HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DO Komunii Duchowej

15.03.2020r.


„Przyjdź, o mój Panie,
a ja Cię przyjmę z miłością
Matki Najświętszej
i z gorliwością świętych…”( z modlitwy)


     Wiemy wszyscy, o zagrożeniu epidemiologicznym. Włączmy się w wielkie modlitewne wołanie ku niebu o zatrzymanie epidemii, o łaskę zdrowie dla zarażonych, o siły potrzebne dla tych, którzy opiekują się chorymi. Prośmy także o ducha nawrócenia, potrzebuje go każdy z nas.
     Jeśli nie możemy przyjąć Komunii Świętej sakramentalnej, pamiętajmy o możliwości Komunii Duchowej. Nie rezygnujmy w tym trudnym czasie z możliwości zjednoczenia się z Jezusem, który chce być blisko swych dzieci w trudnym dla nich czasie. Gorąco zachęcam do tej formy duchowego jednoczenia się z Jezusem.
     Święty Jan Paweł II pisał „W Eucharystii znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, ponieważ tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami. Właśnie dlatego warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie Sakramentu Eucharystii. Tak narodziła się praktyka „komunii duchowej”, szczęśliwie zakorzeniona od wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego. Św. Teresa od Jezusa pisała: „Kiedy nie przystępujecie do komunii i nie uczestniczycie we mszy świętej, najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej… Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana”.
     Wysłuchajmy wyjaśnienia, czym jest Komunia Duchowa i korzystajmy z tego wielkiego daru.

Ks. Krzysztof

Więcej informacji o tym, czym jest KOMUNIA DUCHOWA znajdziemy tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=hKa1Rl3pTUACopyright (c) 2012 - 2020 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie