HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyXVI DZIEŃ PAPIESKI

09.10.2016r.


     9 października już po raz szesnasty będziemy przeżywali w naszym kraju Dzień Papieski. Dzień Papieski obchodzony jest w Polsce od 2001 roku. Jego obchody przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. Tegoroczny Dzień Papieski przebiegać będzie pod hasłem „ Jan Paweł II - Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Hasło to wpisuje się w ogłoszony przez Papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok Jubileuszu Miłosierdzia. Tradycyjnie już przez Episkopat Polski został przygotowany List zapowiadający ten niezwykły w naszej Ojczyźnie dzień. Czytamy w nim m.in. „Aby stawać się autentycznymi świadkami miłosierdzia, powinniśmy najpierw doświadczyć Bożego przebaczenia i usprawiedliwienia. Widząc własny grzech i niedoskonałość oraz szczerze za nie żałując, idąc z nimi do bezwarunkowo i nieodwołalnie miłującego nas Pana Jezusa, przekonujemy się o radości płynącej z Jego przebaczenia i odpuszczenia win. Pełne współczucia, zrozumienia i akceptacji otwarte ramiona Zbawiciela potrafią ukoić wszelki ból i zagoić ranę zadaną przez grzech i brak miłości. W ten sposób rozpoczynamy nowe życie. Przekonani, że Bóg nas kocha, jesteśmy zdolni okazać miłość, której ważnym znakiem jest umiejętność przebaczenia. Człowiek, który nie doświadczył jeszcze wyzwalającej i uzdrawiającej mocy miłości, zazwyczaj zamyka się w sobie. Na ogół wypełnia go niechęć wobec bliźnich. Liczne blokady frustrują go, czego objawem bywa narastający lęk, izolacja, agresja a nawet dojmująca samotność, załamanie czy rozpacz”. Każdy z nas niejednokrotnie doświadczył miłosierdzia od Boga i ludzi, więc i my jesteśmy wezwani do tego, by być świadkami miłosierdzia.
     W tym czasie Roku Jubileuszu Miłosierdzia jesteśmy w sposób szczególni wezwani do uczynków miłosierdzia. Taką okazję stwarza nam niewątpliwie Dzień Papieski. Dziś już św. Jan Paweł II szczególną troską otaczał młode pokolenie. Za życia prosił, o to by budować Mu „ żywy pomnik”. Tym żywym pomnikiem są stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiącleci. To młodzi, zdolni ludzie, którzy dzięki stypendium mogą realizować swoje pasje, rozwijać zdolności i zainteresowania.
     Kolejny Dzień Papieski ma nas uwrażliwić na potrzeby młodych ludzi, którzy dzięki naszemu wsparciu będą mogli poszukiwać prawdy i stawać się autentycznymi świadkami wiary i wartości chrześcijańskich we współczesnym świecie. Także w naszej wspólnocie będą po Mszach Świętych zbierane ofiary na wsparcie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
     Otworzymy nasze serca i dołożymy swoją cegiełkę w budowanie „ żywego pomnika” św. Jana Pawła II.Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie