HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D56. Światowy Dzień Modlitw
o Powołania
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

12.05.2019r.


„Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają” J 10,14


     W IV Niedzielę Wielkanocną nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza już po raz 56. przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna trwający od 12 do 18 maja Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego.
     Papież Franciszek przygotował orędzie na ten ważny dla Kościoła czas modlitwy i refleksji. Tegoroczne orędzie zostało zatytułowane „Odwaga podjęcia ryzyka ze względu na obietnicę Boga”.
     Nawiązuje w nim do synodu biskupów na temat młodzieży, który odbył się w październiku ubiegłego roku oraz do Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Podkreśla, że w przypadku każdego powołania istotną rolę odgrywa spotkanie. Przywołuje przykład Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana, których Jezus spotkał, zobaczył i podszedł do nich. Ojciec Święty zwraca uwagę na dwa aspekty powołania: obietnicę i ryzyko. Zostawiają natychmiast to co było im znane rybołówstwo, otrzymują obietnicę: „sprawię, że się staniecie rybakami ludzi” (Mk 1,17).
     W orędziu znajdujemy piękne określenie powołania: „ (…) powołanie jest zaproszeniem, aby nie zatrzymywać się na brzegu z sieciami w ręku, ale by iść za Jezusem drogą, którą dla nas przygotował, dla naszego szczęścia i dla dobra otaczających nas ludzi”. Papież podkreśla, że decyzja pójścia za głosem powołania wymaga odwagi, pozostawienia wszystkiego, by podążać za Jezusem i stać się Jego współpracownikiem. Mając świadomość trudności jakie związane są z wyborem takiej drogi życiowej papież zwraca się do młodych: nie ma większej radości niż zaryzykowanie życia dla Pana! Zwłaszcza wam, ludziom młodym, chciałbym powiedzieć: nie bądźcie głusi na wezwanie Pana! Jeśli powołuje On was na tę drogę, nie ciągnijcie wioseł w łodzi i zaufajcie Mu. Nie dajcie się zarazić strachem, który paraliżuje nas w obliczu wysokich szczytów, jakie proponuje nam Pan. Zawsze pamiętajcie, że dla tych, którzy zostawiają sieci i łódź, aby podążać za Nim, Pan obiecuje radość nowego życia, która napełnia serce i ożywia pielgrzymowanie”.
     Papież Franciszek podkreśla, że na tej drodze odkrywania powołania młodym powinni towarzyszyć kapłani, zakonnicy, duszpasterze, wychowawcy i modlitwa całego Kościoła.
Tydzień Modlitw o Powołania jest szczególnym czasem refleksji nad posługą Bogu i ludziom, ale także modlitewnego wsparcia tych, do których Jezus kieruje słowa „pójdź za Mną”, aby odważnie odpowiedzieli na Boże wezwanie. Wspieranie powołań i modlitwa o liczne i święte powołania do służby Bożej to jedno z istotnych zadań każdej wspólnoty wierzących.
     W naszej wspólnocie parafialnej w każdy czwartek maja przy kapliczkach odprawiane są nabożeństwa majowe w intencji powołań.
     Niech Maryja Matka Kapłanów wyprasza u Pana liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii.
     Świat potrzebuje kapłanów, którzy na wzór Jezusa Dobrego Pasterza będą z zaangażowaniem, żarliwością troszczyli się o powierzoną im owczarnię, którzy będą ukazywali współczesnemu, często zagubionemu człowiekowi drogę do Boga.
     Niedziela Dobrego Pasterza jest także okazją do dziękczynienia Bogu za kapłanów i osoby konsekrowane, które postawił na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach!

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II o powołania

Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych powołania do kapłaństwa, do diakonatu, do zakonów męskich i żeńskich, do świeckiego życia konsekrowanego i misyjnego, wedle potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz zbawić.
Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę, stwórz w nas taki duchowy klimat, jaki panował wśród pierwszych chrześcijan; abyśmy stali się wieczernikiem modlitwy i pełnego miłości przyjęcia Ducha Świętego oraz Jego darów.
Wpieraj naszych pasterzy i wszystkie osoby konsekrowane. Kieruj krokami tych, którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje wezwanie i przygotowują się do przyjęcia święceń albo do ślubów opartych na radach ewangelicznych.
Wejrzyj z miłością na tylu pełnych gotowości młodych ludzi i wezwij ich, by poszli za Tobą. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie mogą w pełni realizować samych siebie.
Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu wstawiennictwu Maryi, która jest naszą Matką i wzorem wszystkich powołań, prosimy Cię o podtrzymanie naszej wiary, w przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o co Ty sam kazałeś nam prosić.

Amen.

Z pełnym tekstem Orędzia Ojca Świętego Franciszka z okazji 56. Światowego Dnia Modlitwy o Powołania można zapoznać się na:
https://opoka.news/oredzie-franciszka-na-56-swiatowy-dzien-modlitw-o-powolania

Warto zajrzeć także na:
https://gloria.tv/video/a3gfjbzv8PYD1pGjKw69o1yRA
https://stacja7.pl/kultura/tak-wyglada-powolanie-zobacz-film-warszawskich-klerykow/
https://www.youtube.com/watch?v=4o8U2RUaOl4Copyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie