HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

12.06.2015r.


     „Najświętsze Serce Jezusa mego, Pod Twą opieką nic się nie trwożę. Ty mnie ochraniasz ode złego, Najświętsze Serce Boże. Z Twojego Serca, o, Jezu mój, Zaczerpnę siły na życia znój. Chciej tylko słyszeć Twych dzieci głos I weź w swe ręce, Panie, nasz los” ( z pieśni)

     W piątek 12 czerwca obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Znacznie liczniej zgromadziliśmy się w tym dniu na Mszy Świętej sprawowanej w naszym kościele o godz. 18:30. To wyraz naszej wiary, miłości i wdzięczności za Serce Jezusa, które hojnie obdarza nas swoimi łaskami.
     Mszę Świętą koncelebrowanej przewodniczył Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak, współcelebransem był Ks. Paweł. Homilię w czasie tej Mszy Świętej wygłosił Ks. Kan. Krzysztof. Na początku podkreślił, że pierwszym dźwiękiem, w który się wsłuchujemy i w którym odnajdujemy poczucie bezpieczeństwa jest bicie serca matki. Ten głos- jak powiedział kaznodzieja- oznaczał dla nas pełnię miłości, ciepła. Nawiązując do obchodzonej uroczystości Najświętszego Serca Jezusa Ks. Kan. Krzysztof wskazał, że w sposób szczególny w tym dniu kierujemy nasze myśli, wzrok ku Sercu Jezusa. Jak podkreślił: „ Zawsze, nie tylko dzisiaj przez udział w Eucharystii, słuchanie słowa Bożego, przyjęcie Komunii św., modlitwę, cierpienie , okazywanie serca bliźnim jesteśmy tak blisko Serca Jezusowego, że powinniśmy słyszeć Jego bicie i odkryć w nim zasadniczy puls swojego życia”. Kontynuując rozważanie kaznodzieje zapytał czy je słyszymy w chwilach radości i trosk, doświadczając samotności bądź żyjąc we wspólnocie. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo przyzwyczajenia się do dźwięku bicia Serca Pana, czego efektem będzie brak otwartości na jego dźwięk. Podkreślił, że „ Serce Boga bije dla nas. Dzięki Jezusowi bije ono dla nas na ludzki sposób. To jakim rytmie bije pobrzmiewa w słowach samego Jezusa „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Jezus chce nas pokrzepić swoją mocą. Bóg chce swoją pełnią zaradzić naszym niedostatkom, chce dać nam trwałe, pewne oparcie w życiu i dlatego Jezus mówi „ znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”, ale także „jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekki” oraz „uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem”. W dalszej części homilii Ks. Kan. zachęcał nas byśmy wznosili nasze serca do Boga. Będziemy tak czynili wtedy, kiedy w chwilach radości i doświadczeń będziemy jak dzieci przytulać się do Serca Jezusa, wtedy z pewnością odnajdziemy pokój, gdyż „ Jezus uspokoi nasze skołatane serca, wyznaczy rytm naszego serca”. A więc w górę serca… zakończył swoje rozważanie Ks. Kan. Krzysztof.
     Po Mszy Świętej udaliśmy się w procesji z Najświętszym Sakramentem na Rynek. To miejsce wyjątkowe w Mikstacie. To tam, w centralnym punkcie miasta nasi przodkowie w 1936 roku postawili figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Aktu poświęcenia pomnika dokonał 12 lipca 1936 roku Ks. Bp Dymek.
     W czasie uroczystości poświęcenia pomnika ówczesny Burmistrz miasta Pan Toboła odczytał akt poświęcenia się miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Sięgając do tekstu wspomnianego Aktu czytamy: "Przychodzimy więc dzisiaj, by uznać całkowite panowanie Twoje nad miastem naszem. Chcemy odtąd Twojem życiem żyć, chcemy w sobie te cnoty pielęgnować, za które już tu na ziemi pokój obiecałeś(...). Panuj więc nad naszym rozumem przez prostotę wiary, panuj też przez swa miłość nad sercami naszemi, które niech całkowicie nią zapłoną. Chcemy je w Twej żarliwej miłości utrzymać przez częste przyjmowanie Komunii św. Racz, Boskie Serce, przewodzić naszym zebraniom, błogosław nasze duchowne i doczesne przedsięwzięcia, rozpraszaj nasze troski, uświęcaj nasze pociechy i łagódź nasze cierpienia".
     Także i my po siedemdziesięciu dziewięciu latach, tak jak nasi przodkowie licznie zebraliśmy się w przy figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie została odmówiona Litania do Serca Jezusowego oraz Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa.
     Następnie Ks. Kan. Krzysztof udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata. Zanim to uczynił zachęcał nas byśmy w cichości serca przedstawili Jezusowi to co nas najbardziej niepokoi. Po błogosławieństwie procesja powróciła do kościoła.
     Nasz udział w nabożeństwie ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na Rynku był publicznym wyznanie wiary. Potrzebuje tego świadectwa współczesny człowiek.
     Bardzo potrzebuje zasłuchania się w głos bicia Serca Jezusa każdy z nas, potrzebujemy tego wtulenia się w Jego ramiona, bo jak usłyszeliśmy w homilii „ Serce Jezusa można usłyszeć tylko sercem”. Prośmy Pana, by pozwolił nam usłyszeć te głos i często wołajmy:
     SERCE JEZUSA HOJNE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CIĘ WZYWAJĄ, PROSIMY UCZYŃ SERCA NASZE WEDŁUG SERCA TWEGO! CICHE I POKORNE! OTWARTE NA TWOJĄ BEZGRANICZNĄ MIŁOŚĆ DO NAS!Zdjęcia w galeriiCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie