HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DUroczystość Zwiastowania Pańskiego
Zawierzenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu
Sercu Maryi

25.03.2022r.


"Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród,
grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca,
który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami”
( Z aktu poświęcenia)


     25 marca obchodziliśmy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przypomina nam ona o momencie, w którym Archanioł Gabriel – Boży wysłannik oznajmia Maryi, że została wybrana na Matkę Syna Bożego. Maryja nie rozumiała do końca słów skierowanych do niej w chwili zwiastowania, ale odpowiedziała Bogu FIAT i z pokorą przyjęła Jego wolę. W tym dniu obchodzimy także Dzień Świętości Życia . W naszej parafii sprawowane były w tym dniu dwie Msze Święte o godz. 10:00 i 18:00. Po każdej była okazja do podjęcia adopcji dziecka poczętego.
     Ważne wydarzenie poprzedziło Eucharystię wieczorną . Wierni zebrali się w kościele o godz. 17:00, by w łączności z papieżem Franciszkiem dokonać uroczystego aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. W prezbiterium stała figura Matki Bożej Fatimskiej i nie był to przypadek, bo to właśnie Pani Fatimska podczas objawień w 1917 prosiła, by Rosja poświęciła się Niepokalanemu Sercu Maryi. Przed jej figurą uroczysty akt poświęcenia świata, a w szczególności Rosji i Ukrainy odczytał Ksiądz Proboszcz. Wybrzmiały w nim m.in. słowa:
     „Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji. Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie. Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy. Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania. Ty, Ziemio nieba, zaprowadź w świecie Bożą zgodę. Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia. Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego. Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości. Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa. Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój. (…)My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój”.
     Wołanie o ustanie wojny i pokój na świecie popłynęło w tym dniu ku niebu z wielu świątyń na całym świecie, a do wypowiedzianych słów aktu powinniśmy często wracać, bo poza błaganiem o pomoc do Boga i Maryi są one także swoistym rachunkiem sumienia dla każdego z nas.
     Po odczytaniu aktu poświęcenia trwając atmosferze refleksji i zadumy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy część bolesną różańca. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem odprawiona została Droga Krzyżowa, którą poprowadził Ks. proboszcz Krzysztof. Rozważania poszczególnych stacji uświadomiły nam, że przez chrzest zanurzający nas w Jezusa Chrystusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, byśmy wkroczyli w nowe życie. Jesteśmy współdziedzicami Chrystusa skoro wspólnie z nim cierpimy, by mieć z nim udział w chwale.
     Po Drodze krzyżowej rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak, współcelebransami byli ks. kan. Andrzej Grabański i ks. kan. Grzegorz Klapa. Ksiądz proboszcz sprawował Eucharystię w intencji pokoju w Ukrainie i o nawrócenie Rosji.
     Rozpoczynając homilię celebrans wyjaśnił, że w greckim przekładzie Pisma Świętego pozdrowienie skierowane przez Archanioła do Maryi oznacza radość. Kaznodzieja zaznaczył, że scenę o której usłyszeliśmy w Ewangelii możemy zobaczyć w naszym kościele w ołtarzu głównym po lewej stronie. Kontynuując zaznaczył, że patrząc po ludzku nie ma powodu do radości, bo wszelkie plany młodej dziewczyny z Nazaretu musiały się zmienić, gdyż okazało się, że będzie matką, będzie nosiła pod swym sercem Syna Bożego. Stała się, jak powiedział kaznodzieja „ pomieszczeniem nieobjętego Boga”. Zaznaczył, że każdy z nas ma się stać duchowym naczyniem łaski Bożej, ale aby tak się stało musi być gotowi na pełnienie Jego woli względem nas. Kapłan zwrócił uwagę, że wielokrotnie w ciągu dnia w modlitwie Pańskiej wypowiadamy słowa: „ Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”. W drugiej części rozważania ks. kan. Krzysztof nawiązał do obchodzonego Dnia Świętości Życia. Zachęcał do przeczytania w najbliższym nr „Opiekuna” przemyśleń wiejskiego plebana, który zwraca uwagę na petycję skierowana do ONZ, by udostępnić uchodźcom dostęp do środków antykoncepcyjnych. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że z jednej strony kobiety uciekają wraz z dziećmi ze swojego kraju, by ratować życie, a z drugiej strony petycja jest atakiem na życie. Kontynuując celebrans zachęcał do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. W dalszej części rozważania ks. kanonik podzielił się świadectwem, które jest dowodem na to, że pojawienie się dziecka w rodzinie uratowało małżeństwo przed rozpadem. Kończąc celebrans podkreślił znaczenie modlitwy za dzieci poczęta.
     Na zakończenie Mszy świętej słowami suplikacji prosiliśmy o pokój na świecie.
     Bogaty w wydarzenie i piękny duchowo był dzień 25 marca AD 2022, przepełniony modlitwą, ale i refleksją nad trudnymi i czasami niezrozumiałymi dla nas wydarzeniami, których jesteśmy świadkami.


Link do nagrania Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi:
https://drive.google.com/file/d/1zy4YlJmEWns-gMBS64bHuWXFu4mW4LfO/view?usp=sharing

Link do homilii ks. kan. K. Ordziniaka
https://drive.google.com/file/d/1YdOumfI2EzKlPZ-5ZRPmUV0y3TfgF8tX/view?usp=sharingZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie