HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Niedziela Dobrego Pasterza
52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

26.04.2015 r.


     „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,a moje Mnie znają” J 10,14
     W IV Niedzielę Wielkanocną nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza już po raz 52. przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna trwający od 26 kwietnia do 2 maja Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego.
     Z tej okazji papież Franciszek, tak jak Jego poprzednicy, przygotował tekst Orędzia na ten dzień . W tym roku nosi ono tytuł: „Wyjście, fundamentalne doświadczenie powołania”. W Orędziu Papież zachęca nas do refleksji nad „wyjściem” jakim jest powołanie, a w zasadzie odpowiedź na nie.
     Czytamy w nim m.in. „U podstaw każdego powołania chrześcijańskiego jest to zasadnicze poruszenie doświadczenia wiary: wierzyć to znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę i bezkompromisowość swego „ja”, aby skoncentrować nasze życie na Jezusie Chrystusie; jak Abraham porzucić swoją ziemię, wyruszając z ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże drogę do nowej ziemi”(za: http://papiez.wiara.pl/doc/2434110.Wyjscie-fundamentalne-doswiadczenie-powolania).
     Tydzień Modlitw o Powołania jest szczególnym czasem refleksji nad posługą Bogu i ludziom, ale także modlitewnego wsparcia tych, do których Jezus kieruje słowa ” pójdź za mną”, aby odważnie odpowiedzieli na Boże wezwanie. Wspieranie powołań i modlitwa o liczne i święte powołania do służby Bożej to jedno z istotnych zadań wspólnoty wierzących.
     Świat potrzebuje kapłanów, którzy na wzór Jezusa Dobrego Pasterza będą z zaangażowaniem, żarliwością troszczyli się o powierzoną im owczarnię, którzy będą ukazywali współczesnemu, często zagubionemu człowiekowi drogę do Boga.
     W Orędziu papież Franciszek napisał: „ Usłyszenie i przyjęcie powołania Pana nie jest sprawą prywatną i przeżyciem wewnętrznym, które można mylić z uniesieniem chwili. Jest konkretnym zaangażowaniem, realnym i totalnym, obejmującym naszą egzystencję i oddającym ją do budowania Królestwa Bożego na ziemi. Tak więc powołanie chrześcijańskie, zakorzenione w kontemplacji serca Ojca, pobudza jednocześnie do solidarnego zaangażowania na rzecz wyzwolenia braci, zwłaszcza najuboższych” (za:
http://papiez.wiara.pl/doc/2434110.Wyjscie-fundamentalne-doswiadczenie-powolania/2 )
     Ewangelia dzisiejszej niedzieli, Niedzieli Dobrego Pasterza, niesie ze sobą bogactwo treści. Z jednej strony stanowi wyzwanie dla pasterzy posługujących we wspólnotach, pokazując co to znaczy być Dobrym Pasterzem, z drugiej strony uświadamia nam, że jesteśmy owcami z owczarni Pana. Jezus zna każdą ze swoich owiec, wybrał nas, nieustannie troszczy się o nas, prowadzi do Ojca.
     Będąc owcami Pana powinniśmy słuchać Jego głosu, słów kierowanych do nas nieustannie. Czy rzeczywiście potrafimy słuchać i usłyszeć słowa Pana? Jezus jest Dobrym Pasterzem, otwierając nasze uszy i serca na Jego słowa kroczymy drogą dającą nam życie wieczne, cel naszego ziemskiego pielgrzymowania.
     W tę Niedzielę Dobrego Pasterza prośmy o liczne powołania do służby Bogu i ludziom z naszej wspólnoty parafialnej, dziękujmy jednocześnie za wszystkich, którzy nie zawahali się odpowiedzieć TAK na dar powołania.
     Niedziela Dobrego Pasterza jest także okazją do dziękczynienia Bogu za kapłanów i osoby konsekrowane, które Pan postawił na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach!
     Dziękujemy za wszystkich kapłanów, z których posługi korzystaliśmy bądź korzystamy. Niech żyjącym, Jezus Dobry Pasterz, udziela hojnie swoich łask, obdarza zdrowiem, wlewa w serca nadzieję, pozwoli się cieszyć owocami pasterskiej posługi, a zmarłych nagrodzi radością życia wiecznego.

     Z tekstem Orędzia Ojca Świętego Franciszka z okazji 52. Światowego Dnia Modlitwy o Powołania można zapoznać się na:

http://papiez.wiara.pl/doc/2434110.Wyjscie-fundamentalne-doswiadczenie-powolania

Copyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie