłem uwagę dzieci na to, by błogosławiły innych i dobrze im życzyły, a nie przeklinały. Zachęcałem dzieci, do tego by na marę swoich możliwości czyniły dobro. Omawiając atrybuty św. Rocha, a jednym z nich jest pies, zaakcentowałem potrzebę troski o zwierzęta.
     Podczas tegorocznych spotkań dzieci poznawały zagadnienia związane z dziedzictwem kulturowym. Wyjaśniono dzieciom pojęcia: dziedzic, dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo materialne i niematerialne. Dzieci poznały legendy związane z pobudowaniem kościoła na Cmentarnym Wzgórzu. Co warto podkreślić, uczestnicy spotkań podkreślali, że naszym wspólnym dziedzictwem są uroczystości odpustowe, sanktuarium i to co się w nim znajduje, kapliczki, krzyże przydrożne, legendy. Dzieci uczestniczące spotkaniach w Rochowej Szkole pokazały, że doskonale rozumieją, czym jest dziedzictwo i jak wiele jest jego form.
     Wspomnę jeszcze o wyprawie do Parzynowa. Tu odwiedziliśmy Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II. Tu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o układzie słonecznym, o meteorach i meteorytach. Niektórym udało się obejrzeć plamy na słońcu. Prowadzący z nami spotkanie zachęcali nas do obserwacji nieba, ale także do nieustannego poszukiwania i pogłębiania wiedzy. Następnie nawiedziliśmy drewniany kościół pw. św. Mikołaja. W bocznym ołtarzu znajduje się obraz św. Rocha i jego relikwie. W Parzynowie odbywa się odpust ku czci św. Rocha, ale nie błogosławi się zwierząt. Udaliśmy się oczywiście na najwyższe wzniesieniu w Wielkopolsce na Górę Krzyża.
     W ostatnim dni uczestnicy spotkania zasadzili cis. W tym roku mija 10 lat od ustanowienie sanktuarium. Z tej okazji zostało zasadzone 10 cisów. Jeden z nich przez uczestników Rochowej Szkoły, bo przecież i Szkoła Świętego Rocha obchodziła swój jubileusz. Nasiona zasadzonych cisów zostały pobłogosławione przez papieża Benedykta XVI.
     Dzieci przygotowywały prace na temat: „Kościół na Cmentarnym Wzgórzu w oczach dzieci”, „Obrzęd błogosławieństwa w oczach dzieci”. Te i wiele innych prac można obejrzeń na wystawie w kościele. Na podsumowaniu X edycji Szkoły Świętego Rocha była obecna Pani Prof. Katarzyna Smyk, która jest przewodnicząca rady ds. niematerialnego dziedzictwa, która wraz ze mną wręczyła dzieciom nagrody i wyraziła słowa uznania dla uczestników spotkań i ich zaangażowania. Nagrodą dla dzieci był przygotowany kalendarz z ich pracami na rok 2022. Rośnie nam kolejne pokolenie dziedziców, którzy zapewne zatroszczą się o przekaz naszych tradycji kolejnym pokoleniom.

Ks. Krzysztof Ordziniak,
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w MikstacieZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie