HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DSzkoła św. Rocha na otwarciu wystawy

29.04.2023r.


„Strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o waszej tożsamości” (św. Jan Paweł II)

     29 kwietnia w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce”. Została ona zorganizowane z okazji jubileuszu powstania 20 –lecia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz jubileuszu 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictw kulturowego. Wystawa została przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, można ją obejrzeć na dziedzińcu Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu, towarzyszyło jej sympozjum o niematerialnym dziedzictwie kulturowym i prezentacja wpisów z województwa wielkopolskiego i lubuskiego.
     Na to ważne wydarzenie do Poznania udali się uczestnicy spotkań w mikstackiej Szkole Świętego Rocha wraz z rodzicami. Otwarcie wystawy było świętem depozytariuszy, których zjawiska zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
     3 grudnia 2015 roku zostały na nią wpisane mikstackie uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z błogosławieństwem zwierząt. Byliśmy więc na otwarciu tej wystawy jako przedstawiciele depozytariuszy, czyli tych, którzy troszczą się o przekaz tradycji kolejnym pokoleniom. Dodam, że niematerialne dziedzictwo kulturowe Niematerialne dziedzictwo kulturowe przejawia się m.in. w: tradycjach i przekazach ustnych, zwyczajach, rytuałach, obrzędach dorocznych, sposobach świętowania, wiedzy i praktykach dotyczących przyrody i wszechświata w wiedzy i umiejętnościach związanych z rzemiosłem tradycyjnym. Wpis na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest z pewnością wyróżnieniem dla społeczności lokalnej, ale jest także wyzwaniem…
     Dzień 29 kwietnia był czasem świętowania. Mieliśmy okazję zobaczyć piękne stroje i występy zespołów kultywujących tradycje przodków. Wśród nich m.in. Bambrów Poznańskich, zespół z Bukówca Górnego, zespół prezentujący tradycje weselne z Szamotuł i okolic, dudziarzy oraz zespół, który zaprezentował tradycje Biskupizny. Byli też sokolnicy. Przedstawiciel sokolników skierował słowa podziękowania do pani Joanny Cichej-Kuczyńskiej, radcy ds. UNESCO przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za wsparcie udzielane depozytariuszom. Obecna na spotkaniu dr Elżbieta Ofta, zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wyraziła słowa uznania dla wszystkich depozytariuszy za wkład pracy i zaangażowanie w kultywowanie tradycji. Podkreśliła, że to spotkanie jest właśnie ich wielkim świętem.
     My czekaliśmy z niecierpliwością na prezentację naszych uroczystości odpustowych. Choć ze względu na ograniczenia czasowe była ona krótka, to miło nam było usłyszeć z ust koordynatora regionalnego NID ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego pana Tomasza Łuczaka, że są to uroczystości niezwykłe. Jak wiemy, mikstackie uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z błogosławieństwem zwierząt odbywają się od ponad trzystu lat. To wielka siła kultu, tradycji i wiary w naszej mikstackiej społeczności. Co cieszy, rośnie nam kolejne pokolenie dziedziców tradycji odpustowych. Są wśród nich zapewne dzieci ze Szkoły Świętego Rocha, które podczas uroczystego otwarcia wystawy były rozpoznawalne po charakterystycznych koszulkach i znaczkach. Obdarowały one także organizatorów wydarzenia kalendarzami zawierającymi ich prace. Dodam, że był to pierwszy wpis na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego z Wielkopolski. Nadal pozostaje jedynym wpisem z terenu powiatu ostrzeszowskiego.
     Przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa zachęcali do podejmowania działań na rzecz kolejnych wpisów. Obecnie na Krajowej Liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdują się 73 wpisy, w tym 9 z Wielkopolski – jeden z powiatu ostrzeszowskiego – odbywające się od ponad trzystu lat uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z obrzędem błogosławieństwa zwierząt, oczywiście w Mikstacie.
     Myślę, że uczestniczące w otwarciu wystawy dzieci ze Szkoły Świętego Rocha pozwalają z nadzieją spoglądać w przyszłość, że piękne tradycje odpustowe przetrwają i zostaną przekazane kolejnym pokoleniom. Dzieci wiedzą, że są one naszym dziedzictwem przekazanym nam przez przodków. Są skarbem, o który powinniśmy się troszczyć …


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2023 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie