HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyNa pielgrzymim szklaku
( Wieszczyczyn- Czempiń- Borek Wielkopolski- Szreniawa i ciekawa wystawa)

18.06.2016r.


     „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego czego nie zrobiłeś, niż tego co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Odkrywaj. Śnij.” Mark Twain

     18 czerwca o godz. 6.30 Stała Asysta pod opieką duchową ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka wyruszyła autokarem z ul. Kaliskiej na pielgrzymi szlak. Pielgrzymkowy dzień rozpoczęliśmy modlitwą, śpiewem Godzinek oraz pieśnią „Kiedy ranne wstają zorze”. Chcieliśmy w ten sposób prosić Boga o bezpieczną i pełną interesujących doznań wędrówkę. W przerwach między modlitwą oraz rozmową, podziwialiśmy piękne krajobrazy Wielkopolski stworzone przez Boga. Jesteśmy pod wrażeniem uroku miejscowości takich jak : Kożmin Wielkopolski, Manieczki, Śrem, Szołdry czy Dolsk. Pierwszym miejscem, które nawiedziliśmy był kościół pw. Św. Rocha w Wieszczyczynie, gdzie czekał na nas proboszcz tamtejszej parafii ks. Wojciech Morasz. Opowiedział nam o historii oraz j architekturze kościoła. Naszą szczególną uwagę przykuły dwa witraże zdobiące okna. Pierwszy, przedstawiający narodziny Jezusa, drugi śmierć Jezusa na krzyżu. Po zrobieniu wspólnego zdjęcia udaliśmy się w dalszą drogę.
     Następnie udaliśmy się do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, które powstało w 1964. Jest jedynym tej rangi muzeum rolnictwa w Polsce i jednym z nielicznych i największych w Europie. Nasze zwiedzanie z panią przewodnik rozpoczęliśmy od wystaw przetwórstwa rolno – spożywczego z podziałem na poszczególne branże, m. in.: cukiernictwo, mleczarstwo, rzeźnictwo, piekarstwo. W pawilonie pszczelarstwa przedstawiono historię chowu i hodowli pszczół na ziemiach polskich od zarania po czasy współczesne. Na zewnątrz przykuły nasze oczy ule pszczele. Najbardziej interesujące i najciekawsze to figuralne oraz przedstawiające postacie ludzi i zwierząt. Rozmieszczone są tu również maszyny i narzędzia do zbioru roślin. Obejrzeć można tu kosiarkę do trawy "Deering", żniwiarkę "Melichar", snopowiązałkę "Fella" oraz wiele innych. Wystawa „Historia transportu wiejskiego” znajduje się w dwóch osobnych budynkach ekspozycyjnych oraz w plenerze. Działy merytoryczne wystawy to: środki transportu siłami ludzkimi, transport wodny, transport szynowy, historia pojazdu zaprzęgowego (sanie, wozy, handlarki). Końcową część ekspozycji poświęcono pojazdom wyjazdowym. Najciekawsza ekspozycja dotyczyła historii leczenia zwierząt od starożytności po wiek XX. Ukazuje metody leczenia oraz walkę z chorobami zakaźnymi. Ekspozycja zaaranżowana jest gabinetu weterynaryjnego z przełomu XIX i XX wieku. Na wystawie zaprezentowano: narzędzia weterynaryjne, preparaty zwierząt czy kopie obrazów. Tematyce rentgenoterapii poświęcona jest sala prezentująca zabytkowe aparaty rentgenowskie używane w latach 1950-1970 oraz fotogramy i ryciny z ciekawymi przypadkami chorób zwierzęcych.
     Ważnym elementem naszej wędrówki po szreniawskim muzeum było zwiedzanie wystawy „ Święty Izydor wołkami orze… Święci patroni w życiu wsi polskiej”. Święty Izydor patronuje rolnikom. Z jego życiem związane są liczne legendy. W naszym Sanktuarium znajduje się także obraz Izydora Oracza. Nie zabrakło na wystawie także części poświeconej Świętemu Rochowi, a na niej pojawił się mikstacki akcent, czemu trudno się dziwić, bo Mikstat nazywany jest miastem szczególnego kultu Świętego Rocha.. . Ponadto na wystawi prezentowane są postacie św. Józefa, św. Krzysztofa, św. Ambrożego, św. Mikołaja. Nie zabrakło także św. Rozalii, która podobnie, jak św. Roch jest patronką od morowego powietrza. Jej ołtarz znajduje się także w naszym sanktuarium. Na wystawie można obejrzeć także obrazy i figury takich świętych jak: św. Barbara, św. Dorota, św. Łucja, św. Agnieszka. Postać każdego świętego jest w sposób interesujący opisana, można także zapoznać się z przysłowiami z nimi związanymi.
     Stałe wystawy znajdujące się w pałacu, który od poł. XIX w. był siedzibą mieszkalną dwóch rodzin ziemiańskich: niemieckiej rodziny Bierbaumów, a od 1920 r. polskiej rodziny Glabiszów, obejmuje trzy poziomy budynku: przyziemie, parter i pierwsze piętro.
     W pałacu zgromadzono umeblowanie z początku XX w. i lat międzywojennych oraz elementy dekoracyjne, zastawę stołową, książki i inne zabytkowe przedmioty codziennego użytku. Po długotrwałym, lecz interesującym zwiedzaniu udaliśmy się na krótki odpoczynek.
     Lekko zmęczeni, ale nadal z uśmiechami na twarzach, zatrzymaliśmy się na obiad w restauracji. Kiedy siły zostały zregenerowane, pojechaliśmy do Czempinia- miejscowości, w której znajduje się mogiła śp. ks. Franciszka Ruszczyńskiego – budowniczego naszego kościoła farnego. Po zapaleniu zniczy oraz chwili refleksji, autobus przewiózł nas do Borku Wielkopolskiego. W Sanktuarium Pocieszenia NMP na Zdzieżu została odprawiona Msza Święta we wszystkich naszych intencjach. Podczas kazania ks. proboszcz wyraził podziękowanie dla całej Stałej Asysty. Podkreślał, że mimo codziennych zajęć i trudności potrafimy znaleźć czas na regularne służenie w kościele. Jest dumny, że ma wokół siebie parafian, którzy dają wielkie świadectwo wiary.
     W drodze powrotnej odmówiliśmy różaniec. Pełni wrażeń wróciliśmy do Mikstatu. Dzięki tej podróży każdy z nas poznał lub pogłębił swoją wiedzę o podstawowym sektorze gospodarki, jakim jest rolnictwo. Miał także okazję do modlitwy w najpiękniejszych kościołach Wielkopolski.

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie