HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D„ Modlitwy do Trójcy Świętej”
w serii Skuteczne modlitwy
Edycji Świętego Pawła

29.04.2019r.


Niech wszyscy ludzie poznają, miłują
i uwielbiają Trójcę Przenajświętszą: wszech-
moc Boga Ojca, mądrość Boga Syna, miłość
Ducha Świętego. Amen


     Warto zwrócić uwagę na cenną inicjatywę wydawniczą częstochowskiej Edycji Świętego Pawła. Tym razem jest to zachęta do sięgnięcia po Skuteczne Modlitwy. Jakże często zdarza się nam, że tłumaczymy sobie nie modlę się, bo nie potrafię, nie umiem słowami wyrazić co czuje moje serce, nie potrafię na modlitwie wyrazić swoich radości i trosk, lęków. Właśnie wtedy warto sięgnąć po pomoc przygotowaną przez Edycję Świętego Pawła.
     Książeczka, do sięgnięcia po którą pragniemy zachęcić to „ Modlitwy do Trójcy Świętej”. Wszak to właśnie Trójca Święta patronuje naszej wspólnocie parafialnej.
     W pierwszej części ks. bp senior Teofil Wilski przybliża nam tajemnicę Trójcy Świętej. Pisze: „ Trójca Święta to wielka tajemnica wiary. Bóg jest jeden w Trzech Osobach. Ta prawda jest niezgłębiona , bo Bóg jest niezgłębiony”. Czy to, że prawda o Trójcy Świętej jest dla nas niepojęte oznacza, że nie mamy przez Jej przyczynę się modlić. Z pewnością nie, chociaż bywa to czasami trudne. Wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą, gdy czynimy znak krzyża, wypowiadamy słowa modlitwy „ Chwała Ojcu i Synowi…”. Czy tylko wtedy? Nie, pokazuje nam to różnorodność i wielość modlitw zebranych w książeczce. Rozpoczyna się ona od modlitw codziennych. Znajdziemy to modlitwę poranną, dziękczynienie codzienne, ofiarowanie się Trójcy Przenajświętszej, westchnienia do Trójcy Świętej, Litanię do Trójcy Przenajświętszej. W dalszej części znajdują się modlitwy uwielbienia, a także trzy modlitwy do Trójcy Świętej. Poszukujący słów, by wyrazić wdzięczność Trójcy Świętej zapewne zajrzy do części zawierającej modlitwy dziękczynne. Mimo, iż Trójca Święta jest dla nas niepojęta możemy przez jej przyczynę prosić o dobro, błogosławieństwo domowe, wytrwałość w wierze, o łaskę przebaczenia i pojednania i kilka innych. Kolejna część książeczki zawiera modlitwy świętych do Trójcy Świętej. Są przepiękne mogą być pomocne w chwilach uwielbienia Trójcy Przenajświętszej, dziękczynienia, wyznania wiary.
     Niech zaprezentowana książeczka stanowi zachętę do ożywienia naszej modlitwy do Trójcy Świętej- Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech pomoże nam w wyznaniu naszej wiary i miłości do Boga Ojca, który nas stworzył, Syna Bożego, który nas odkupił i Ducha Świętego, który oświeca nasze serca i umysły oraz umacnia nas w wierze.
     Zachęcamy do sięgnięcia po prezentowaną książeczkę. Pomoże nam zapewne uczcić i uwielbić Trójcę Świętą, ale także doświadczyć skuteczności modlitwy. Można je mieć zawsze przy sobie, bo chociaż znalazło się w nich tak wiele modlitw bez problemu zmieści się nawet w niewielkiej damskiej torebce czy męskiej saszetce.Copyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie