HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Koronka do Miłosierdzia Bożego
w naszym Sanktuarium

13.09.2015r.


     13. września mija 80. rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego s. Faustynie Kowalskiej.
     Pod datą 13 września 1935 ( był to piątek) s. Faustyna zapisała: „Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam Anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemie, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić Anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego (…). Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność Anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam. Słowa, którymi błagałam Boga są następujące: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy nasze i świata całego; dla Jego bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas” .(Dz 474-475)
     Słowa tej modlitwy, która 13. września 1935 roku została objawione s. Faustynie wybrzmiewają w naszym kościele farnym w każdy piątek o godz. 15:00, kiedy to gromadzą się czciciele Bożego Miłosierdzia. Stało się już tradycją, w naszej wspólnocie parafialnej, że w Niedzielę Miłosierdzia gromadzimy się na Koronce do Miłosierdzia Bożego w intencji naszych zmarłych w Sanktuarium.
     Także w 80. Rocznice objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego zebraliśmy się na cmentarzu, przy Sanktuarium, by modlić się nią za zmarłych polecanych w wymieniankach. Zanim rozpoczęliśmy modlitwę Ksiądz Kan. Krzysztof przypomniał nam słowa obietnicy skierowane przez Jezusa do s. Faustyny związane z modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego. Potem polecaliśmy Jezusowi Miłosiernemu dusze naszych bliskich zmarłych.
     Każdy z nas potrzebuje Bożego Miłosierdzia, potrzebują go ci, którzy poprzedzili nas w drodze do Pana. Niech więc z naszych serc jak najczęściej płynie ku niebu wołanie:

„Miej miłosierdzie dla nas i świata całego”Copyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie