HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Niedziela Dobrego Pasterza
53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

17.04.2016r.


     ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je” J10,27

     W IV niedzielę wielkanocną, nazywaną także ze względu na czytaną Ewangelię, Niedzielą Dobrego Pasterza będziemy obchodzili 53. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce, Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który potrwa od 17. kwietnia do 24. kwietnia. Hasło tegorocznego Tygodnia nawiązuje do przeżywanego Nadzwyczajnego Roku Jubileuszu Miłosierdzia i zawiera się w słowach: „ Powołani do Miłosierdzia”.
     Z tej okazji papież Franciszek 29 listopada 2015 roku przygotował tekst orędzia na ten dzień. W Orędziu Papież zachęca nas do refleksji nad myślą: „Kościół matką powołań”. Papież Franciszek podkreśla rolę wspólnoty w dojrzewaniu i realizacji powołania. W orędziu czytamy m.in. „Powołanie Boże dokonuje się za pośrednictwem wspólnoty. Bóg powołuje nas do bycia częścią Kościoła, a po pewnym okresie dojrzewania w nim daje nam jakieś specyficzne powołanie. Drogą powołaniową idzie się razem z braćmi i siostrami, którymi Pan nas obdarza: jest to współ-powołanie. Eklezjalny dynamizm powołania jest antidotum na obojętność i indywidualizm. Ustanawia tę wspólnotę, w której obojętność została przezwyciężona przez miłość, ponieważ wymaga, abyśmy wyszli poza siebie samych i oddali swoje życie na służbę Bożemu planowi, utożsamiając się z historyczną sytuacją Jego świętego ludu”( za: http://papiez.wiara.pl/doc/2865016.Kosciol-matka-powolan )
     W dalszej części Orędzia Ojciec Święty Franciszek zachęca nas do odpowiedzialności za rozeznawanie i pielęgnowanie powołań. Papież podkreślił, że powołanie wzrasta w Kościele i jest przez Kościół wspierane.
     Ojciec Święty zakończył orędzie modlitwą:
     „Ojcze miłosierdzia, który dałeś swojego Syna dla naszego zbawienia i nieustannie wspierasz nas darami Twojego Ducha, obdarz nas żywymi, żarliwymi i radosnymi wspólnotami chrześcijańskimi, które byłyby źródłem życia braterskiego, i wzbudzały w młodych ludziach pragnienie poświęcenia się Tobie i ewangelizacji. Wspieraj je w ich zadaniach przedstawiania odpowiedniej katechezy powołaniowej i ukazywania dróg szczególnej konsekracji. Obdarz mądrością w koniecznym rozeznawaniu powołań, tak aby we wszystkim jaśniała wielkość Twojej miłosiernej miłości. Maryjo, Matko i Wychowawczyni Jezusa, wstawiaj się za każdą wspólnotą chrześcijańską, aby, stając się płodna za sprawą Ducha Świętego, była źródłem autentycznych powołań do służby świętemu ludowi Bożemu”( za: http://papiez.wiara.pl/doc/2865016.Kosciol-matka-powolan/2) .
     Ewangelia przeznaczona na dzisiejszą niedziela, Niedzielę Dobrego Pasterza, jest bardzo krótka, ale niesie ze sobą niezwykłe bogactwo treści. Przepełniona jest nadzieją. Jesteśmy owcami z owczarni Pana. Jezus zna każdego z nas, wybrał nas, nieustannie troszczy się o nas, prowadzi do Ojca. Dobry Pasterz zna swoje owce, ale czy owce znają Pasterza?
     Słuchajmy Jego głosu, słów które kieruje do nas nieustannie. Otwierając nasze uszy i serca na słowa Jezus - Dobrego Pasterzem kroczymy drogą dającą nam życie wieczne, cel naszego ziemskiego pielgrzymowania.
     W Niedzielę Dobrego Pasterza, prośmy o liczne powołania do służby Bogu i ludziom z naszej wspólnoty parafialnej. Obejmując modlitwą, podziękujmy za wszystkich Kapłanów, którzy nie zawahali się odpowiedzieć TAK na dar powołania. Szczególną modlitwą obejmijmy tych, z których posługi korzystamy bądź korzystaliśmy. Niech będą dla nas świadkami i głosicielami Bożego miłosierdzia.

Z pełnym tekstem orędzia Papieża Franciszka można się zapoznać na:
http://papiez.wiara.pl/doc/2865016.Kosciol-matka-powolan


Warto także zajrzeć na:

http://liturgia.wiara.pl/kalendarz/67b56.Refleksja-na-dzis/2016-04-17
http://ekai.pl/diecezje/warszawsko-praska/x98746/powolani-do-milosierdzia-tematem-tygodnia-modlitw-o-powolania/
http://www.paulus.org.pl/display,78.html
http://dziennikparafialny.pl/2016/czwarta-niedziela-wielkanocna-17-iv-2016-komentarz-do-ewangelii/
https://www.youtube.com/watch?v=hoTkzki8-aI
https://www.youtube.com/watch?v=_Z5j8oQTvWo
https://www.youtube.com/watch?v=_mmrG907pyo
Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie