HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DPrzygotowania do uroczystości
odpustowych w mikstackim sanktuarium
II i III dzień nowenny

09.08.2021r.


„Jeżeli nie pokochamy prawdy całym sercem to wchodzimy na płaszczyznę niszczycielskiego kłamstwa” ( ks. Dariusz Szyszka, pytanie z homilii)

     Uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha coraz bliżej. Parafianie i pielgrzymi przygotowują się do nich poprzez udział w Mszach św. podczas których, głoszone są nauki. Podczas tegorocznych rekolekcji Ks. Dariusz Szyszka pomaga nam odczytaniu wskazań wynikających z życia naszego niebieskiego patrona. W drugim dniu nowenny Eucharystii przewodniczył ks. wikariusz.
     Rozpoczynając naukę rekolekcjonista przywołał słowa św. Augustyna „ Pozwólmy Bogu, aby uczynił coś takiego, czego my nie potrafimy zrozumieć”. Największą tajemnica, której po ludzku nie jesteśmy w stanie zrozumieć jest Eucharystia. Jest ona sprawą najgłębszej wiary. Nie jesteśmy jej w stanie pojąć rozumem, dlatego musimy pozwolić Bogu , by dał nam łaskę byśmy potrafili otworzyć się na ten dar, który nam daje, po to by przemienić nasze życie. Tylko taka otwartość pozwala nam żyć w sposób święty, ale także świętych, w tym naszego patrona. Kaznodzieja zaakcentował, że w życiu człowieka obecny jest krzyż, którego nie jesteśmy w stanie przyjąć bez otwarcia się na łaskę Bożą. Ważną sprawą jest byśmy potrafili go przyjąć, na niego się zgodzić. Ksiądz Dariusz przypomniał nam, że krzyż towarzyszył św. Rochowi od najmłodszych lat. Angażował się w posługę biednym i chorym. Potrafił wyrzec się zbytków, miał wszystkiego pod dostatkiem, ale potrafił się dzielić ze wszystkimi. Przez ludzi postrzegany był jako anioł pocieszenia. Kontynuując rekolekcjonista przywołał wskazówki jakich udzielił Rochowi ojciec Rochowi na łożu śmierci, podkreślając że Roch realizował te rady. Zaakcentował, że był człowiekiem o dobrym sercu i pytał, czy my potrafimy Dzielić się z innymi. Nawiązując do czytania Ks. Dariusz wyjaśnił na czym polegał krzyż doświadczany przez Eliasza. Jednocześnie podkreślił, że jego historia uświadamia nam, że to nie my decydujemy o momencie naszej śmierci, gdyż Pan Bóg przygotował dla każdego człowieka misję i to on wie, kiedy jest najlepszy moment na naszą śmierć. Każdy z nas musi najpierw wypełnić swoją misję. Kontynuując kaznodzieja pytał: „ Czy znasz już misję, którą Bóg zlecił tobie do wypełnienia? Czy ją realizujesz? Dobrze jest odpowiedzieć sobie na to pytanie, jest to pytanie bardzo ważne”. W dalszej części rozważania rekolekcjonista zaakcentował, że w naszej relacji do Pana Boga jest etap, uczenia się kontaktu z Panem Bogiem, poszukiwania swego powołania, następnym etapem karmienie się tym co zrozumiał, że jest człowiekowi dane od Boga. Zaznaczył, że niedobrze jest jeśli człowiek próbuje, poszukuje przez całe życie, bo należy odkryć dar otrzymany od Boga i dzielić się nim z innymi. Odnosząc się do życia naszego patrona ksiądz Dariusz podkreślił, że Roch kiedy wyruszył na pielgrzymi szlak, by służyć chorym, biednym, czynił to oddając siebie całkowicie, bo wiedział, że to misja powierzona mu przez Boga. Dalej kaznodzieja pytał, czy my realizując swoje powołanie angażujemy się całkowicie, by realizować je godnie. Podkreślił, że Pan Bóg dał nam możliwość powrotu, przemiany, ale mamy być Jemu wierni. Zaznaczył, że Bóg powołał nas do świętości, do tego byśmy byli uczestnikami Bożego zamysłu. Aby tak się stało potrzebujemy wiary, która jest wielkim darem od Boga. Zaznaczył, że jeśli będziemy uczestniczyli w Eucharystii nie będziemy otwarci na łaskę wiary, to nie dostrzeżmy Boga, nie przyjmiemy go tak naprawdę do swego serca. Nie będziemy w stanie wtedy zanieść Jezusa naszym bliźnim. Nie będziemy potrafili dostrzec Jezusa w człowieku potrzebującym. Kończąc kaznodzieja powiedział: „Prośmy św. Rocha, aby uczył nas takich postaw miłości, abyśmy krzyż zatrzymywali dla siebie, a innych obdarowywali miłością”.
     Wiele ważnych słów padło podczas tej konferencji, które zapewne uświadomiły nam ogrom czekającej nas pracy nad sobą. Jakże często zdarza się, że trudno nam zatrzymywać krzyż dla siebie, a innych obdarowywać miłością, a tego uczy nas przecież także nasz niebieski patron- św. Roch.
     Po Mszy św. ks. wikariusz przewodniczył nowennie. Odmówiona została modlitwa drugiego dnia nowenny, odczytane prośby i podziękowania wypisane na kartkach przez wiernych. Było ich sporo, bardzo różnej treści. Następnie odmówiliśmy Litanię do św. Rocha. Uroczystości odpustowe coraz bliżej, chcemy by był to dla nas owocny czas.
     Poniedziałek był kolejnym dniem modlitwy, czuwania, słuchania słowa Bożego przed uroczystościami odpustowymi w niewielkim rozmiarami, ale wielkim duchem i przesłaniem naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Mszy św. w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha przewodniczył ks. kustosz. Myślą przewodnia nauki rekolekcyjnej w tym dniu była prawda i jej poszukiwanie oraz miłość.
     Ks. Dariusz zaakcentował, że przychodzimy do sanktuarium, by uczyć się prawdy i z nią się utożsamiać. Przywołując słowa św. Teresy Benedykty "Nie uznawajcie za prawdę niczego, co jest wyzute z miłości. I nie uznawajcie za miłość niczego, co jest wyzute z prawdy! Jedno bez drugiego staje się niszczycielskim kłamstwem" zaakcentował, że miłość i prawda to dwie rzeczywistości, które powinny nam nieustannie towarzyszyć. Poznanie prawdy wymaga zaangażowania. Z jej poszukiwanie związany jest trud. Kontynuując dodał, że poszukiwanie prawdy jest związane z krzyżem z cierpieniem. „Jeżeli nie pokochamy prawdy całym sercem to wchodzimy na płaszczyznę niszczycielskiego kłamstwa” powiedział ks. Dariusz. Wyjaśnił, że takim kłamstwem jest bycie chrześcijaninem bez osobistej relacji z Chrystusem. W obronie prawdy staje św. Edyta Stein, ale i św. Roch, który jak zaznaczył kaznodzieja był jednoczenie bogaczem i żebrakiem. Dodał, że „prawda o byciu uczniem Jezusa Chrystusa jest tylko jedna mierzy się ją za pomocą światła, które wydaje moja lampa, a tą lampą jest moje życie. Ta lampa nie zaświeci nigdy, jeśli nie zostanie zasilona oliwą wiary”. Ksiądz rekolekcjonista zachęcał do postawienia sobie pytani jaka jest moja wiara? Czy jest wiarą prawdziwą, czy jej karykaturą. Jeśli nie pozwolimy Bogu wejść w nasze życie z łaską. Podkreślił, że Pan Bóg dał nam powołanie, które powinniśmy realizować każdego dnia. Zachęcał byśmy postawili sobie pytanie, czy realizujemy swoje powołanie, jak je realizujemy. Ksiądz Dariusz zaakcentował, że św. Roch od najmłodszych lat wiedział, że jego celem jest niebo. Takie powinno być pragnienie każdego człowieka. Roch wiedział, że dla Boga miarą człowieczeństwa nie jest bogactwo materialne, ale dobre czyny. Uczyli go tego jego rodzice. Po śmierci rodziców rozdał majątek i uwolnił się od tego co mu ciążyło, od dóbr materialnych. Pytał zebranych, co nam w życiu ciąży. Ksiądz Dariusz podkreślił, że marą wartości człowieka nie są posiadane dobra materialne, ale to na ile jesteśmy w stanie służyć innym. Uczy nas tego św. Roch, który służył wszystkim ludziom, który Bóg stawiał na jego życiowej drodze. Przywołując motto życiowe św. Rocha „ Kochaj i służ” ks. rekolekcjonista pytał, a jakie jest twoje motto, czy je masz? Jest ono ważne, bo wskazuje nam zasady postępowania. Jeśli wybieramy Jezusa to musimy przyjąć prawdy zawarte w Ewangelii. Jeśli traktujemy wybiórczo wskazania Ewangelii to żyjemy niegodnie. Człowiek mądry troszczy się o to, by nie zgasła jego lampa. Człowiek, który nie troszczy się o wiarę jest człowiekiem nie mającym celu. Zaznaczył, że na drodze swego życia możemy się pogubić, ale musimy poszukiwać prawdy każdego dnia. Jeśli nie chcemy stracić prawdy musimy związać ją z miłością. Jeśli kochamy to będziemy nieustannie poszukiwać prawdy i nigdy nie zdradzimy Jezusa, będzie On w naszych sercach. Ksiądz Dariusz zachęcał do wykorzystania czasu rekolekcji, do przemiany życia, do tego, by nasza lampa, którą jesteśmy była napełniana oliwą wiary.
     Po Mszy świętej ks. kan. Krzysztof Ordziniak poprowadził modlitwę nowennową. Tak wiele próśb podziękowań popłynęło ku niebu w ten poniedziałkowy wieczór. Trwamy, czuwamy, modlimy się, słuchamy Bożego Słowa, karmimy się Ciałem Chrystusa. Uświadamiamy sobie jak wielka praca duchowa jest jeszcze przed nami. Uroczystości odpustowe coraz bliżej. Piękny jest ten nowennowy czas…


Link do nauki rekolekcyjnej wygłoszonej przez ks. Dariusza Szyszkę w II dniu nowenny

https://drive.google.com/file/d/1CjLa16ayjL7L43JqGz2j5I8Ydi0ediHu/view?usp=sharing

Link do nauki rekolekcyjnej wygłoszonej przez ks. Dariusza Szyszkę w III dniu nowenny

https://drive.google.com/file/d/1tegxZS_I67JoNteEBV2vnLQrJKZricym/view?usp=sharing
Copyright (c) 2012 - 2021 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie