HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Święte Triduum Paschalne
w naszej wspólnocie parafialnej

24_26.03.2016r.


     Za nami bogate wydarzenia i mające niezwykle głęboką wymowę i znaczenia dla nas ludzi wierzących dni Świętego Triduum Paschalnego. To czas szczególny, do przeżycia, którego przygotowywaliśmy się w poprzez Wielki Post uczestnicząc w nabożeństwach pasyjnych. Triduum Paschalne – Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota to dni, które odmieniły los człowieka, dni dzięki, którym nasze życie nabrały nowego wymiaru. To dni szczególne, w których towarzyszyliśmy Jezusowi w Wieczerniku, trwaliśmy wraz z Nim w Ogrójcu, wyruszyliśmy z Nim i za Nim na Golgotę, czuwaliśmy przy Jego Grobie, a wszystko po to, by zobaczyć pusty Grób Jezusa usłyszeć radosną wieść „ Pan zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał”. To ważna dla nas wierzących prawda, bo jak pisze św. Paweł „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). A więc nie jest próżna nasza wiara, nie jest daremne nauczanie. Czas Triduum Sacrum był dla nas czasem refleksji, zadumy, modlitewnego czuwania. Powróćmy więc jeszcze raz do tych szczególnych chwil…
     WIELKI CZWARTEK - w tym dniu obchodzimy pamiątkę ustanowienia dwóch Sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii oraz Kapłaństwa, a także za wszystkich, którzy na wezwanie Pana „Pójdź za Mną” nie zawahali się odpowiedzieć TAK. Nasi Duszpasterze dziękowali Bogu, za łaskę powołania, my za Ich posługę w naszej wspólnocie parafialnej. Liturgii Wielkiego Czwartku przewodniczył Ks. Proboszcz Krzysztof Ordziniak. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli także Ks. Kan. Grzegorz Klapa i Ks. Paweł Gomółka. ( galeria 1)
     W tym dniu po uroczystym odśpiewaniu hymnu „Chwała na wysokości Bogu” w kościele zamilkły dzwony i organy. Ta cisza trwała w świątyni do Wigilii Zmartwychwstania.
     Homilię w czasie tej Eucharystii wygłosił Ks. Paweł. Na początku wyjaśnił znaczenie poszczególnych dni Triduum, podkreślając, że są one jednym obchodem liturgicznym. Zaakcentował, że rozpoczął się on tą Eucharystią, a zakończy Wigilia Paschalną. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że wszystko co w tych dniach czyniliśmy było liturgią i było włączone w liturgię, która trwała trzy dni. Ks. Paweł wyjaśnił znaczenie sprawowania Wigilii Paschalne nocą , podkreślając, że wszystkie najważniejsze wydarzenia zbawcze dokonywały się właśnie w tej porze dnia. Zwrócił uwagę, że kiedyś w Kościele w Wielki Czwartek gromadzono się tylko na obrzędzie obmycia nóg, w Wielki Piątek na uczczeniu krzyża. Znaczenie uczestnictwa we wszystkich obrzędach Triduum Paschalnego było przedmiotem dalszej części homilii. Nie zabrakło w niej wyjaśnienia znaczenia obrzędu obmycia nóg. Ks. Paweł zachęcał nas byśmy duchowo w tym geście dostrzegli Jezusa umywającego nam nogi. Podkreślił, że wśród tych, którym Jezus umywał nogi był Judasz, który go zdradził i Piotr, który się Go zaparł. W tym geście, Jezus pokazuje, że kocha wszystkich. Kontynuując zaakcentował, że potrzebujemy doświadczenia miłości, służby Boga względem nas, byśmy potrafili świadczyć tę miłość innym. Kończąc Ks. Paweł powiedział: „ Pozwólmy Bogu nam służyć, mimo naszych zdrad i niewierności. Pozwólmy Bogu pokazać jak nas kocha”.
     Przeżywaliśmy także ryt obmycia nóg dwunastu mężczyznom przez przewodniczącego celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej.
     W czasie liturgii Wieczerzy Pańskiej zostały poświęcone szatki dzieci, które niedługo po raz pierwszy będą uczestniczyły sposób pełny we Mszy Świętej. Nie zabrakło także słów podziękowań i życzeń dla posługujących w naszej wspólnocie kapłanów.
     Po zakończeniu Eucharystii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tzw. Ciemnicy gdzie do godz. 22:00 adorowaliśmy Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. (galeria 2)
     WIELKI PIĄTEK - to dzień męki i śmierci Pana Jezusa. O godz.8:00 Jutrznią rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu. Jest to dzień wycieszenia, zadumy, refleksji. Przy Panu Jezusie obecnym w Najświętszym Sakramencie czuwały dziewczęta z ERM, ministranci. Wiele osób nawiedzało w ten dzień nasz parafialny wieczernik, by zatrzymać się na chwile modlitwy.
     O godz. 15:00 rozpoczęliśmy Nowennę i odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Liturgie Wielkopiątkową poprzedziła Droga Krzyżowa, którą pod przewodnictwem Ks. Kan. Krzysztofa odprawiliśmy w naszym kościele o godz. 18:00. Szczególnego znaczenia nabierały w tym dniu słowa „ Któryś za nas cierpiał rany (...) zmiłuj się nad nami”.
     Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył w tym roku Ks. Paweł Gomółka. W Wielki Piątek nie sprawuje się w kościele Mszy Świętej. Cisza zapanowała w kościele, gdy kapłan w tzw. geście właściwym Wielkiego Piątku leżał krzyżem przed ołtarzem. ( galeria 3)
     Po czytaniach odśpiewana została Męka Pańska. Po chwili ciszy słowa rozważanie skierował do nas Ks. Kan. Grzegorz Klapa. Rozpoczynając Ks. Kan. podkreślił, że w centrum naszego życia staje dziś krzyż i śmierć Boga – Człowieka. Podkreślił, że „ to najtragiczniejszy dzień w historii zbawienia. Jednak z tego trudnego doświadczenia Bóg potrafił wyprowadzić dobro”. W dalszej części rozważania zachęcał nas do podjęcia refleksji nad sensem cierpienia i krzyża. Zapytał: „Czy w dzisiejszym świecie ma on jeszcze jakieś znaczenie”? Odpowiadając zaakcentował, że to z krzyża wypływa nasze zbawienie, bo na nim Jezus wziął na siebie nasze grzechy. Kontynuując Ks. kan. Grzegorz zachęcał nas do spojrzenia na nasze cierpienia, podkreślając, że od chwili śmierci Jezusa nie jesteśmy w tym trudnym doświadczeniu osamotnieni. W cierpieniu i bólu każdego z nas jest obecny Chrystus. Był w tym rozważaniu także apel o to, byśmy nie lękali się krzyża, bo „Krzyż zabija kłamstwo, zabija nienawiść, a siła krzyża zgina kolana”. W dalszej części rozważania podkreślona została wartość każdego człowieka, wynikająca z faktu, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga, odkupionymi krwią Chrystusa. Usłyszeliśmy także słowa zachęty do adoracji krzyża. Znana nam jest wielka cześć Ks. Kan. do św. O. Pio, w rozważaniu pojawił się wątek znaczenia krzyża w życiu tego wielkiego Świętego.
     W końcowej części rozważania Ks. Kan. podzielił się z nami swoim pragnieniem, by w chwili przejścia do domu Ojca, tak jak św. Jana Paweł II mógł przyciskać do swojej piersi krzyż Jezusa. Ale to chyba nie tylko pragnienie Ks. Kanonika, zapewne każdy z nas chciałby, aby w momencie jego śmierci miał mu kto podać krzyż, z którym pójdzie na spotkanie z Panem. Ks. Kan. zakończył rozważanie słowami „ Krzyż żyje, krzyż umacnia, krzyż jest Miłością”.
     Było także uroczyste wprowadzenie krzyża, jego odsłonięcie oraz adoracja. Podczas liturgii Wielkopiątkowej krzyż adorowali kapłan, siostry, zakonne, ministranci, ERM. Po zakończeniu liturgii możliwość uczczenia krzyża miały wszystkie przybywające do świątyni osoby. Po zakończeniu liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy Grobu Pańskiego, gdzie trwała całonocna adoracja. ( galeria 4)
     Zgodnie z tradycją całonocną wartę przy Grobie Pańskim zaciągnęli druhowie OSP. W tym roku zaszczyt ten przypadł w udziale druhom z OSP w Mikstacie. Dali w ten sposób świadectwo swojej wiary, ale także wierności tradycji. Wartę przy grobie Pańskim pełnili także harcerze. ( galeria 5)
     WIELKA SOBOTA - był to w dalszym ciągu dzień wyciszenia i zadumy.
     Tradycyjnie, w kościele, u sióstr oraz przy kapliczkach w różnych miejscach naszej parafii odbyło się poświecenie pokarmów. Często przychodziły na nie całe rodziny ( galeria 6)
     W dalszym ciągu trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. Bardzo wiele osób wchodziło do naszego parafialnego wieczernika, by zatrzymać się choć na chwile modlitwy przy Grobie Pańskim. Wiele osób, po tradycyjnej „ święconce” trwało na modlitwie przy Grobie Pańskim, co warte podkreślenia były to często całe rodziny.
     O godzinie 20:00 rozpoczęła się Wigilii Zmartwychwstania Pana. Miała ona niezwykle bogatą w symbolikę i piękną oprawę. Rozpoczęła ją liturgia światła, która odbyła się przed kościołem. W kościele panowała ciemność, która symbolizowała stan człowieka pogrążonego w grzechu. Przed kościołem rozpalono ognisko, następnie miał miejsce obrzęd poświęcenia ognia. Od tego ognia został zapalony paschał, symbolizujący Chrystusa, który procesjonalnie wprowadzony do kościoła. Dziewczęta z ERM roznosiły ogień odpalony od świecy paschalnej, a kościół rozświetlił się światłem. W kościele wybrzmiało Orędzie Paschalne. Potem rozpoczęła się liturgia słowa, w czasie której wybrzmiały radosne słowa Alleluja! Po nich została odczytana Ewangelii. Liturgię słowa zakończyła homilia, którą wygłosił Ks. Kan. Krzysztof. Powiedział m. in. „Liturgia światła rozpoczęła się od ciemności. Te ciemności to symbol różnorakich nocy, w których dawniej i obecnie pogrążony był i jest świat i człowiek. W tych ciemnościach rozbłysło światło świecy paschalnej. To Bóg przez zmartwychwstanie Jezusa rozprasza mroki tej nocy. Ta niezwy¬kła noc zbiera w sobie wszystkie noce, które Bóg uczynił światłością. O tych nocach mówią nam dzisiejsze czytania”. W dalszej części homilii Ks. Kan. zwrócił uwagę na trzy wymiary tych ciemności: noc stworzenia, noc przejścia Izraela z niewoli do wolności, noc naszego pogaństwa, która rozbłysła światłem życia wiecznego we chrzcie świętym. Nawiązując do rocznicy chrztu Polski kaznodzieja zachęcił do refleksji nad własnym chrztem, nad przyrzeczeniami, które w tę noc odnawiamy. Kontynuując homilię, Ks. Kan. zachęcił nas do tego, by w każdym domu pojawiła się kropielnica. Ich rozprowadzaniem zajmie się młodzież, do której św. Jan Paweł II mówił „„ jesteście przyszłością świata, jesteście nadzieją kościoła”. To właśnie młodzi z Góry Krzyża przywieźli cztery świece jubileuszowe, które pojawiły się w kościołach naszej diecezji. Kończąc homilię kaznodzieja powiedział: „Zapytajmy siebie, jak przyjmujemy słowa Ewangelii. Czy coś w nas pozostaje. Śpiewane dzisiaj uroczyste Alleluja przypomina nam, że naszą radością jest Chrystus zmartwychwstały. To właśnie mocą Jezusa możemy pokonywać w naszym życiu piekło i szatana. Jest to zwycięstwo wiary nad niewiarą, życia nad śmiercią. Alleluja”.
     Słowa homilii przygotowały nas do liturgii chrzcielnej. Rozpoczęło ją odśpiewanie litanii do Wszystkich Świętych. Po obrzędzie poświęcenia wody przy zapalonych świecach w szczególnym czasie 1050 -rocznicy Chrztu Polski odnowiliśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne.
     Potem nastąpiła liturgia eucharystyczna, w czasie której Jezus zaprosił nas do swego stołu. Tak wielu parafian i gości przyjęło to zaproszenie karmiąc się Ciałem Pańskim.
     A potem już przyszedł czas na ogłoszenie światu radosnej nowiny, że Jezus żyje! Zmartwychwstał. W procesji rezurekcyjnej ze śpiewem na ustach wyszliśmy z kościoła. Paschał, figurę Zmartwychwstałego, baldachim nieśli ci, którzy czuwali przy Grobie Chrystusa, strażacy OSP z Mikstatu. W procesji uczestniczyli także harcerze, zuchy, ERM i liczna rzesza parafian i gości. To znak, że rozumiemy istotę i znaczenie tej jedynej w roku nocy, nocy Zmartwychwstania, bez której nasza wiara, nie miałaby sensu. ( galeria 7)

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie